Da li je korisno posećivati egzorcistu/belog maga /duhovnog iscelitelja/medijuma radi prevazilaženja problema izazvanih duhovima?

Neki ljudi na koje utiču duhovi ili su zaposednuti duhovima pokušavaju da prevaziđu probleme izazvane duhovima tako što odlaze egzorcistima/ belim magovima tj. ljudima za koje se pretpostavlja da imaju sposobnost da uklone crnu energiju duhova ili i same duhove. Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) to ne preporučuje kao odgovarajuću ili opravdanu opciju iz više razloga:

  • Većina egzorcista / belih magova / duhovnih iscelitelja / sveštenika / medijuma nisu na odgovarajući način proučavali ovu temu, pa tako nemaju dovoljno znanja o raznim aspektima duhova kao što su njihovi tipovi, snaga, karakteristike itd. Zato oni mogu da budu zavedeni obmanjujućim oblicima duhova kao i njihovim lažnim/prividnim napuštanjima ljudi koje su zaposeli.

  • Takođe, oni nemaju ni dovoljno duhovne moći da bi njihov uticaj na duhove bio takav da ih nateraju da trajno napuste osobu.

  • Bez snažne utemeljenosti u duhovnoj praksi koja obezbeđuje snažnu unutrašnju satva komponentu koja omogućava kontinuiranu borbu protiv duhova, i najveći spoljni trud da se ukloni duh koji je zaposeo osobu ili da se smanji njegov uticaj mogu biti neuspešni. U najboljem slučaju duh može da lažira svoj odlazak ili čak može zaista i da ode, ali će se opet vratiti u osobu čim duhovni iscelitelj ode.

  • Neki od tih ljudi koji nude pomoć mogu biti varalice koji će osobu prevariti i uzeti joj novac, ali ono što je najvažnije, neće doći do očekivanog rešenja problema.