Dobrobiti pojanja - duhovne dobrobiti

1. Dobrobiti pojanja prema duhovnoj nauci

1.1 Pojanje deluje kao duhovna terapija

Određene pojalice su povezane sa određenim organima u našem telu. Pojanje može da otkloni smetnje u radu organa ako su one po svojoj prirodi duhovne. Određene frekvencije koje se javljaju kao rezultat pojanja pomažu da se otklone nenormalne, neprirodne i nesrazmerne frekvencije koje nastaju u obolelom organu. Za više detalja pogledajte deo pojalice za zdravlje.

1.2 Pojanjem se prevazilazi sudbina

Jačina sudbine se smanjuje i ona postaje podnošljiva kada stalno pojemo Božje Ime. Takođe pojanjem možemo prevazići svoj nagomilani račun sudbine.

Da bi se smanjio uticaj sudbine na nas i da bi ostvarili brži duhovni napredak preporučujemo pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja.

1.3 Pojanjem se prevazilaze problemi sa suptilnim telima predaka

U današnje vreme, obzirom da mnogi ljudi ne rade odgovarajuće obrede za svoje preminule pretke, doživljavaju probleme koje izazivaju nezadovoljna suptilna tela njihovih preminulih predaka. Nemogućnost sklapanja braka, neslaganja među bračnim partnerima, nemogućnost začeća, pobačaji, poteškoće u učenju, itd., su neki od problema koje izazivaju nezadovoljni preci.

Da bi se zaštitili od problema koje izazivaju suptilna tela preminulih predaka, preporučujemo pojanje zaštitne pojalice Šri Gurudev Data.  Detaljnija uputstva možete pronaći u našem članku Šta mogu da učinim da se zaštitim od problema sa suptilnim telima preminulih predaka?

1.4 Pojanje radi pročišćenje prostora

Zbog energije stvorene pojanjem prostor u kome živimo (vastu) se pročišćava. Ako osećamo uznemiravajuće energije u prostoru dobro bi bilo da se posavetujemo sa nekim ko ima razvijeno šesto čulo ili suptilno opažanje. Tako možemo da dobijemo savet koje Ime da pojemo radi pročišćenja prostora. Ako to nije moguće, možemo da  pojemo Ime prema religiji u kojoj smo rođeni, 20-60 minuta, u zavisnosti od jačine uznemirenja.

1.5 Pojanje uklanja probleme prouzrokovane negativnim energijama

Zbog uticaja negativnih energija u životu se stalno srećemo sa fizičkim ili mentalnim problemima ili raznim preprekama. Iako nam spolja gledano izgleda da su uzroci ovih problema fizički, psihološki ili svetovni, stvarni uzrok su negativne energije. Kada doživljavamo takve probleme, bez obzira na to šta sve preduzimamo na grubom nivou, ne možemo potpuno da prevaziđemo probleme. To je isto kao što malarija ne može da se izleči lekom protiv groznice, već je potreban lek koji ima sposobnost da ubija bacile malarije. Negativne energije stvaraju prepreke u duhovnoj praksi tragalaca, pa tragaoci ne dobijaju željene plodove svoje duhovne prakse. Kada pojemo Božje Ime, to privači ka nama određeni Božanski Princip i štiti nas od negativnih energija.

U današnje vreme, sve do 2025. godine, najaktivniji Božji Princip je princip Šri Krišne tako da se preporučuje pojanje Om Namo Bagavate Vasudevaja dva sata dnevno.

1.6 Pojanjem se može izbeći tuga

A. Glavni uzrok tuge je naša vezanost za razne stvari. Pojanjem se u nama razvija Bogoljublje i naša vezanost za materijalne stvari se smanjuje, tuga nestaje i doživljavamo sve više Blaženstva.

B. Sigurno ćemo da iskusimo sreću kroz pojanje Božjeg Imena, jer je Bog zauvek blažen.

1.7 Sticanje natprirodnih moći (sidiji) pojanjem

Sidiji su natprirodne moći koje se dobijaju duhovnom praksom. Određeno pojanje nam omogućava da ovladamo određenim Božjim Principom i shodno tome, određenim natprirodnim moćima. Na primer, pojanjem Imena Božanstva Sunca ovladaćemo  Apsolutnim elementom Vatre (Teđ) i tako da vrućina neće uticati na nas. Sidiji su nuspojava i nisu cilj duhovne prakse.

1.8 Dobrobiti čak i posle smrti

Stalnim pojanjem se stvara centar Bogoljublja u podsvesnom umu. U trenutku smrti on prati suptilno telo. Stoga se pojanje može da nastavi čak i posle smrti. Ono nas štiti tokom perioda posle smrti i pomaže da dobijemo pokretačku energiju u suptilnim regionima postojanja.

2. Dobrobiti pojanja u odnosu na duhovnu praksu

2.1 Tokom pojanja se javlja sećanje na Boga i meditacija

Dok pojemo svojim umom prizivamo u sećanje Boga i zbog toga pojemo. Tokom pojanja prirodno se javlja sećanje na Boga (meditacija).

2.2 Pojanjem razvijamo introvertan stav

Razvijanjem introvertnog stava, ako smo bili ekstrovertni, znači da duhovno napredujemo. Naša težnja ka materijalnom svetu se znatno smanjuje i udubljujemo se u sebe. To nam pomaže da razvijemo introvertan stav koji nam koristi u duhovnoj praksi.

2.3 Pojanje je savršena duhovna praksa

Kompletna duhovna praksa je ona koja je saglasna funkcionisanju tela i uma. Pojanje je jedna savršena duhovna praksa. Može da je radi bilo ko, bilo gde i u bilo koje vreme. Stoga je odlično sredstvo kojim se kreće ka prirodnom stanju komunikacije sa Bogom. (sahajavasta) To stanje se javlja kod osoba čije se pojanje odvija duboko u podsvesnom umu, i kroz koje one dostižu trajnu povezanost sa Božjim Principom.

2.4 Pojanjem se razvija vera i duhovna emocija

Stalno pojanje Božjeg Imena potpomognuto verom u Ime, nam donosi duhovna iskustva. Duhovna iskustva koja dobijemo putem pojanja povećavaju i učvršćuju našu veru i posvećenje. Kada imamo veru da će nam Božje Ime dati sve, tada počinjemo da pojemo sa intenzivnom žudnjom za Njim i duhovna emocija se brže razvija.

Jačanje vere u Boga: Kada se vraćam sa posla hodam oko deset minuta od autobuske stanice do kuće. Kada radim popodne mrak već padne kada se vraćam kući, a moram da idem mračnim, pustim prolazom. Ranije sam se plašila da idem sama i hodala sam veoma brzo u strahu da će me neko napasti ili će me pratiti. Kada sam saznala o pojanju, počela sam da pojem dok se vraćam kući i da se molim za zaštitu i bezbedan povratak kući. Strah je potpuno nestao i počela sam da osećam kako Bog hoda zajedno sa mnom. Nervoza koju sam ranije osećala je nestala, a moja vera u Boga je ojačala. – Gđica Kristi Leung, Vankuver, Kanada

2.5 Pojanje bez očekivanja razgrađuje zasluge

Kada pojemo bez očekivanja da ćemo da dobijemo svetovne dobrobiti, u nama se razvija duhovna emocija i zbog ljubavi prema Božjem Imenu sve više dostižemo Boga. Zbog neizmernog Blaženstva koje doživljavamo kada doživimo Bogospoznaju, sve naše zasluge se razgrađuju, jer u toj fazi nas čak i zasluge sprečavaju da dostignemo Konačno Izbavljenje. Vrsta posvećenja koje osećamo u ovom stanju donosi dobrobiti nama i svima oko nas.

2.6 Pojanje uklanja grehe

Pojanje je jednostavno sredstvo koje uništava grehe iz mnogih života. – Svetac Tukaram Maharađ

Pojanje ima neverovatnu snagu da poništi bezbroj grehova. Obično se kaže  da čovek ne može da počini greh koji Božje Ime ne može da poništi.

Njegova Svetost Kane Maharađ iz Narajangaona, Maharaštra, Indija, rekao je o eliminisanju grehova pojanjem sledeće: ”Gresi počinjeni u periodu pre nego što smo počeli da pojemo se poništavaju. Gresi koje počinimo kada smo već započeli pojanje ostaju dok ne počnemo ponovo da pojemo. Ako ne počnemo ponovo da pojemo, onda moramo da prođemo kroz  posledice grehova koje smo počinili.”

Pojanje neutrališe grehe koje smo počinili nesvesno. Ipak, ono ne može da neutrališe grehe koje smo počinili svesno.

Pojanje je moćnije od iskupljenja u poništavanju greha, jer kod iskupljenja gresi se ponište, ali stav da činimo grehe ostaje. Kada se u nama razvije intenzivna motivacija za Konačnim Izbavljenjem, tada želja za činjenjem greha nestaje i gresi se poništavaju.

2.7 Pojanje transformiše akciju u ne-akciju

U svakoj transakciji, uprkos pedantnom trudu da se smanji račun davanja i uzimanja, skoro je nemoguće da  izvedemo tačnu razmenu. Ukratko, račun davanja i uzimanja nastavlja da postoji. Da bi to izbegli bitno je da nastane ne-akcija (akarma–karma). Svaka akcija koju obavljamo dok pojemo Božje Ime postaje ne-akcija (akarma-karma). Ona ne stvara ni zasluge ni grehe. Posledično, završavamo proživljavanje sudbine i ubrzano dostižemo oslobođenje iz ciklusa rađanja i umiranja.

2.8 Pojanje pročišćava podsvesni um i tako ga čini pogodnim za prijem duhovnog znanja

Kao što je nemoguće da imamo dobru žetvu ako prethodno nismo poorali njivu i učinili je pogodnom za setvu, isto tako duhovno znanje ne može da prodre u suptilno telo dok ono nije pročišćeno.

2.9 Duhovni napredak se ubrzava zbog pojanja

Mnogi ljudi stagniraju u duhovnoj praksi posle dobijanja duhovnih iskustava kao što su vizije raznih boja, vizije svetla ili slušanje različitih zvukova. Negativne energije takođe mogu pogrešno da vode  ljude, jer nemaju dovoljnu zaštitu od Boga. Pojanje Božjeg Imena zaobilazi sva takva iskustva i vodi nas direktno Bogu.

2.10 Razgradnja ega

Kao što se gi (prečišćeni puter) topi kada je u blizini vatre, ego se takođe razgrađuje “vatrom” pojanja.

Kada nas neka porodica usvoji potrebno je da se odreknemo starog prezimena i da ga zamenimo novim kako bi nasledili imovinu porodice koja nas je usvojila. Isto tako, da bi dobili Božju blagodat dobro bi bilo da žrtvujemo svoj ego, zaboravimo svoje ime i zamenimo ga Njegovim (da pojemo Njegovo Ime). Stoga, možemo toliko da se udubimo u pojanje Božjeg Imena da postanemo nesvesni sebe i da se na kraju stopimo sa Njegovim Imenom. – Nj. Sv. Baktarađ Maharađ

2.11 Blagodat Gurua se dobija pojanjem

Velika je sreća da dobijemo od Gurua savet o tome koje Ime da pojemo, ali čak i ako ne naiđemo na Gurua, možemo da nastavimo pojanje. Samo pojanje će da nas dovede do Gurua.

2.12 Pojanjem možemo da se  spojimo sa Bogom

Pojanjem možemo da se spojimo sa Božjim Imenom ili sa Božanstvom čije Ime pojemo. Kad ova tri postanu jedno, tada se dostiže stanje nepodvojenosti.

3. Zaključak

Pojanje otklanja sve duhovne prepreke u našem životu i brine o nama i posle smrti.

Pojanje je jedina duhovna praksa koju možemo da radimo stalno. Na primer, nije moguće da sedimo u meditaciji, pohađamo časove joge, pevamo Bogoljubive pesme,da  idemo na hodočašće, itd., 24 sata dnevno. Pojati možemo čak i kada obavljamo dnevne obaveze dok se staramo o svom domu, deci, poslu, itd. Ako želimo da se spojimo sa Bogom preporučuje se da obavljamo stalnu i duhovnu praksu koja nije ničim ograničena. To možemo da ostvarimo samo putem pojanja.

Pojanje takođe pročišćava naš podsvesni um i uništava naše zasluge i grehe iz ovog i prošlih života, ono čini mogućim dostizanje oslobađanja iz ciklusa rađanja i umiranja. Ono razgrađuje naš ego i  razvija nam veru i posvećenje od koga imaju koristi i svi oko nas.