SRP-time-place-chant

Prema duhovnoj nauci nije nam potrebno posebno vreme i mesto za pojanje Božjeg Imena.

Razlozi za ovo su:

Note-Cro
  • I prostor i vreme je stvorio Bog i prema tome Božanski princip je prisutan u njima sve vreme. Stoga, čovek može da poje Božje Ime u bilo koje vreme i na bilo kom mestu i da ima pristup Njegovoj Božanskoj prisutnosti.

  • Isto tako, dobijamo pristup Božanskoj energiji kada pojemo Njegovo Ime bez obzira na vreme kada pojemo.

  • Pojanje prilikom obavljanja dnevnih aktivnosti je naprednije od pojanja koje radimo sedeći na jednom mestu. Razlog za ovo je to što kada pojemo Božje ime tokom obavljanja svetovnih aktivnosti, održavamo kontinuitet duhovne prakse. Kao rezultat, nastavljanjem duhovne prakse pojanja Božjeg imena, čovek zadržava vezu sa Bogom u svim okolnostima.

Neki ljudi kažu da treba da ustajajemo  rano i da se pojanje bolje radi u svitanje. Razlog za to je što je tada čistota (satva) komponenta u atmosferi u većoj koncentraciji nego u bilo koje drugo doba dana i radi toga nam je lakše da pojemo.

Prema duhovnoj nauci navedeno je tačno, međutim tada se čistota (satva) komponenta u nama  uvećava za svega 0,001%. Tragaocima za Bogom se savetuje da prema svom temperamentu izaberu vreme kada će pojanje  da bude najbolje. Dakle, ako neko nije navikao da ustaje rano, nije neophodno prisiljavati sebe na rano ustajanje zbog pojanja u zoru.