Srpski-hairloss

Ukratko:

Ovo je istraživanje slučaja Anupame Rane koja je u svojoj 20. godini života odjednom izgubila skoro svu kosu bez nekog očiglednog razloga. Raznim konvecionalnim tretmanima pokušala je da pomogne sebi, ali bez uspeha. Napokon, za vreme duhovnog isceljivanja od Njegove Svetosti Dr. Atavle-a, Anapamin problem je bio rešen. U ovom intervjuu opisuje svoje iskustvo.

1. Uvod

Tinejdžerka Anupama, devojka iz Mumbaja u Indiji, doživela je skoro potpuni gubitak kose. To se dogodilo nekoliko dana od kada je počela da prikuplja prilog za Fondaciju za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF). Imala je potrebu da sakuplja  priloge i to je bi njen način služenju Istini. To je oblik duhovne prakse. Nekoliko meseci kako se to desilo, porodica je vršila na nju pritisak da prestane sa sakupljanjem priloga. Tada je Anupamina vera u Boga  bila na velikom iskušenju. U ovom slučaju ne radi se samo o tome da je Anupama  izlečena jedino duhovnim tretmanom, nego i o tome kako tragaočeva vera u Boga može da bude stavljena na iskušenje. Vera se uvek najbolje testira u problematično vreme.

2. Anupamino iskustvo gubitka kose

“Nisam bila preterano zabrinuta, međutim, intenzivno opadanje kose jako je pogodilo moju majku koja takođe radi duhovnu praksu. Takav gubitak kose nju je zaprepastio. Majka je bila uverena da je to u vezi sa duhovnom praksom. Njoj je bila očigledna direktna veza između opadanja kose i sakupljanja priloga i nije mi dozvoljavala da nastavim da obavljam ovu duhovnu praksu. Iako nisam osećala da je tako, nisam znala kako da je razuverim.”

Anđeli,  tragateljka iz SSRF-a, nekako je uverila Anupaminu majku da joj dozvoli da nastavi duhovnu praksu. Majka je preko volje pristala. U međuvremenu, roditelji su Anupamu vodili kod različitih lekara, jer se svakodnevno opadanje kose u pramenovima nastavilo. Dve nedelje kako je počela da joj opada kosa već joj se teme naziralo. Jedino što je podsećalo na njene kovrdže bilo je nekoliko pramenova iznad čela. Sledećih nedelja ni jedan prepisani lek nije pomogao. Anupamin ujak je poslao tradicionalan lek iz njegovog sela, ali ni on nije pomogao. Slika u nastavku jasno pokazuje Anupamino tadašnje stanje.

3. Pritisak porodice i prijatelja da prestane da radi duhovnu praksu

U konzervativnom indijskom domaćinstvu to je bio poražavajući problem za mladu djevojku. Njeni roditelji su bili vrlo zabrinuti.

“Moji roditelji noću nisu mogli da spavaju od brige. Otac je bio na ivici suza, a majka nije mogla da se  koncentriše na obavljanje svakodnevnih poslova. Neprekidno su razmišljali o problemu koji sam imala.

Moja majka je počela ozbiljno da se protivi mom nastavku obavljanja duhovne prakse, govorila je: “Neću ni ja da radim duhovnu praksu dok ti opet ne poraste kosa! Ako služiš Bogu, zar On onda ne shvata da treba da ti vrati kosu?”

Moj otac je sumanuto tražio nove lekove i alternativne terapije.”

Pored pritisaka kod kuće Anupama je morala da se nosi i sa teretom pitanja koja su postavljali ljudi koje je sretala prilikom sakupljanja priloga, dok je obavljala svoju duhovnu praksu.

“Svi davaoci priloga sa kojima sam dolazila u kontakt su me pitali: “Kako možeš da izađeš iz kuće kada si izgubila svu kosu? Prvo se pobrini za sebe, onda obavljaj duhovnu praksu kakvu god želiš.” Predlagali su mi imena doktora, lekova, terapija itd., ali ja sam potpuno verovala u milost mog Gurua. U ovakvim izazovnim situacijama Bog mi je davao adekvatne odgovore na mnogobrojna pitanja koja su mi postavljali ljudi sa kojima sam se susretala.”

Onda su nastupile komšije i rođaci sa svojim viđenjem problema.

“Rođaci i komšije su pravili pritisak na moje roditelje da me odvrate od obavljanja duhovne prakse služenja Istini. Hteli su da me nekako nateraju da ostanem kod kuće kako bih se odmarala. To je još više pojačavalo protivljenje mojih roditelja vezano za nastavak mog služenja Istini. U periodima kada mi je bilo teško da ih uverim, bila sam psihički uznemirena. Jedino sam molitvom uspela da ih nateram na razumevanje, kako bih nastavila duhovnu praksu.”

I za vreme ovog  velikog socijalnog pritiska i iskušenja, Anupama je ostala nepoljuljana i čvrsta u svojoj veri u Boga i istrajna u duhovnoj praksi.

“Nikada nisam očekivala od Boga da izleči moj gubitak kose. Plakala sam i izvinjavala Mu se, jer sam osećala da Ga ljudi krive zbog mene. Molila sam Ga da oprosti mojoj majci i njenim emotivnim ispadima. Govorila sam majci da ne sme da gubi veru i prestane da radi duhovnu praksu zbog mog problema.

Neprestano sam osećala Guruovu (Božji Princip učenja) prisutnost u mom životu. Imala sam urođeno razumevanje i prihvatanje, da se sve događa onako kako On želi da se dogodi. Govorila sam roditeljima da se preterano ne vezuju za mene i da su moje patnje možda povezane sa sudbinom koju moram da prođem. Svi ovi događaji nisu uticali na moju duhovnu praksu. Nastavila sam redovno da je radim, zahvaljujući Božjoj milosti.”

Drugi tragaoci su istraživali njeno stanje. Odavali su joj priznanje zato što je  nastavila duhovnu praksu i sakupljala priloge uprkos gubitku kose. Anupama je zahvaljivala Guruu jer je osećala da je ostala stabilna i smirena samo zahvaljujući Njegovoj milosti.

4. Dijagnoza Anupaminog gubitka kose

Kada je skoro potpuno izgubila kosu, imala je susret sa Ravindrom Saloke, tragaocem sa visoko razvijenim šestim čulom (ESP) iz Odeljenja SSRF-a za znanje o suptilnoj dimenziji. Dijagnostifikovano je da je uzrok njenog problema duh (negativna energija itd.) koji  je pokušavao da je obeshrabri u obavljanju duhovne prakse.

“U to vreme redovno sam uzimala konvencionalne lekove kako su mi prepisali doktori, ali mi oni nisu nimalo pomagali.

Odmah sam posle duhovne dijagnoze počela da praktikujem duhovne mere (stavljala sam Sveti pepeo i Svetu vodu na teme, radila tretman slanom vodom, pojanje, molitve itd.). Te mere su mi  pomogle da se smanji psihička uznemirenost koja je nastala zbog neprekidnog prekorevanja od ljudi oko mene. U to vreme otac me je odveo i kod porodičnog sveštenika. Nisam verovala u odlazak kod njega, ali sam otišla kako bih udovoljila ocu. Uprkos svemu, snažno sam verovala da će se Guru za sve pobrinuti.”

4.1 Metod kojim Mantrik dovodi do gubitka kose

Ovo je slika kako izgleda normalna koža na glavi sa kosom.

Slika koja sledi prikazuje kako izgleda koža na glavi sa kosom kada je Mantrik ubacio suptilni mehanizam od crne energije koji prouzrokuje opadanje kose. Crtež je zasnovan na znanju suptilne dimenzije koji je dobila gđa  Anđeli Gadgil, tragateljka sa visoko razvijenim šestim čulom (ESP), prilikom dijagnostifikovanja Anupaminog slučaja gubitka kose.

Objašnjenje slike i metod delovanja:

1. Crni dijagram (jantra): Mantrik  počinje da ubacuje suptilni dijagram crne energije.  Dijagram deluje tako što upija i proizvodi crnu energiju prema želji Mantrika.

2. Balon crnog gasa: Zatim postavlja balon crnog gasa oko jantre. Balon stvara zaštitu oko jantre. Jantra okružena balonom crnog gasa predstavlja centar (stan) Mantrika.

Kretanje jantre stvara frekvencije u crnom gasu i tako mu olakšava da se prenese po koži glave i na kosu na glavi. Postoje dva tipa frekvencija:

3 a. Isijavajuće crne frekvencije koje se kreću prema gore: Prouzrokuju  uništenje korena dlake
3 b. Isijavajuće crne frekvnecije koje se kreću prema dole: Slabe koren dlake

4. Povezani crni protok: Ova povezana mreža protoka crne energije ubrzava taj proces. Kako su jantre povezane, Mantrik koristi minimalnu energiju jer treba da pokrene samo jednu jantru da bi se pokrenule sve ostale. Vreme potrebno za potpuni gubitak kose zavisi od impulsa dijagrama.

Ako je impuls dijagrama:

  • Visok – potpuni gubitak kose se dešava u roku od nedelju dana
  • Srednji – potrebno je 3 nedelje
  • Nizak – potpuni gubitak kose događa se kroz 4-6 nedelja.

5. Mreža crnih frekvencija: Crne frekvencije stvaraju mrežu iznad kože glave sa kosom i tako ubrzavaju celi proces.

6. Vrh dlake isto emituje crne frekvencije.

5. Duhovno isceljivanje

Posle nekog vremena Anupama je saznala da se u SSRF-ovom centru Mirađ (ašramu) u Indiji održavaju duhovne radionice za poboljšanje tragalaštva za Bogom i imala je jaku želju da u njima učestvuje. Dogodilo se da je jedan tragalac, koji je planiran da učestvovanje na radionici, bio sprečen da dođe, tako da je umesto njega predložena Anupama. Anupama je bila presretna i stalno je mentalno zahvaljivala Guruu.

Sledeća prepreka je bila kako uveriti roditelje da joj daju dozovolu za odlazak u ašram.

5.1 Anupama se sprema za odlazak u SSRF centar Mirađ 

“Roditelji mi nisu dozvolili da idem u ašram. Počela sam da plačem. Molila sam se Njegovoj Svetosti Dr. Atavle-u. Tada sam začula njegov glas kako mi nežno govori: “Zašto plačeš? Moli se da se crni omotoč oko njihovog (roditeljskog) uma i intelekta uništi!”  Molila sam se i ubrzo su roditelji nevoljno pristali pod uslovom da nabavim i uzmem svu potrebnu terapiju sa sobom.”

Sledeća prepreka je bila kako nabaviti sve lekove za 15 dana koliko je Anupama trebalo da bude odsutna. Apotekar nije imao u svojim  zalihama lekove koji su Anupami bili potrebni, a osim toga sledećeg dana bila je nedelja i sve radnje su bile zatvorene. Mogućnosti da Anupama nabavi lekove pre odlaska u ašram bile su nikakve. Apotekar je na veliko čuđenje pristao da nabavi lekove idućeg dana, pa je apoteka bila otvorena samo za nju, iako je bila nedjelja. Napokon, kada su lekovi nabavljeni, otac je dao pristanak Anupami za odlazak u Mirađ na duhovnu radionicu u ašramu.

5.2 Radionica tragalaca u Mirađu

“Dva meseca pre radionice imala sam samo nekoliko pramenova kose. Svi lekovi i terapije nisu mi pomogli. Međutim, već u okviru 2-3 dana provedenih na radionici osetila sam drastičnu promenu. Na mom ćelavom temenu po prvi  put posle dva meseca su počele da se pokazuju brojne sitne folikule kose. Izrazila sam zahvalanost na Guruove Svete noge. Tragaoci su me tokom radionice podsećali da uzimam lekove i nanosim Svetu Vodu kada god bih to zaboravila.”

Poslednjeg dana u ašramu, Njegova Svetost Dr. Atavle je obavljao duhovno isceljivanje. Anupama je bila nervozna jer poslednji put kada je prisustvovala duhovnom isceljivanju Njegove Svetosti Dr. Atavle-a  2003. godine, duh u njoj se ispoljavao. Duh se ispoljio čim je Anupama pogledala u oči Njegove Svetosti Dr. Atavle-a i osetila je veliku neprijatnost.

To se događa zato što je kod zaposedajućeg duha Tama (inercija, neznanje) komponenta dominantna i zato ne može da podnese Satvik (čistotu) okolinu prostorije. Na sličan način se led topi u prisustvu vatre. Ovo je detaljno objašnjeno u poglavlju o duhovima. Pročitajte objašnjenje pod ispoljavanje zaposednutosti.

 Dana 29-og maja 2005. godine u 6 sati popodne Njegova Svetost Dr. Atavle je započeo duhovno isceljivanje. Ovog puta Anupama nije osećala nikakav nemir gledajući u oči Njegove Svetosti Dr. Atavle-a. Anupama opisuje šta se tada događalo:

“Koncentrisala sam se na Njegove Svete Noge i ponavljala u sebi Božje Ime. Tada sam osetila težinu u glavi i oči su počele da mi suze. Osećala sam neprijatnost gledajući u palac na nozi Njegovog Svetog stopala. Posle nekog vremena, težina  je postala vrlo ozbiljna i osetila sam da mi se glava odvaja od tela, osećaj sličan onome kada ti neko čupa kosu.

Ubrzo sam videla pramenove kose iznad mojeg čela kako padaju na pod. Osetila sam kako me neko trese. Njegova Svetost Dr. Atavle je počeo duhovno isceljivanje u 6 sati popodne, a mi smo morali da napustmo ašram u 8 sati uveče da bismo stigli na autobus za povratak kući. U 19.45 časova tragalac koji nas je pratio me je protresao, pokušavajući da me vratiti u svesno stanje. Duh koji me je zaposeo ispoljavao se više od jednog sata.

Bilo mi je teško da se vratim iz duhom ispoljenog stanja u normalno stanje. Pre našeg odlaska je ostalo još pola vremena određenog za duhovno isceljivanje. Izrazila sam zahvalnost na Dr. Atavle-ovim Svetim nogama i ustala. Prilikom vraćanja iz duhom ispoljenog stanja u normalno stanje, vid mi je bio zamućen tri minuta. Tek kada je prošlo neko vreme opet sam sve jasno videla. Kada sam odlazila, tragalac koji nas je pratio mi je rekao: “Anupama, nemoj da se bojiš. Guru je s tobom. Moli se da nastaviš da osećaš dobrobit Guruove isceliteljske moći koja još traje.”

* Protok Božanske svesnosti iz tela Sveca je najveći iz Njegovog nožnog palca.

5.3 Duhovno isceljivanje gubitka kose nastavlja se na putu ka kući

“Kasnije, za vreme putovanja, osetila sam ponovo težinu u glavi. Glava mi je pucala od bolova i vruće pare koja je izlazila iz nje. Putujući autobusom za Mumbai, u Indiji, desna ruka bi mi se zavrtala i odvrtala i osećala sam kako me Guru suptilno isceljuje. Posle 11 sati počela sam da se osećam malo bolje.

Osećaj snažne glavobolje, vruća isparavanja iz glave i zavrtanje i odvrtanje desne ruke bili su znakovi da joj duhovno isceljivanje Njegove Svetosti Dr. Atavle-a stvarno koristi. To se događalo iako je napustila duhovno isceljivanje na pola zbog povratka kući. Nemir je ustvari osećao duh koji se nalazio u njoj.

Kada su ugledali nju i njene novoizrasle pramenove, Anupamini roditelji su bili presretni. Anupamina glava pulsirala je dva dana od kada je doputovala u Mumbai. Nastavila je duhovnu praksu vođenja duhovnih radionica i sakupljanja priloga.

“U periodu od dve nedelje izrasla mi je nova zdrava kosa i moji roditelji su tada svima govorili da je kosa kod njihove ćerke ponovo porasla zahvaljujući Božjoj milosti .”

5.4 Kako je duhovna mera Njegove Svetosti Dr. Athavle-a uspela?

Frekvencije ispoljene i neispoljene Božanske svesnosti emitovane su iz nogu  Njegove Svetosti Dr. Atavle-a,  jer je on Svetac najvišeg reda. Zbog tih frekvencija crni dijagrami i baloni crnog gasa oko korena dlake su se raspali. Zato je uništena crna mreža stvorena od crnih frekvencija koja je emitovana iz njih. Zatim je koren zaštićen Božanskom svesnošću, što ga je obnovilo. Tako su stvoreni uslovi za rast kose. Pokrenut je rast dlake i Anupamina kosa je porasla u kratkom vremenskom periodu.

6. Poboljšanje života u svakom pogledu

Za Anupamu život se vratio u normalu. Juna 2005. godine upisala je diplomske studije hotelskog menadžmenta. Redovno nastavlja  da radi duhovnu praksu. Kosa joj je ponovo porasla. Fotografija na početku članka napravljena je posle duhovnih mera i ponovnog izrastanja kose. Zahvalna je na ovom iskustvu jer joj je to učvrstilo veru u Boga.

Na našem duhovnom putovanju svi nailazimo na prepreke koje nam testiraju veru. Anupamin slučaj je primer kako tragalac može biti jak u veri i u periodima iskušenja.