Kako možemo intelektom da prepoznamo osobu napadnutu ili zaposednutu duhom?

1. Uvod

Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci je pokazalo da su svi ljudi u nekom trenutku svog života, bili pod uticajem duhova. 30% svetske populacije je zaposednuto duhovima. Biti pod uticajem, ili zaposednut duhom progresivno i podmuklo onesposobljava osobu. Ali kako se ovo dešava na duhovnom nivou (tj. van razumevanja pet čula, uma i intelekta) većina ometenih ili zaposednutih ljudi nije svesna svog stanja.

U ovom članku dajemo neke savete kako intelektom možemo da shvatimo da je osoba pod uticajem, ili zaposednuta duhom.

2. Znaci ometanja ili zaposednutosti duhom

  • Učestale ili dugotrajne neobjašnjive fizičke ili psihičke bolesti

  • Neadekvatna ili nikakva reakcija na odgovarajuće konvencionalno lečenje

  • Pogoršanje u danima mladog ili punog meseca

  • Iznenadna, neobjašnjiva, netipična ponašanja koja mogu da se ponavljaju

  • Pojačano ometanje ili prestanak ometanja od duhova u kontaktu sa satvik stimulansima kao što je prisustvo Sveca.

  • Olakšanje ili ozdravljenje ustaljenim duhovnim merama. U nekim slučajevima može da se čini da se simptomi pojačavaju, ali u stvarnosti to nije ništa drugo nego suptilna bitka koja se dogadja između duha i pozitivne energije koju emituju duhovne mere.