Da li pojanje bez vere koristi?

Da, čak i ako pojemo Božje Ime bez vere, možemo da  imamo  korist od toga, iako je ona ograničena samo na svetovnu korist.

Poređenje sa pilulama vitamina: Svako Božje Ime odgovara određenom aspektu Boga. Pojanjem određenog Božjeg Imena, mi dobijamo korist od tog određenog Božanskog principa. Ovo može bolje da se razume ako se uporedi sa uzimanjem vitaminskih pilula. Kada uzimamo pilulu nekog vitamina, mi imamo korist od tog vitamina, tj. nivo tog vitamina u našem telu se poveća. Ovo se postiže samim uzimanjem pilule, bez obzira na to da li mi verujemo u pilulu, ili ne. Slično ovome, kada pojemo Božje Ime, taj princip raste u nama. Ovo se događa nezavisno od naše kulture, ili religije i bez obzira da li pojemo sa, ili bez vere.

Pojanje sa i bez vere: U stvari, većina ljudi je ispod duhovnog nivoa od 30% i njihova vera u Boga je od 0 – 2% (obratite pažnju na grafikon koji sledi). U njihovom slučaju pojanje će da počne sa malo, ili nimalo vere, ali upravo ovo pojanje će da  im donese svetovnu korist kao i razna duhovna iskustva koja će da im dalje razvijaju  veru. Međutim, ako neko poje sa verom, dodatne blagodati će da se nagomilavaju. Postoji izreka da je novac svetovna valuta, a da je vera valuta u duhovnom životu. Kada pojemo sa verom, mi:

  1. Vrlo brzo aktiviramo Božanstvo (aspekt Boga) tj. Božanski princip čije Ime pojemo,
  2. Efekti traju duži vremenski period i
  3. Najvažnije je da pojanjem ostvarujemo duhovni rast prema spoznaji Boga.

Ovo se događa zato što, kada pojemo sa verom, mi više osećamo Božje prisustvo. Ovo znači i povećanje duhovne emocije (bhava), koja je naša sposobnost da osetimo Njegovo prisustvo svuda oko nas. Ovo osećanje Njegovog prisustva smanjuje naš fokus na sebe i zbog toga nam se smanjuje ego. Zbog smenjenja ega, sposobniji smo da pristupimo Božanskoj energiji Božanstva (aspekta Boga) čije Ime pojemo.

Prema zakonu akcije, uvek postoji neki rezultat od svega šta radimo. Ako pojemo sa ograničenom svrhom za neku svetovnu korist, onda se dešava da kada ispunimo jednu predodređenu količinu pojanja, budemo blagoslovljeni nekom svetovnom željom. Međutim, ako pojemo sa verom da dosegnemo Boga, onda pojanje podstiče duhovni rast.

Delotvornost pojanja sa verom

Na slici je grafikon koji pokazuje kako pojanje povećava naš duhovni nivo.

Sledeća tabela pokazuje razliku u duhovnoj energiji između dve osobe, jedne na duhovnom nivou od 30% i druge na duhovnom nivou od 70%, obe rade pojanje svaka za sebe i sa različitom količinom vere.

Napomena: Da bi imali korist od pojanja mantri, nije potrebna vera, najbitniji je tačan izgovor.