Spontano nastale rupe na odeći zbog delovanja negativnih energija

Napomena: Da biste razumeli pozadinu analize ovog slučaja i zašto se ovaj fenomen događa posebno u SSRF-u, molimo vas da pročitate –  Uvod u zastrašujuće natprirodne pojave.

Ovo je analiza slučaja o spontano nastalim rupama na odeći kao posledici ometanja od strane negativnih energija.  Ovo je iskustvo gospodina Pritvirađ Hazarea, tragaoca koji obavlja duhovnu praksu pod vođstvom Njegove Svetosti Dr. Atavlea. U nastavku je opisano šta mu se dogodilo u julu 2003. godine.

Na putu za Mumbai, Indija, kupio sam prugastu pidžamu. Posle otprilike nedelju dana  po povratku u Gou, Indija, prvi put sam je obukao za spavanje. Sutradan ujutro sam bio prilično šokiran ugledavši veliku rupu na donjem delu pidžame. Kada sam nastavio da pregledam rupu (veličine od oko 4-5 cm) primetio sam da su se u mojim rukama ivice rupe pretvorile u prah. Tražio sam komadiće ili bilo kakav trag materijala okolo, ali nisam ništa pronašao. Nije bilo traga, ni bilo kakvog delića materijala na krevetu. Sve mi je to bilo vrlo čudno, a 6-7  tragalaca sa kojima sam delio smeštaj, takođe su gledali u rupu s nevericom. Nismo našli ni jedan racionalan razlog za to.

 

Kada sam to pokazao tragaocima iz Odeljenja SSRF  za znanje o duhovnoj dimenziji, oni su uradili suptilno čitanje i potvrđeno je da se radi o delovanju negativnih energija.

Kada je 2010. godine ponovo izvršeno suptilno čitanje ove pidžame, ustanovljeno je da su se ometajuće vibracije koje su zračile iz rupe na pidžami pojačale. To se dogodilo iz dva razloga:

  • Centar crne energije, nastao u rupi pidžame delovanjem negativne energije, tokom godina se pojačao.

  • Isto tako, svet se nalazi u periodu sumraka zbog promene era. Aktivnosti izazvane negativnim energijama višestruko su se povećale, čime se, u okruženju stvara duhovno štetan uticaj. To je potpomoglo povećanje crne energije u različitim predmetima koji su već od ranije bili pod uticajem negativnih energija.