Dobrobiti pojanja

Da bi razumeli ovaj članak preporučujemo da pogledate prezentaciju:

1. Dobrobiti pojanja – uvod

Veliki broj Svetaca je objasnio značaj pojanja. Pojanje je ponavljanje Božjeg Imena. Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) ističe da je pojanje temelj duhovne prakse. To je najpogodnija duhovna praksa za vreme u kome živimo. Delotvornije je ako se radi u sebi a ne naglas.

Značaj pojanja: Podsvesni um nosi u sebi milione impresija. Da bi se izbrisala bar jedna impresija potrebno je da prođe dosta vremena. Zato je mnogo važnije da ulažemo stalan trud ka spajanju sa Bogom, umesto da se gubi puno vremena na obuzdavanje i kontrolu tendencija naše podsvesti. Umesto da pokušavamo da izbrišemo impresije iz uma koje u stvari proizlaze iz naše osnovne prirode pojanjem Božjeg Imena možemo upravo to da postignemo. Um, intelekt, podsvest, su deo naše osnovne prirode i funkcionišu u skladu sa njihovim karakteristikama. Umesto da trošimo svoju duhovnu praksu da im se opiremo, cilj ćemo brže da dostignemo ako tu istu duhovnu praksu koristimo za napredovanje ka Božjem principu, postajući jedno s Božjim Imenom koje pojemo. –  Njegova Svetost Baktarađ Maharađ

2. Suptilne dobrobiti pojanja

Sledeći crtež zasnovan na duhovnom znanju nacrtala je gđa Joja Vale, tragateljka SSRF-a, korišćenjem svog razvijenog šestog čula. Joja ima sposobnost da vidi suptilnu dimenziju koja ljudima obično nije vidljiva i da to što vidi prenese kroz crtež. Ona crta ove crteže kao deo svoje duhovne prakse i služenja Apsolutnoj Istini. Tačnost crteža  proverava Njegova Svetost Dr. Atavle.

Slika koja sledi prikazuje suptilne dobrobiti pojanja Božjeg Imena.

Chanting - subtle benefits

Posmatrajući ovaj crtež možemo da zaključimo sledeće:

  • Prsten duhovne emocije se aktivira oko Anahata čakre, smeštene u predelu srca
  • Tok Božanskog principa privlači Adnja čakra, ili treće oko
  • Tok Božanske svesnosti privlači osoba pojanjem
  • Prsten Božanske energije (Šakti) se stvara oko Adnja čakre

Pojanjem dobijamo korist od suptilnih pozitivnih frekvencija koje pojanje privlači i i koje se emituju iz Božjeg Imena.

3. Zdravstvene, psihološke i duhovne dobrobiti pojanja

Pojanje nam pruža zdravstvene, psihološke i duhovne dobrobiti. Na početku duhovne prakse teško je da prepoznamo koje koristi dobijamo pojanjem. U kasnijoj fazi, spoznaja dobrobiti pojanja, pojačava našu veru.

Ako pojemo sa namerom da postignemo osnovnu svrhu ljudskog života, a to je duhovni rast, tada možemo da ostvarimo naš cilj i iskusimo sve ostale dobrobiti pojanja.