Kako se odvija pojanje Božjeg Imena – metoda skretanja

 

01-SERB-chanting-through-deflection-method

Pojanje uklanja neispravne impresije iz podsvesnog uma. Ova metoda, poznata kao metoda skretanja, pomaže da dobijemo korist od pojanja.

Ako pogledamo crtež, vidimo pregradu koja se nalazi između svesnog i podsvesnog uma. Ova pregrada ne dozvoljava svesnom umu da sazna koje su tajne zaključane u podsvesnom umu. Pored toga pregrada je porozna i dozvoljava da u jednom trenutku samo jedna misao prođe iz podsvesnog u svesni um. Misao koja prođe je najjača misao. Tako impresije iz podsvesnog uma brzo pogađaju svesni um jedna za drugom i vraćaju se da ojačaju centar iz kojega su potekle.

Međutim, kad centar Bogoljublja postane jači, kao što je prikazano na crtežu, putem duhovne prakse pojanja, onda to postaje najsnažnija misao koja pogađa svesni um. Svaki put kad Božje Ime pogodi svesni um, pregrada se zatvara i ne dozvoljava ni jednoj drugoj impresiji da prodre. Kada misao koja iz podsvesnog uma pokušava da uđe u svesni um, a naiđe na pregradu koja  joj ne dozvoljava da prođe,  ta misao tada bude skrenuta kao na crtežu.

Tako u ovom procesu druge impresije i centri budu ignorisani. Stalnim ignorisanjem ostali centri se smanjuju dok ne prestanu da postoje. Ovo je drugi delotvoran način na koji centar Bogoljublja čisti podsvesni um.