Uvod: Poznato nam je da su simptomi fizičkih bolesti prouzrokovani i fizičkim i psihološkim faktorima. Ali, mnogi od nas nisu svesni da su u velikom broju slučajeva:

 • simptomi fizičke bolesti prouzrokovani jedino duhovnim uzrocima, ili
 • da duhovni uzroci imaju veliku ulogu u pogoršanju stanja fizičke bolesti, ili
 • da su duhovni uzroci razlog zašto bolest ne reaguje na adekvatno lečenje.

U ovom članku ćemo da prikažemo istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci nekih fizičkih bolesti izazvanih duhovnim faktorima, to jest  negativnim  energijama.

Ovim člankom ne iznosimo iscrpnu tezu o svim bolestima, već nam je namera da objasnimo kako su različiti simptomi prouzrokovani od duhova i kako mogu da budu izlečeni merama duhovnog isceljivanja, koristeći podatke dobijene istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci.

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci(SSRF) savetuje nastavak primene konvencionalnog medicinskog lečenja zajedno sa lekovima za duhovno isceljenje fizičkih i psihijatrijskih bolesti.

Čitaocima se savetuje da mere za duhovno isceljenje primijenjuju na svoju odgovornost.

1. Uvod

Svako od nas je nekad iskusio neku fizičku bolest. Počev od kijavice do mnogo ozbiljnijih bolesti kao što su na primer, kamen u bubregu, rak ili AIDS. U našemu odeljku duhovni uzroci problema u životu, objasnili smo da koren uzroka problema u životu (uključujući i zdravstvene probleme) može biti fizički, psihološki i/ili duhovni. Moderna medicinska nauka, još poznata kao Alopatija je do sada otkrila samo fizičke i psihološke uzroke fizičkih bolesti.

Breakdown of root cause of difficulties in a person's life

U prethodnom grafikonu prikazan je procentualni odnos uzroka problema u našim životima. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci pokazuje da 80% uzroka problema u životu ima svoj koren u duhovnoj dimenziji. Važno je da napomenemo da svaki predstavljeni fizički simptom može da ima uzrok problema u fizičkoj, psihološkoj ili duhovnoj dimenziji i da oni nisu međusobno nezavisni.

Na primer, dijagram koji sledi prikazuje ženu koja ima jake bolove u želucu, a uzroci problema mogu biti fizički, psihološki i duhovni faktori koji se međusobno ne isključuju.

Root causes are not mutually exclusive

 

2. Šta su dublji duhovni uzroci i koje su duhovne mere za fizičke bolesti?

Potpuniji pregled specifičnih duhovnih uzroka fizičkih problema u našim životima dat je u članku ’Duhovni uzroci problema u životu’

Svaki od duhovnih uzroka može da se ispolji fizičkim obolevanjem osobe. Na primer, bolovi u grudima mogu biti izazvani blokadom duhovne energije u predelu Anahata čakre ili ometanjem duha. Bolest izazvana duhovnim uzrocima može da bude izlečena samo određenim duhovnim lekovima. Bez obzira na duhovnu etiologiju problema, duhovna praksa utemeljena na šest osnovnih principa duhovne prakse pomaže određenim duhovnim merama da bolje deluju.

U ovom članku, smo se fokusirali na duhovne mere koje pomažu u prevazilaženju simptoma izazvanih od negativnih energija.

Vratimo se slučaju žene koja ima bolove u predelu želuca. Ako duh doprinosi uvećanju bolova do 70%, onda će primenom duhovnih mera tegobe da se smanje u istoj proporciji od 70%.

3. Fizička bolest prouzrokovana duhovima

Danas je gotovo svako na ovom svetu pod izvesnim uticajem negativnih energija. Za više detalja pogledajte naš članak o duhovima. Duhovi mogu  da prouzrokuju bilo koje simptome fizičke bolesti i to na različitom nivou, narušavanjem funkcije bilo kog organa ili sistema u našem organizmu svojom crnom energijom. Oni  mogu da oponašaju i infektivne bolesti prouzokovane bakterijama ili gljivicama, jer su  čak suptilniji i od njih. Suptilna tela naših preminulih predaka takođe spadaju u ovu kategoriju.

3.1 Kako možemo da znamo da li su naše simptome prouzrokovali duhovi?

 • Samo Sveci sa visoko razvijenim šestim čulom mogu sa sigurnošću da odrede da li je određeni simptom prouzokovan duhom. Oni mogu čak reći i detalje o duhu, razloge ometanja, konkretan lek, itd. Za više detalja molimo pogledajte članak Nivoi sposobnosti opažanja paranormalne aktivnosti našim šestim čulom”.
 • Osobe sa aktiviranim šestim čulom takođe mogu do određene mere da ustanove da li je određeni simptom ima duhovni uzrok. Međutim, oni ne mogu biti 100% sigurni i ne dobijaju mnogo detalja o prirodi duhovnih uzroka.
 • Šta je sa nama ostalima koji nemamo sposobnost da šestim čulom (ESP) dokučimo da li je simptom prouzrokovan duhom? Ako želimo da koristiimo intelekt postoje neka pravila koja mogu da nam pomognu da vidimo da li su naši simptomi prouzrokovani duhovima. Možemo da zaključimo da postoji velika verovatnoća da bolest ima duhovni uzrok, ako simptomi:
  • ne prolaze i posle upotrebe uobičajenih konvencionalnih lekova,
  • kratkotrajni su,
  • neobjašnjivi su,
  • naglašeni su za vreme punog i mladog Meseca i
  • nestaju primenom duhovnih mera.

Na primer, ako osip na koži uporno ne prolazi upotrebom konvencionalnih lekova, velika je verovatnoća da je izazvan ometanjem duhova.

Čak i u slučajevima gde je koren uzroka problema fizički, psihološki ili duhovni (osim duhova), preporučuje se kombinovanje medicinskog lečenja sa duhovnim lekovima koje navodimo u nastavku. Razlog za to je što duhovi koriste ranjivost izazvanu bolešću da bi ometali još više osobu i pojačavaju ili pogoršavaju bolest. Čak iako je bolest počela samo iz fizičkih razloga, u većini slučajeva kasnije može da se komplikuje uticajem duha.

4. Objašnjenje tabele i kako da je koristimo

  Pet parametara je dato u odeljku pojalice za duhovno isceljenje:

Simptom: Ovo podrazumeva simptome koje neko ima, a prouzrokovani su duhovima, kao na primer groznica na usnama, doživljaj nefizičkog seksualnog odnosa, itd. Dati su simptomi umesto bolesti radi bolje preglednosti i snalaženja naših čitalaca.

Nivo pet Apsolutnih kosmičkih elemenata: Ovaj deo objašnjava simptome bolesti prema tome koji je nivo od pet kosmičkih elemenata pogođen te izaziva određeni simptom.

Medicinska (alopatska) dijagnoza ograničena je samo na saznanju koja je bakterija izazvala određenu  bolest u slučaju infektivne bolesti, ili da je funkcija određenog obolelog organa poremećena, kao na primer endokrine žlezde, itd. Ovde je nauka ograničena  biološkim ili psihološko-biohemijskim nivoom ćelija.

Drevna medicinska nauka Indije, Ajurveda, zalazi mnogo dublje pri dijagnostifikovanju bolesti i poremećaja. Ona zadire do nivoa dublje od nivoa protona, neutrona, mezona, gluona i kvarka i dijagnozu postavlja prema nivou pet kosmičkih elemenata od kojih se cela kreacija sastoji. Molimo vas da pogledate članak o pet kosmičkih elemenata. Važnost postavljanja dijagnoze na nivou kosmičkog elementa je u tome da lek koji treba da primenimo treba da bude  istog ili višeg nivoa.

Sledi nekoliko primera lekova za duhovno isceljenje u skladu sa pet kosmičkih elemenata, od najnižeg do najvišeg. Apsolutni element Zemlja je najniži i najgrublji među suptilnim kosmičkim elementima, dok je Apsolutni element Etra najsuptilniji, najtananiji i najviši u hijerarhiji.

Kosmički element Lek za duhovno isceljivanje
Element Apsolutne Zemlje ili princip Apsolutne Zemlje (Prutvi tatva) Parfem od eteričnog ulja satvik biljaka
Element Apsolutne Vode ili princip Apsolutne Vode (Ap tatva) Uzimanje Svete vode (Tirta), tretman slanom vodom
Element Apsolutne Vatre ili princip Apsolutne Vatre (Teđ tatva) Upotreba Svetog pepela (vibuti)
Element Apsolutnog Vazduha ili princip Apsolutnog Vazduha (Vaju tatva) Duvanje Svetog pepela
Element Apsolutnog Etra ili princip Apsolutnog Etra (Akaš tatva) Kutije i gledanje u nebo

Prethodno pomenute duhovne mere objašnjene su u našem odeljku o Duhovnom Isceljivanju.
Dakle, ako je simptom prouzrokovan uticajem na nivou elementa Apsolutne Zemlje i ako je od duha niže hijerarhije/snage, ili je problem blag, tada ćemo da imamo dobrobiti od duhovnih mera koristeći parfem od eteričnih ulja satvik biljaka, kao duhovnu meru Apsolutnog elementa Zemlje. Ako je u pitanju uticaj duha više hijerarhije ili je uticaj jači, primenjujemo duhovno isceljivanje slanom vodom koja deluje na nivou Apsolutnog elementa Vode. Za simptome na nivou Apsolutnog elementa Etra koriste se duhovne mere istoga elementa, dakle Etra.

Centri duhovne energije (čakre): Ovde je objašnjeno kako treba da usmerimo duhovnu energiju tehnikom nijasa. Molimo pročitajte članak o tehnici nijas. Postoji sedam centara duhovne energije u našemu telu, a na sledećem dijagramu prikazani su gde se oni nalaze u odnosu na naše fizičko telo.

Svaki od centara duhovne energije provodi duhovnu energiju u područje organa koji je u njihovoj blizini. Primer, Muladara čakra u sistem za izlučivanje, Svadištana čakra u reproduktivni sistem, Manipura čakra u digestivni sistem, itd.

Pozicija  nijas  je  pozicija kojom fokusiramo našu duhovnu energiju usmeravajući naše skupljene prste dok pojemo. Na primer, ako je propisana duhovna mera da bi trebalo da radimo nijas na Adnja čakri (energetski centar između obrva) to će izgledati ovako:

Nyaas

 

Mehanizam delovanja nijasa

Nijas se uvek radi zajedno sa pojanjem. Pojanjem mi upijamo Božansku energiju aspekta Boga čije Ime pojemo. Radeći nijas, mi kanališemo Božansku energiju dobijenu pojanjem u taj određeni energetski centar. Time se energija utiskuje u organe u tom području.

Ako neko nije upoznat sa tačnom pozicijom nijasa za određeni simptom, možemo da primenimo sledeće:

 • Za sve fizičke bolesti dobrobit od nijasa imamo postavljajući skupljene prste jedne ruke na Anahata čakru (srčana čakra), a druge na Manipura čakru (centar u predelu pupka).
 • Za sve mentalne probleme osnovna nijas pozicija je jednom rukom na Adnja čakri (predeo između obrva) a drugom na Anahata čakri (srčana čakra).

Ako vas ruka zaboli prilikom izvođenja nijasa možete da je spustite i da odmorite na neko vreme, ili možete da promenite ruku.

Specifična pojalica Imena Božanstva: Treba da pojemo Ime određenoga aspekta Boga kako bi dobili specifičnu Božansku duhovnu energiju potrebnu da se uklone ometanja određenog duha koji izaziva različite simptome. Ponekad se potrebna energija dobija kombinacijom Imena dvaju ili više aspekata Boga (Božanstva) koji se poju određenim ritmom. Imena treba da ponavljamo preporučenim redosledom i kada završimo niz počinjemo iz početka.

Za dobrobit naših čitalaca napravili smo audio snimke pojanja u skladu s duhovnom naukom. Oni kojima je jezik nepoznat mogu da primene duhovnu meru prateći sledeće faze.

Korak 1: Samo slušajte pojanje posmatrajući tekst pojalice.
Korak 2: Pokušajte da izgovorite pojalicu zajedno sa audio snimkom.
Korak 3: Pokušajte sami da je izgovorite. U ovoj fazi, možete da je izgovarate glasno ili da je ponavljate mentalno zavisno od toga gde se nalazite i šta radite. Ako je moguće radite i nijas. Ako nijas nije moguće da radite, npr. ako ste u vozu na putu za posao, možete da pojete samo mentalno, bez nijasa.
Čak će i samo slušanje pojanja dok držite oči uprte u tekst pojalice biti korisno do neke mere.

Pojalice nabrojane u nastavku su kao prepisani lek namenjen izlečenju naše bolesti. Njihovo pojanje ne povećava duhovni nivo.

Specifična Brojalica: U ovome pasusu ponudili smo vam alternativnu pojalicu za izlečenje nazvanu Brojalica. Ako neko ne može da ponavlja Božje Ime iz bilo kojeg razloga (zato što je ateista ili mu je teško da izgovara reči pojalice) tada može da ponavlja brojalicu radeći nijas. Molimo pročitajte članak pod nazivom brojalice da biste razumeli kako one deluju.

Takođe smo vam ponudili brojeve u zagradama koji su naprosto zbir svih brojeva. To je treći tip pojalice koji možete da radite dok ste u nijas poziciji.

Brojalice su najefektnije ako se rade na sanskrut jeziku, jer je on najviše satvik jezik. Ako vam je teško da izgovarate složene brojeve kao što je, npr. 131, možete da ponavljate broj 5, koji je dobijen sabiranjem svih brojeva u broju  131 (1+3+1= 5). Naravno, u ovom slučaju će korsti biti umanjena.

Ako vam je pojanje brojalice na sanskrutu veoma komplikovano, možete ih ponavljati na svom jeziku.

4.1 Koliko dugo je potrebno da pojemo?

Preporuka je da ovu duhovnu meru radite svakodnevno uzavisnosti od težine simptoma.

Pri blagom ometanju možete da pojete 1-2 sata dnevno, odjednom ili u više navrata.

Ako su simptomi teži možda ćete morati da pojete i do 3-4 sata ili duže.

Ako su problemi veliki, molimo primenjujte duhovne mere onoliko dugo koliko je moguće, svakodnevno.

Posle nestanka simptoma treba nastaviti lečenje 2-4 meseca. Slično kao kod infektivnog bronhitisa, prestanak kašlja ne znači da je bolest nestala iz pluća; virusi koji uzrokuju bronhitis i izazivaju kašalj još uvek postoje. Zbog toga prepisani antibiotik za suzbijanje bolesti potrebno je da uzimamo propisani broj dana. Slično tome, čak i posle nestajanja simptoma uticaj duha ostaje i zato je potrebno da nastavimo sa korišćenjem duhovnih mera do kompletnog isceljenja.

4.2 Koju duhovnu meru da koristimo?

U tabeli smo ponudili izbor od tri duhovne mere koje sami možete da odaberete. Tabela pojašnjava efikasnost svake duhovne mere ponaosob. Duhovne mere korespondiraju sa pet kosmičkih elemenata i komplementarni su sa drugim duhovnim merama tako da se mogu koristiti uporedo, za brže i kompletnije izlečenje. Oni mogu biti uspešni sami po sebi ako je uticaj slabiji i ako je uzrok ometanja duh niže hijerarhije iz regiona Pakla. U suprotnom, oni najbolje deluju kao pomoć pojanju.

Lek 

Dobrobit

Pojanje imena Božanstava

100%

Brojalica

50%*

Brojalica dobijena sabiranjem brojeva u brojalici

30%*

* Ovakva dobrobit se postiže jedino pojanjem na sanskrutu

4.3 Treba li da nastavimo sa pojanjem Božjeg Imena prema religiji rođenja i Imena Božanstva Date?

Da, ako neko može da nastavi osnovnu duhovnu praksu dobrobiti su brže i veće. Ali ako ne može da se postigne i duhovna praksa i duhovne mere, tada je najbolje da fokus prvenstveno bude na određenoj duhovnoj meri. Zato što je teško da se fokusiramo na duhovnu praksu dok smo uznemireni fizičkom bolešću.

4.4 Treba li da nastavimo sa medicinskim lečenjem?

Čak i ako osećamo da su simptomi prouzrokovani duhom, potrebno je da nastavimo lečenje primenom lekova zato što oni daju barem osećaj olakšanja ako ne izlečenja. Ne bi trebalo da  trošimo naše male i neprocenjive duhovne rezerve na ono što je lako postići fizičkim lekovima.

4.5 Da li je potrebna vera da bi imali korist od pojanja?

Vera pomaže, ali mi i bez nje i dalje imamo korist od svake duhovne mere preporučene na ovom sajtu. Ovo je slično činjenici da nam nije potrebna vera kako bi dobili pomoć od lekova jer je i ovo lek, samo duhovni i svako dobija pomoć od njega bez obzira veruje li u njega ili ne.

5. Tabela duhovnih mera za fizičke bolesti prouzrokovane duhovima

Molimo kliknite ovde da biste videli pojalice za duhovno isceljivanje.