Rupe izazvane negativnim energijama u raznim neživim predmetima i njihov uticaj

1. Uvod

U ovoj studiji o duhovnoj dimenziji, Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) je istražila neuobičajen fenomen rupa koje su se pojavile na neživim predmetima bez nekog spoljašnjeg uticaja. Ovo se uglavnom događalo sa stvarima ili u kućama tragalca koji su povezani sa SSRF-om. Posle proučavanja brojnih slučajeva kroz  istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci, otkrilo se da su ove rupe stvorile negativne energije sa ciljem da nekoga ometaju i da šire crnu energiju u okolini. Crna energija je duhovna energija koja je primarno oružje duhova.

Kroz istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci smo otkrili da su samo negativne energije viših nivoa, tj. suptilni Mantrici sposobni da izazovu ovaj fenomen. Uglavnom, negativne energije manje snage su pod kontrolom moćnih Mantrika i obavaljaju konkretan posao pravljenja rupa.

[Više informacija o Mantricima i drugim vrstama negativnih energija su dostupne u delu o Duhovima.]

2. Kako da razlikoujemo rupe koje su napravile negativne energije od onih koje je napravio čovek

Moguće je da razlikujemo rupe koje su napravile negativne energije od onih koje je napravio čovek  ili od onih koje su prirodno nastale nošenjem i kidanjem, na temelju brojnih faktora kao što su:

1. Nepostojanje spoljašnjeg uticaja: rupe se pojave bez obzira što je objekt čuvan na sigurnom i da ne postoji fizički objekt ili štetočina koja je mogla da izazove promene.

2. Brzina događanja: Ključna činjenica u slučaju kada su negativne energije prouzrokovale rupe je brzina ili iznenadnost nastanka rupe bez neke spoljašnje stimulacije.

3. Promene u rupama: Rupe vremenom menjaju oblik i veličinu.

4. Mehanizam stvaranja rupe: U nekim slučajevima način na koji negativne energije stvaraju rupe je sipanje suptilne kiseline koja sagoreva direktno kroz fabričke materijale. Ovo se može uočiti isključivo kroz razvijeno šesto čulo.

3. Vrste rupa koje stvaraju negativne energije

U narednim slajdovima ćemo da prikažemo nekoliko primera različitih vrsta rupa koje negativne energije stvaraju.

4. Zašto negativne energije stvaraju rupe?

Bilo koji uticaj negativne energije formira suptilni sloj od crne enrgije, koji na duhovnom nivou zagađuje okolinu, objekte ili ljude u dužem vremenskom periodu.Ovim činom negativne energije pokušavaju da dostignu jedno ili više od ovog što je navedeno:

  • Da muče društvo širenjem negativne energije. Mučenje drugih je bitno svojstvo njihove zle prirode. Negativne energije mogu ometati bilo koje mesto ili objekt, ali ipak će generalno za metu imati satvik (satva-čistota) objekte koji emituju dosta Božanske svesnosti (Čaitanije).
  • Da ometaju tragaoce  za Istinom koji rade redovnu duhovnu praksu ili da ih odvuku od toga. Stoga mogu da utiču na objekte ili odeću koju tragaoci koriste.
  • Da bi se protivili pozitivnosti Svetaca i Njihovoj Božanskoj misiji. Negativne energije su posebno bez morala kada je njihova energija usmerena na Svece koji rade na uspostavljanju pravičnosti (Darme).

Ove vrste uticaja negativnih energija su veoma uobičajene i usmerene na one koji rade duhovnu praksu za dobrobit društva  i fokus im je na pretvaranju sveta u Božansko Kraljevstvo. Negativne energije u veoma retkim slučajevima ometaju prosečnu osobu iz zlobe, sa ciljem da  je uplaše. Verovatnost ovog događaja je 0.00001%.

Iako je verovatnost da se ovaj fenomen dogodi prosečnom čoveku veoma mali, vredi znati za to. To je slično principu koji stoji iza naše radoznalosti o sastavu Meseca ili Marsa, bez obzira na to što ove planete većina od nas nikada neće otići da poseti.

5. Kakav je specijalni efekt rupa u širenju negativne energije?

Bilo koji predmeti kao što su odeća ili fotografije, primaju odgovarajuću energiju. Količina i vrsta energije koja protiče kroz taj predmet generalno zavisi o  duhovnom stanju osobe koja ga koristi. Kada je osoba na višem duhovnom nivou, njene stvari uglavnom i emituju i primaju pozitivnu duhovnu energiju. Stvaranjem rupe u tim stvarima, negativne energije ometaju ovaj protok. Rupa se ponaša kao pukotine i objekat ne može da zadrži pozitivnu energiju. Negativne energije zatim koriste iste te rupe kako bi čuvale crnu energiju da bi mogle dalje da uznemiravaju osobu kojoj pripada predmet i ljude koji ga koriste.

U poređenju sa drugim vrstama uticaja negativnih energija, stvaranje rupa iziskuje maksimalnu količinu suptilne negativne energije. Kada se rupa jednom napravi, veoma je teško sastaviti je. Na primer, odeća koja je jednom pokidana ne može da bude sastavljena kao pre. Iz tog razloga, usprkos trudu koji je potrebno da ulože, negativne energije biraju rupe kao način uticaja

6. Vrste neprijatnosti koje se javljaju usled ometanja negativnih energija kroz rupe

Kada je neko ometan kroz rupe koje stvaraju negativne energije, neprijatnosti mogu da se pojave na bilo kojem ili na svim od sledećih nivoa:

  1. Fizički: težina, muka, bolovi u stomaku, podočnjaci, osećaj smrada iz predmeta, vrtoglavica, neujednačena boja kože, zapušenost ušiju, bol u uhu, jaka glavobolja, osećaj trnjenja i bockanja u rukama u nogama itd.
  2. Psihološki: nemogućnost jasnog mišljenja, depresija, itd.
  3. Duhovni:manjak entuzijazma za duhovnom praksom, želja da se duhovna praksa odloži, itd.

7. Koliko dugo traje efekat rupa?

Efekt rupa koje su stvorile negativne energije na predmetima mogu trajati zauvek, ali će trajanje efekta uglavnom da zavisi od snage Mantrika koji ga stvara. U nekim slučajevima osoba može da preduzme duhovne mere kako bi smanjila ili otklonila efekat rupe. U nekim drugim slučajevima, daljnja upotreba takvog predmeta može da izaziva veliko uznemirenje i zbog toga njegovo korištenje na dalje nije preporučljivo.

8. Efekat pravljenja rupa na negativnu energiju (Mantrika)

Negativne energije su takođe ometane kada stvaraju rupe ili prave slične promene na objektima, posebno na onim koje su povezane sa Svecima na višem nivou koji rade na ponovnom uspostavljanju pravičnosti  (Darme). Ovo je bio slučaj sa negativnom energijom koja je ometala fotografiju Njegove Svetosti Dr. Atavlea (kako je prikazano).

Gospođa Joja Vale, tragateljka s razvijenim šestim čulom, nacrtala je suptilni crtež koji nam prikazuje detalje uticaja suptilnog entiteta.

 

Negativna energija na suptilnoj slici je dugačka 20–25 cm. Oštri nokti mogu da drže ili ogrebu bilo šta. Emituje negativnu energiju na prostoru oko 3-4 stope ili više. Takođe,  ima sposobnost preuzimanja različitih iluzornih formi. Sliku je ogrebao sa mnogo sile i besa, na taj način šireći crnu energiju u sliku.

U slučaju prethodne fotografije, prema Božanskom Znanju koje je dobijeno kroz istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci, negativna energija je uticala na fotografiju Njegove Svetosti Dr. Atavlea sa ciljem da je zaustavi u duhovnom pročišćavanju okoline. Negativna energija je uticala na fotografiju kroz svoje natprirodne moći koristeći Apsolutni kosmički element Vatre. Božanska Energija koju je emitovala fotografija Njegove Svetosti Dr Atavlea dodirnula je zaštitni omotač negativne energije i počela ga topiti.

Možda se pitate zašto negativne energije nastavljaju da ometaju Svece i tragaoce kroz rupe, usprkos štetnom efektu koje one imaju na njih? To je zbog toga što je njihova žudnja za sprečavanjem duhovnog napretka ljudskog roda koji se dešava kroz Svece veoma velika, i tragaoce koji se trude da povećaju svoj duhovni nivo. Zbog visokog ega, oni takođe koriste situaciju da bi pokazali svoje duhovne moći. Iz ovoga možete videti štetni efekat ega.

9. Kako se zaštititi od štetnog efekta rupa koje stvaraju negativne energije

Najbolja i najizdržljivija zaštita protiv takvih uticaja negativnih energija je povećanje duhovne prakse koja je u skladu sa šest osnovnih principa Duhovnosti.

Postoje i neke specifične duhovne mere koje se mogu preduzeti kao što su korišćenje Svetog pepela, pročišćavanje predmeta paljenjem mirišljavih štapića, ili duhovno isceljenje kod Sveca na višem duhovnom nivou. Međutim, dobrobiti koje mogu da se dobiju od ovih mera zavise od duhovne emocije i duhovnom nivou osobe, snazi uticaja i drugih faktora.

10. Iskustva povezana sa efektom rupa koje su stvorile negativne energije

Studija slučaja 1

Iz ovog primera mogli smo da proučimo suptilnu bitku koja se dogodila između rupa koje su stvorile negativne energije i duhovne pozitivnosti koju je emitovao ometani predmet (fotografija Njegove Svetosti  Dr. Atavlea).

Studija slučaja 2

Ova studija slučaja opisuje efekat rupa koje su se spontano pojavile na drvenom podu u kući tragaoca.

Studija slučaja 3

Ova studija slučaja opisuje nastanak rupe na pidžami dok osoba spava