Kako da pojemo sa koncentracijom

1. Uvod u pojanje sa koncentracijom

Kad počnemo sa pojanjem, jedna od glavnih prepreka sa kojom se suočavamo su misli koje nastavljaju da nam dolaze. One se uglavnom javljaju zbog sumnji o pojanju i zbog impresija u podsvesnom umu (čita). U ovom članku dajemo neke praktične savete o tome kako popraviti koncentraciju za vreme pojanja. Moramo imati na umu da je postizanje koncentracije u pojanju cilj, a ne sredstvo.

2. Kako popraviti koncentraciju za vreme pojanja

Pratite koliko pojete: Možete koristiti brojanicu ili mehanički brojač da biste znali koliko ste pojali. To će vam pomoći da se koncentrišete.

Radite pojanje naglas: Ako um luta dok pojemo korisno je naglas pojati bar neko vreme ili pustiti snimak pojanja. Kad se druge misli smanje i postignemo određenu koncentraciju, možemo da se vratimo na mentalno pojanje.

Povećajte brzinu pojanja: Isto tako, možemo ubrzati pojanje na neko vreme, a kada postignemo koncentraciju  da opet smanjimo brzinu.

Pojte na tihom mestu: Ako nam je problem da se koncentrišemo možemo probati da pojemo na tihom mestu ili na mestu koje privlači više satva komponente, kao što je u prirodi, na mestu Bogosluženja itd.

Pojte čim se probudite i pre nego što idete u krevet: Pošto je aktivnost uma oko svakodnevnih stvari manja čim se probudimo i pre nego što idemo u krevet, u to vreme je lakše postići koncentraciju.

Sinhronizujte pojanje sa disanjem:  Kao što smo pomenuli u našem članku o koordinaciji pojanja sa disanjem, misli ulaze u naš um sa svakim udahom. Ako sinhronizujemo svoje pojanje sa disanjem, uticaj misli na nas se smanjuje.

Udružite pojanje sa držanjem ruku: Spojite vrh kažiprsta i palca na obe ruke. Ovo je mudra ili položaj ruku koji pomaže da se smanje misli i postigne koncentracija.

Autosugestije za pojanje: Redovno ponavljanje autosugestija će unaprediti našu sposobnost da se skoncentrišemo na pojanje. Možemo sročiti autosugestiju na sledeći način: „Kad god imam beskorisne misli, postaću toga svestan i skoncentrisaću se na pojanje“. Autosugestije se rade na sledeći način:

What is an autosuggestion?1.     Pojte 1 – 2 minuta

2.     Mentalno ponovite autosugestiju 5 puta

3.     Izrazite zahvalnost

Ovaj postupak možete ponoviti 3 – 5 puta dnevno.

Umirite pogled: Dok pojemo, možemo umiriti pogled gledajući u jedan objekat ili tačku bez treptanja. Ovo pomaže u koncentrisanju uma.

Pojte sa zatvorenim očima: Broj misli se može povećati zbog spoljnih ometanja tako da i pojanje sa zatvorenim očima može popraviti koncentraciju. Ako smo pospani, bolje je pojati sa otvorenim očima.

Radite pojanje ispred slike Boga ili Božanstva čije Ime pojete: Ako je moguće, ispred sebe možemo držati sliku ili fotografiju Boga ili Božanstva čije Ime pojemo. Ovo će naš um fokusirati na Božji Princip.

Pomislite na Boga ili Božanstvo čije Ime pojete, ili na svog Gurua: Ovo može pojačati našu duhovnu emociju (bhav) i pojanje će teći sa više koncentracije zbog Bogoljublja koje osećamo prema Njima. Pored toga, sav drugi trud koje uložimo da povećamo duhovnu emociju će popraviti i kvalitet pojanja.

Molitve: S vremena na vreme možemo se iskreno pomoliti: „Dragi Bože, molim te da postignem koncentraciju u pojanju“.

Sredstva za duhovno isceljivanje: U današnje vreme rađa-tama u okruženju je velika. Kako ova nečistoća ulazi u naše telo, ona na nas ima različite efekte, a jedan od njih je i povećanje broja misli. Primenjivanje sredstava za duhovno isceljivanje kao što su slana voda, tretman kutijama ili paljenje mirišljavih štapića su efikasni načini za smanjivanje crnog omotača koji sprečava naš um da se fokusira na pojanje.

Vežbanje: Što više pojemo, broj naših misli se polako smanjuje. To znači da se samim vežbanjem  naša koncentracija povećava. Što više praktikujemo pojanje, bićemo u stanju da se bolje koncentrišemo.

Guruova milost: Na kraju, samo Guruova milost može eliminisati sve misli, jer mi nismo u stanju da sami eliminišemo ili kontrolišemo svoje misli. Guruovu milost možemo zadobiti redovnim obavljanjem duhovne prakse sa intenzivnom željom za Bogospoznajom.

3. Kao zaključak – Kako da pojemo sa koncentracijom

Pojanje sa koncentracijom nam pomaže da iskusimo više Blaženstva. Ono takođe osnažuje impresiju pojanja u našem podsvesnom umu i kad pojemo sa koncentracijom dobijamo više zaštite od Boga.

Međutim, čak i kad ne možemo da pojemo sa koncentracijom, važno je da istrajemo sa pojanjem.  Vremenom ćemo postići i koncentraciju. Možemo sebi da postavimo cilj da u toku otprilike 6 meseci popravimo koncentraciju u pojanju.