Šta predstavlja zaštitna pojalica Šri Gurudev Data?

Zaštitna pojalica Šri Gurudev Data predstavlja Ime božanstva Date, jednog od principa Boga. Jedna od Njegovih funkcija u Univerzumu je da olakša neprijatnosti koje izazivaju suptilna tela preminulih predaka. Bog sprovodi svoju misiju u Univerzumu preko tri osnovna principa stvaranja, održanja i uništenja. Moć božanstva Date je dobijena kombinacijom tri osnovna Božanska principa tj. stvaranja 10%, održanja 80% i uništenja 10%. Njegova ispoljena Božanska energija čini 10%, dok je 90% Njegove Božanske energije neispoljeno.

Shvatanje da preminuli preci mogu da nam stvaraju probleme u životu  nam je  veoma strano. Međutim, ljudi iz različitih kultura i religija su osetili ogromno poboljšanje u svojim životima ponavljanjem svetog Imena božanstva Date, ‘Šri Gurudev Data.(ovde možete da čujete audio snimak pojalice)