Posledice grehova

1. Uvod

U članku ‘Šta su to zasluge i gresi‘ objasnili smo da je greh posledica one radnje koja je dovela do nečije patnje u bilo kom smislu te reči.

U ovom članku objašnjavamo posledice ili kazne sa kojima se suočavaju oni koji počine grehe.

2. Zašto ljudi koji čine grehe prolaze nekažnjeno?

Vidimo da kriminalci, korumpirani ljudi ili službenici, političari, itd. koji čine razne grešne postupke, uživaju u luksuznom životu. Zašto takvi ljudi nisu kažnjeni za svoje grehe, pitanje koje uznemirava mnoge.

Takvi ljudi su srećni zbog zasluga iz prethodnog života. Ni sam Bog ne može ništa da uradi dok se njihove zasluga ne prožive i time istroše. Međutim, kada se taj zbir zasluga potroši, oni će se suočiti sa posledicama svojih grehova i to u obliku bolesti, siromaštva, patnje u Paklu posle smrti, itd. Ukratko, niko ne može da izbegne posledice grehova.

Uprkos zaslugama iz prethodnog života, a obzirom da ovakvi ljudi imaju zle namere, negativne energije preuzimaju  kontrolu nad njihovim umom i intelektom i povećavaju njihove mane karaktera. Posledično oni čine sve više grehova i tako iscrpljuju svoj ukupan zbir zasluga vrlo brzo. Kada se zasluge istroše, negativne energije zaposedaju takve osobe, uzimaju ih pod svoju kontrolu i nanose im patnju putem bolesti, itd. Takvi ljudi i posle smrti pate u Paklu mnogo godina.

3. Patnja u životu posle smrti

Informacije o patnjama u raznim nivoima Pakla posle smrti su date u našem članku o životu posle smrti.

4. Patnja posle smrti i dalje putovanje

Kada se jednom završe patnje u Paklu, da li je to kraj patnjama ljudi koji su počinili grehe?

Odgovor je da se njihovo dalje putovanje nastavlja na jedan od ova dva načina koji su izneti u nastavku.

4.1 Ako je učinjeno manje grehova

Posle nekoliko godina patnji i siromaštva, stav grešnika se postepeno menja. Oni postaju saosećajni prema siromašnima. Njihova savest postaje ispunjena ljubavlju prema drugima. Posle nekoliko života, njihova sebičnost se smanjuje i oni usvajaju vrlinu ljubavi. Dakle, takvi ljudi počinju da se razvijaju duhovno u pravom smislu te reči, na jačanju vrlina kao sto su ljubaznost i humanost.

U ovom slučaju patnje koje su ovi ljudi prošli imaju za cilj njihovu promenu na bolje.

4.2 Ako je učinjeno mnogo grehova

Ekstremni grešnici, koji su pogrešno koristili svoj život u ljudskom obliku se ne rađaju u ljudskom obliku nekoliko hiljada godina. Posle patnji u Paklu, neke od ovih osoba se rode na sledeće načine.

  1. Žive život kao drveće ili kamenje
  2. Rađaju se u obliku insekata
  3. Rađaju se obliku riba, lešinara, slepih miševa, itd.
  4. Rađaju se u obliku životinja koje vuku teret (ako je ukupan zbir grehova veliki potrebno je da se rađaju u ovom obliku i trideset do četrdeset puta. Posle toga se  rode u jako siromašnoj porodici gde svi moraju da rade da bi opstali).
  5. Rađaju se kao ružne, hendikepirane ili bolesne osobe
  6. Pate od nekih neizlečivih bolesti kao što su određene vrste raka
  7. Postaju prosjaci

Iz ovoga se vidi da su ljudi koji čine grehe zasigurno kažnjeni i da je izdržavanje kazne jedini način da se kazna plati. Kroz ovaj proces, data im je prilika da se promene i ukoliko ne čine više grehe, da se oslobode iz ciklusa kazne.

5. Bolesti i teškoće sa kojima se suočavaju oni koji su činili grešne radnje

U sledećoj  tabeli su prikazane neke vrsta grehova i njihove posledice na kasnije živote ili na život posle smrti.

What are the consequences of sins

Tabela u prilogu daje detaljnije objašnjenje o posledicama grehova počinjenih krađama.

What are the consequences of stealing

6. Zaključak – posledice grehova

Osoba koja je počinila greh mora da se suoči sa posledicama tog greha. Ako ga ne iskusi u ovom životu, moraće da ga iskusi u životu posle smrti ili u nekom od sledećih života. Ako imamo ispravan stav prema posledicama grehova koje proživljavamo, to će nas menjati na bolje i učiniti da duhovno rastemo. Iskupljenje od greha takođe može da pomogne u ovom procesu.