Kako treba da postupamo sa Svetim pepelom dobijenim iz SSRF mirišljavih štapića

 

 

 

SSRF savetuje kombinaciju postojećeg adekvatnog medicinskog lečenja zajedno sa metodama lečenja zasnovanog na duhovnoj nauci u tretmanu fizičkih i psihijatrijskih bolesti. Čitaocima se savetuje da započnu sa metodama duhovnog isceljivanja na sopstvenu odgovornost.

1. Uvod o postupanju sa Svetim pepelom (Vibutijem)

Sveti pepeo (Vibuti) koji se dobija paljenjem SSRF mirišljavih štapića  veoma je dobro sredstvo za duhovno isceljivanje.

Pogledajte članak o tome “Zašto pepeo od upaljenih SSRF mirišljavih štapića nazivamo Svetim pepelom”.

Obzirom da deluje na duhovnom nivou, njegova efikasnost je direktno proporcionalna njegovoj čistoti (satvikti), poštovanju sa kojim se postupa prema njemu i veri sa kojom se pepeo koristi.

Sa ove tačke gledišta, sledi nekoliko stvari koje treba i koje ne treba da radimo pri korišćenju SSRF Svetog pepela.

2. Šta treba da radimo  pri korišćenju Svetog pepela (Vibutija)

Na duhovnom nivou:

 • Poštovanje: Koristiti ga sa najvećim poštovanjem. SSRF mirišljavi štapić sadrži specijalan miris koji je odabran putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci. Prema tome, kada je upaljen, privlači specifični Božji princip (Božanstvo). Zbog toga skupljeni Sveti pepeo takođe sadrži u velikoj meri taj specifični Božanski princip.

 • Čuvanje: Čuvajte ga na oltaru što je duže moguće da biste zaštitili čistotu (satviktu) u njemu.
 • Za dodatnu zaštitu: Da bi se osigurala dodatna zaštita  čistote (satvikte) Svetog pepela, može da se zalepi  traka sa Božjim imenom (Nampati) ili slika Božanstva na posudu u kojoj se nalazi.
 • Uzimajte ga desnom rukom: Duhovno najispravnije je uzimanje Svetog pepela desnom rukom. Čak i levoruki ljudi bi trebalo da ga uzimaju desnom rukom, jer je ona povezana sa kanalom Sunca (Surja Nadijem) u sistemu duhovne energije u telu (poznate kao Kunḍalini) tako da više energije protiče kroz nju, čineći je aktivnijom rukom.

Na fizičkom nivou:

Sveti pepeo, kao i svaki drugi fizički predmet, može postati nečist, ili zaprljan, ukoliko je pomešan sa nekim drugim supstancama, ili ako nije adektvatno čuvan. Ako je zaprljan na fizičkom nivou onda ne može da se koristi kao metoda duhovnog isceljivanja, a to uključuje stavljanje Svetog pepela na otvorene rane i pripremanje Svete vode za piće.

 • Čuvanje: Sačuvajte ga u čistoj i suvoj posudi čim mirišljavi  štapić izgori. Trebalo bi da ga sakupimo u roku od jednog sata, inače postoji opasnost da pepeo izgubi satviktu i da se fizički zaprlja. Ako ostane na otvorenom duže od jednog sata ne bi  trebalo da ga  dodajemo  glavnoj zalihi Svetog pepela.

 • Kontakt svesti na minimum: Svaki put kada neko otvori posudu, postoji mogućnost da se pepeo zaprlja i na fizičkom i na duhovnom nivou. Ukoliko imate veću zalihu onda je razdvojite na manje delove za svaki dan, da biste fizički kontakt sveli na minimum.
 • Čistoća: Perite ruke pre nego što dotaknete Sveti pepeo.

3. Šta ne treba da radimo pri korišćenju Svetog pepela

Na duhovnom nivou:

 • Tokom menstruacije: Osnovna suptilna aktivnost, rađa komponenta kod žena se povećava tokom pet dana menstrualnog ciklusa, ili sve dok krvarenje ne prestane. Ako žena u toku menstrualnog perioda dođe u kontakt sa Svetim pepelom, duhovna čistota, ili osnovna suptilna satva komponenta u njemu se smanjuje. Stoga se savetuje da se zalihe Svetog pepela tokom menstruacije ne diraju.
  Ako je žena sama, može da odvaja malu zalihu Svetog pepela sa strane pre menstruacije, da bi mogla tokom ciklusa da ga koristi, tako da ne dodiruje glavnu zalihu, jer bi se to odrazilo na smanjenje duhovne čistote Svetog pepela.

 • Rođenje i smrt: Nemojte da dirate  glavnu zalihu Svetog pepela 12 dana nakon rođenja, ili smrti bližeg člana porodice, zato što tada dolazi do povećanja osnovne suptilne rađa-tame u bližoj porodici.

 • Rizik od crne energije: Nemojte predugo da čuvate Sveti pepeo, jer ga mogu napasti crne energije. Preporučuje se da se Sveti pepeo koji je dobijen iz SSRF mirišljavih štapića čuva maksimalno mesec dana. Posle toga trebalo bi ga prosuti u tekuću vodu, ili u more. Ukoliko nemamo pristup tekućoj vodi, može da se zakopa u dvorištu, ili u bašti.

 • Napadnuta osoba: Ukoliko u domaćinstvu živi više od jedne osobe, najbolje bi bilo da osobe koje su pod jakim uticajem negativne energije  ne dodiruju glavne zalihe Svetog pepela, jer će to da smanji njegovu čistotu.
 • Nemojte dodirivati glavne zalihe Svetog pepela ukoliko niste oprali ruke i noge posle odlaska u toalet, ili ukoliko ste bili van kuće, zato što je osoba izložena većoj rađa-tami u toaletu, ili van kuće.