Dobrobiti pojanja – zdravstvene dobrobiti

1. Znaci bolesti su vidljivi pre pojave bolesti

Znaci bolesti se ispoljavaju tek kada simptomi usled fizičkih, psiholoških ili duhovnih razloga dostignu 30%. Zahvaljujući pojanju, spoznajemo bolest i pre pojave njenih simptoma. Ako bolest treba da se pojavi u budućnosti ili trenutno nije vidljiva, zbog pojanja počinje da se javlja u obliku fizičkih ili psihičkih tegoba. Organi zahvaćeni bolešću primaju pozitivne frekvencije od pojanja. Ni lekari ne mogu da dijagnostifikuju bolest dok simtomi bolesti ne dostignu 30%. Ako je problem prisutan od 10 – 30%, npr. neki mentalni problemi, onda se zahvaljujući pojanju mogu otkriti i ranije.

2. Dobrobit na fizičkom nivou usled mentalne stabilnosti

Kada je um zahvaljujući pojanju miran, to nas oslobađa od psihosomatskih bolesti pospešenih stresom i osećamo se zdravi.

Smanjenje problema sa želucem zahvaljujući pojanju: Živela sam vrlo dinamično, radila sam posao izvršne direktorke. Često sam putovala, trebalo je da osiguram prihode za porodicu i obavljam sve kućne poslove. Vodila sam brigu o dvoje dece, jer sam 10 godina bila samohrana majka. U to vreme nisam radila nikakvu duhovnu praksu. Zbog svega ovoga dobila sam nervozu želuca, s povećanim lučenjem kiseline. Započela sa pojanjem 1998. godine. Posle tri meseca osetila sam da su problemi sa želucem nestali. Više nisam morala da pijem nikakve lekove protiv kiseline. – gđa Dragana Kislovski, Evropa

3. Posebne pojalice za duhovno isceljivanje kod pojedinih bolesti

Detaljnije informacije o ovome dostupne su u našem poglavlju Pojalice za zdravlje.