Koje su dobrobiti usklađivanja pojanja Božjeg Imena sa disanjem?

 

1. Uvod

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) preporučuje pojanje Božjeg Imena kao osnovu duhovne prakse. Usklađivanjem pojanja Božjeg Imena sa disanjem, stiču se brojne dobrobiti i podiže kvalitet pojanja kao vida duhovne prakse.

2. Efekat usklađivanja pojanja sa disanjem

Slede koraci koje postepeno uvodimo u duhovnu praksu pojanja kako duhovno rastemo i njihova važnost:

Stages in chanting

Napomene:

  • Potrebno je da idemo ka tome da prevaziđemo samo fizički aspekt pojanja Božjeg Imena.

  • Kao što se vidi, kako rastemo duhovno tako iskustva iz naše duhovne prakse postaju sve uzvišenija. U osnovi, kako duhovno rastemo počinjemo da se  koncentrišemo na sve suptilnije aspekte Božjeg Imena.

3. Koje su dobrobiti usklađivanja pojanja sa disanjem?

3.1 Smanjenje neželjenih misli

U današnje vreme je prisutan porast rađa-tama suptilnih komponenti u okruženju. Jedan od razloga za to je nizak prosečni duhovni nivo čovečanstva u sadašnjoj eri. Ljudi kod kojih dominiraju rađa-tama komponente uglavnom imaju mnogo nepoželjnih misli kao što su misli besa, ljubomore, pohlepe, itd. Te misli kolektivno zagađuju okolinu na suptilnom neopipljivom nivou.

Ove nepoželjne misli i vibracije ulaze u nas na suptilnom nivou putem našeg udaha i destabilizuju nas na psihološkom nivou. Kada uskladimo pojanje Božjeg Imena sa disanjem, opiremo se ulasku ovih neželjenih misli iz okruženja.

Kao rezultat toga osoba doživljava smirenost uma, smanjenje želja, poboljšanje mentalnog zdravlja i Blaženstvo (najuzvišenije stanje trajne sreće) se dostiže mnogo brže.

3.2 Življenje u sadašnjosti

Naše se misli skoro stalno vrte ili oko nečega što ima veze sa našom prošlošću, ili sa budućnošću. Uglavnom to povećava broj novih srodnih misli, a to samo pojačava naš fokus i vezanost za pet čula, um i intelekt. Na primer, osoba bi mogla biti u stresu zbog ispita koji sledi, ili zbog nekog bolnog iskustva iz prošlosti.

Jedan od aspekata duhovnog rasta je da se sve prepusti, što podrazumeva da zaboravimo prošlost, da prestanemo da se brinemo o budućnosti i živimo u sadašnjosti pokušavajući da spoznamo Boga. Na najvišem nivou duhovnog razvoja osoba ima doživljaj da ne postoji nešto što se zove vreme i da postoji jedino Bog. Ne postoji prošlost niti budućnost i osoba doživljava da je jedno sa Bogom sve vreme.

Fokusiranjem na kombinaciju pojanja sa disanjam osoba se vežba da živi u sadašnjosti.

3.3 Kontinuitet u pojanju Božjeg Imena

Kako se naše disanje događa neprestano tokom dana, kombinacijom pojanja sa disanjem, poboljšava se naše pojanje.

Za uzvrat to nam pomaže:

  • Da se više puta setimo Boga tokom dana.

  • Da doživimo više Božje energije.

3.4 Čišćenje prostora

Kada izdahnemo vazduh ponavljajući Božje Ime, duhovno pročišćavamo okolinu.

4. Predlozi za usklađivanje pojanja sa disanjem

Dišite normalno, a zatim pokušajte da uskladite pojanje Božjeg Imena sa udisajem i izdisajem.

Osoba ostaje u životu zbog disanja, a ne zbog Imena. Zbog toga, bitno je da se koncentrišemo  na disanje  i sinhronizujemo  pojanje Imena sa njim. Disanje ne treba da usklađujemo sa brzinom pojanja.

4.1 Primer pojanja usklađenog sa disanjem

Sledi grafički prikaz usklađivanja pojanja Imena različitih aspekata Boga sa disanjem. Prikazano je koji deo Imena bi trebalo pojati tokom udisaja, a koji tokom izdisaja.