Stepen zaposednutosti duhom (demonska zaposednutost)

 

1. Uvod u stepen demonske zaposednutosti

Svet demonske zaposednutosti je kompleksan, i u njemu nije ništa onako kako to vidimo našim očima u fizičkom svetu. Tokom više od 7 godina intenzivnog proučavanja ove teme, Fondacuja za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci SSRF je naišla na različite tipove demonske zaposednutosti, sa raznovrsnim spektrom simptoma i uticaja na zaposednute osobe. Ne postoji jednostavan način da se objasni stepen zaposednutosti, jer postoji mnogo načina i perspektiva za proučavanje ove teme. U ovom članku ćemo da damo detaljan prikaz kategorija demonske zaposednutosti i njihovih nijansi.

Informacije su prikupljene istraživanjem hiljade demonskih zaposednutosti putem suptilnog čula vida (šestim čulom). Neki naši tragaoci mogu stvarno da vide duha koji zaposeda osobu. Uz to, neki tragaoci imaju pristup Univerzalnom Umu i Intelektu i sposobni su da shvate dublje razloge zaposednutosti i namere duha koji ih zaposeda.

How many will get affected by ghosts

Sa gledišta duhovno prosečne osobe, važno je razumeti činjenicu da je celokupno čovečanstvo na neki način pod uticajem duhova. Još značajnija činjenica, koja je otkrivena istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci, je da je, u sadašnjoj eri, pa sve do 2025.godine, 30% populacije zaposednuto duhovima. To znači da će tri od troje čitalaca ovog članka biti pod nekim vidom uticaja duhova, a jedan od njih troje će biti zaposednut duhom, bio on toga svestan ili ne. Pročitajte članak Koji je procenat svetskog stanovništva pod uticajem duhova?

Sa kojeg god stanovišta proučavamo demonske zaposednutosti, klasifikovali smo ih u: blage, umerene i teške.  U sledećim poglavljima biće vam izloženo kako se stepeni blage, umerene i teške demonske zaposednutosti mogu menjati u zavisnosti od stanovišta sa koga to proučavamao. Da biste razumeli iduća poglavlja, trebalo bi da pročitate i sledeća dva članka:

 

2. Stepen demonske zaposednutosti prema mogućnostima prepoznavanja ispoljavanja duha u nekome

U nastavku definišemo stepen zaposednutosti iz perspektive nivoa šestog čula, ili sposobnosti suptilnog opažanja potrebnog da bi se prepoznala zaposednutost.

 • Blaga demonska zaposednutostU ovom slučaju čak i duhovno prosečna osoba, svojim intelektom i osnovnim poznavanjem demonske zaposednutosti može da zaključi iz nečijeg nenormalnog ponašanja da nešto nije u redu sa zaposednutom osobom. Osoba koja je zaposednuta, ponaša se nenormalno i entitet koji je unutar nje je uglavnom ispoljen.Ponašanje zaposednute osobe se razlikuje od njenog uobičajenog, normalnog ponašanja, takva odstupanja se mogu ogledati kao povećana agresija kod inače mirne osobe, histeričan smeh, bezvezno brbljanje i sl. Takođe je moguće na nivou intelekta da prepoznamo da su ti simptomi izazvani demonskom zaposednutošću kada se primene mere duhovnog isceljivanja. Na primer, kada se neprirodno ponašanje primeti u prostorijama hrama ili crkve, ili pijući i prskajući Svetu vodu, itd.
  Example of mild demonic possesion

 

 • Psihijatrijska dijagnoza ovog incidenta bi uglavnom bila psihoza i sl. Molimo vas da pročitate naš članake – Zašto postoji zaštitni okvir oko slike?
 • Umerena demonska zaposednutostU ovom slučaju, potreban je visok nivo šestog čula, ili natčulnog opažanja, kako bi neko prepoznao da li je osoba zaposednuta. Duhovni nivo osobe koja to može da dijagnostifikuje  uobičajeno je negde između 50-70 %. Simptomi i znaci da je neko zaposednut su daleko suptilniji. Ovakva vrsta zaposednutosti je uglavnom neispoljena. Međutim, to nije uvek slučaj, osoba može da bude potpuno ispoljena, a i ipak da ostane vrlo mirna i sabrana, ne odajući nikakve znakove zaposednutosti.
 • Teška demonska zaposednutostU ovom slučaju samo Svetac može da dijagnostifikuje da li je osoba zaposednuta. Za osobu zaposednutu snažnijim duhovima, samo Svetac najvišeg reda može potvrditi da je osoba stvarno zaposednuta.

3. Stepen demonske zaposednutosti u odnosu na mogućnost kontrole ispoljavanja kroz razgovor sa ispoljenom osobom

Iz ovog ugla na demonsku zaposednutost, definisano je koliko dugo duhovno prosečna osoba može da razgovora sa zaposednutom osobom  gde se duh ispoljio i smiriti ga.

 • U slučaju blage zaposednutosti, čak i osoba prosečnog duhovnog nivoa može da razgovara sa ispoljenom osobom (tj. sa duhom unutar nje) i potpuno da ga umiri.
 • U slučaju umerene zaposednutosti, duhovno prosečna osoba ima samo delimičan uspeh u smirivanju ispoljene osobe razgovarajući sa njom.
 • Teška zaposednutost je kada duhovno prosečna osoba uopšte ne može da umiri ispoljenu osobu.

 

4. Stepen demonske zaposednutosti prema duhovnom nivou iscelitelja koji je potreban da bi se uklonio duh

Ovde je stepen ili nivo zaposednutosti određen prema minimalnom duhovnom nivou koju bi trebalo iscelitelj da ima da bi iscelio zaposednutu osobu.

 • Prema ovoj podeli, kod blage zaposednutosti  iscelitelj duhovnog nivoa od 50 %  može da isceli osobu.

 

 • Kod umerene zaposednutosti, potreban je iscelitelj sa 70% duhovnog nivoa.
 • Kod teške zaposednutosti, za isceljivanje zaposednute osobe potreban je iscelitelj duhovnog nivoa većeg od 70%.

 

5. Stepen demonske zaposednutosti prema moći zaposedajućeg duha da kontroliše zaposednutu osobu

Ovde je stepen zaposednutosti određen prema moći zaposedajućeg duha da kontroliše um i intelekt zaposednute osobe – ukratko, koliko se duh stopio sa svešću zaposednute osobe.

 • Ovde bi blaga zaposednutost značila da  zaposedajući duh ima 25% kontrole.
 • Kod umerene zaposednutosti,  duh kontroliše osobu 50%.
 • Kada duh kontroliše osobu 75%, radi se o teškoj zaposednutosti.

 

6. Stepeni demonske zaposednutosti prema duhovnoj snazi zaposedajućeg duha

Ovde je stepen zaposednutosti određen snagom zaposedajućeg duha.

 • Blaga zaposednutost znači da je zaposedajući duh običan duh ili demon nižeg reda. U tom slučaju namera mu je uglavnom ograničena na nanošenje štete toj zaposednutoj osobi.  Relativna snaga duha iznosi 1-100.
 • Kod umerene zaposednutosti, zaposedajući duh je Hadal (Ženski goblin), Đakin itd. U ovom slučaju namera mu je  da povredi osobu  u određenom obimu i društvo. Relativna snaga duha je 1000-10,000.
 • Kod teške zaposednutosti, zaposedajući duh je Mantrik (Mantrik-snažnija negativna energija). Ovde je namera zaposednutosti razaranje širom zemlje i stvaranje štetnih efekata širom sveta. Relativna snaga duha je 100,000 – beskonačnost. Primer takvog slučaja je Hitler koji je bio zaposednut Mantrik-om iz nižih regiona Pakla.