Uvod u zastrašujuće natprirodne pojave

1. Uvod

Oko 2000. godine SSRF istraživački centar je primio mnogo neobičnih fotografija od svojih tragalaca, a primio je i predmete koji su se iznenadno i neobjašnjivo promenili. Promene su se odnosile na spontano izgaranje, pukotine, ogrebotine, mrlje, rupe i druge groteskne deformacije. Slične promene su primećene u prostorima SSRF istraživačkog centra i među ličnim stvarima i u domovima tragalaca.

U prvom trenutku su tragaoci bili zbunjeni ovim šokantnim promenama jer za njih nije postojao očigledan spoljni uzrok. Njegova Svetost Dr. Atavle je odmah objasnio da su ovi predmeti bili izloženi ometanjima od negativnih energija iz duhovne dimenzije i da je to uzrok nastalih promena. Od tada proučavamo ove fenomene putem razvijenog šestog čula i uz pomoć biofidbek opreme. Hiljade ovakvih bizarnih i spontanih promena na predmetima za koje nije postojao bilo koji spoljni ili racionalan uzrok za promene, su bili predmet naših proučavanja.

U ovoj sekciji predstavljamo mali deo naše kolekcije predmeta koje su bile izložene suptilnim ometanjima od negativnih energija, kao i duhovnu nauku koja stoji iza nekih odabranih studija slučajeva. Ovo istraživanje objavljujemo da bismo informisali društvo da ovakvi fenomeni postoje. Ono će možda odgovoriti na vaša pitanja o sličnim neobjašnjivim fenomenima koje ste doživeli vi ili vaša porodica. Kasnije ćemo predstaviti i ometanja tragalaca povezanih sa SSRF-om na fizičkom, psihološkom i duhovnom nivou.

2. Zašto SSRF doživljava ova suptilna ometanja?

Putem šestog čula smo otkrili da su ova suptilna ometanja podstakle negativne energije najvišeg nivoa ili Mantrici. Prvo smo se pitali zašto bi relativno malu organizaciju, kao što je naša, izdvojile i tako zlobno ometale negativne energije visokog nivoa. Kako je vreme prolazilo počeli su da se otkrivaju razlozi.

2.1 Jedinstvenost SSRF i misije Njegove Svetosti Dr. Atavlea

Iako nepoznato većini nas, svet se nalazi u sred svirepe suptilne bitke između snaga dobra i zla. Tokom ove dekade (do 2018. godine) deo ove bitke će se preneti na region Zemlje u formi neviđenih prirodnih katastrofa i trećeg svetskog rata.

SERB-Armageddon-landing

Ogromni gubitak ljudskih života će imati veliki efekat na svet i tokom sledećeg milenijuma ljudska vrsta će se truditi da pronađe duhovno razumevanje na način na koji to nije činila milenijumima. Kada se Armagedon završi, otvoriće se put uspostavljanju „Ere obnovljene Duhovnosti u čovečanstvu“. To znači da će ljudska duhovna svest tokom sledećih hiljadu godina biti potpuno drugačija, jer će se ljudska rasa truditi da nađe vezu između fizičkog, psihološkog i duhovnog i težiće višoj duhovnoj svesnosti. Dolazeći milenijum će biti od velikog značaja za ljudsku rasu, jer će to biti poslednja duhovna renesansa u Kalijugi sve do razgradnje Univerzuma nekih 400.000 godina kasnije.

Nesektaške duhovne organizacije predvođene Svecima (kao SSRF), čija će istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci postati integralni deo u građenju baze duhovnog znanja imaće ometanja. U ovoj novoj eri, na njih će maksimalno da utiču snažne negativne energije visokog nivoa. Najviše je ometan Njegova Svetost Dr. Atavale (čijim blagoslovom je osnovana SSRF). U stvari, pored ometanja Njegove Svetosti Dr. Atavlea na fizičkom nivou, u ovoj sekciji ćete videti da se mnoga suptilna ometanja na predmetima odnose na slike Njegove Svetosti Baktarađa Maharađa i Njegovog učenika Njegovu Svetost Dr. Atavlea.

To je zbog toga što su oni Sveci koji su uključeni u duhovnu praksu širenja Duhovnosti (samašti sadna). Prava samašti sadna nije sektaška i nije isključiva. Ona uključuje i vodi ljude u skladu sa njihovim duhovnim putem. Oni se razlikuju od mnogih Svetaca drugih duhovnih puteva koji su uključeni u individualnu duhovnu praksu (vjašti sadna). Većina vjašti orijentisanih Svetaca pokušava da proširi ovu vrstu duhovne prakse. Međutim, za samašti orijentisane Svece pojedinac je važniji tj. oni se ne fokusiraju na to koliki je broj njihovih sledbenika već na razvoj pojedinca u skladu sa duhovnim putem koji tom pojedincu najviše odgovara.

Samo Sveci na najvišem duhovnom nivou imaju sposobnost da se bore sa, ili izdrže ometanja od snažnih negativnih energija visokog nivoa iz 4. do 7. regiona Pakla (Patal). Posledično, samo ove Svece maksimalno ometaju, a u manjoj meri utiču i na tragaoce povezane sa Njihovom misijom. Snažne negativne energije iz 5. ili 6. regiona Pakla ne troše svoju energiju da utiču na obične ljude ili Svece koji nisu uključeni u duhovnu praksu širenja Duhovnosti. Sveci uključeni u samašti sadnu se razlikuju od drugih Svetaca po tome što svima pomažu da praktikuju Duhovnost koja nije sektaška. Oni najefikasnije koriste Božje resurse i generalno ne pomažu društvu na fizičkom i psihološkom nivou, recimo kroz donacije, socijalni rad itd., već deluju samo na duhovnom nivou. To je zbog toga što shvataju da je koren gotovo svih problema sa kojima se suočavamo u životu u duhovnoj dimenziji i da može biti prevaziđen samo pomoću duhovnih mera.

2.2 Uporedni značaj događaja u odnosu na nameru

Za osobu koja je svedok takvog suptilnog ometanja bilo bi prirodno da bude pogođena njime ili da se fokusira na stvarni uticaj koji se dogodio kao recimo na neobjašnjivu rupu koja se pojavila na odeći ili sliku Božanstva koja je nestala u plamenu. Međutim, putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci otkrili smo da namera iza ovih ometanja ima veći značaj. Negativne energije efikasno koriste svoja sredstva da izvedu suptilna ometanja i proizvedu željeni efekat na svoju žrtvu koji može biti mnogo dalekosežniji od samog ometanja.

U sledećem poglavlju ćemo objasniti efekte ovih ometanja na tragaoce.

2.3 Zašto se dešavaju suptilna ometanja tragalaca povezanih sa misijom Njegove Svetosti Dr. Atavlea?

Osnovni razlozi zbog kojih duhovi ometaju prosečnu osobu su:

 • Traženje osvete
 • Pokušaj da zadovolje svoje želje/žudnje
 • Da izvuku zadovoljstvo iz toga što muče druge

Međutim, primarna namera ometanja tragalaca je da se uplaše i stvore prepreke u duhovnoj praksi. Nagorelina, ogrebotina ili rupa koje su nastale putem suptilnog ometanja emituju crnu energiju i ona obavija trgaoca proizvodeći štetan efekat na fizičkom, psihološkom i duhovnom nivou. Nasuprot tome, kada je ometanje negativne energije usmereno na prosečnu osobu, to je uglavnom da bi se osoba uplašila ili da bi se izmirio račun uzimanja i davanja. U nekim slučajevima ometanje može biti posledica crne magije koju je na njih bacio neko koga poznaju.

2.4 Koji je efekat suptilnog ometanja tragalaca?

Kada se fenomeni kao što su izgoreli predmeti ili rupa jave kao posledica nekih hemijskih reakcija ili fizičkih razloga, nema psiholoških ili duhovnih efekata na ljude u okruženju. Međutim, kada osoba doživi ovakvo natprirodno ometanje od negativnih energija, ona mogu da se jave na nekom ili svim od sledećih nivoa:

 • Fizički: težina, mučnina, bolovi u stomaku, tamni podočnjaci, osećaj neprijatnog mirisa iz predmeta, vrtoglavica, neujednačena boja tena, zapušene uši, bol u ušima, jaka glavobolja, utrnulost tela, osećaj da nam bride ruke i noge i osećaj sitnih uboda na njima
 • Psihološki: strah, nemogućnost jasnog razmišljanja, depresija, samoubilačke misli itd.
 • Duhovni: nedostatak entuzijazma za duhovnu praksu, želja da odložimo duhovnu praksu, sumnje u vezi duhovne prakse i pored mnogih pozitivnih duhovnih iskustava u prošlosti itd.

Intenzitet ometanja je proporcionalan duhovnoj emociji (bavu) tragaoca. Ako je duhovna emocija tragaoca visoka, snažne negativne energije ga ometaju putem meditacije kao medijuma ili putem natprirodnih moći i uz pomoć neispoljene energije. Pretpostavimo da imamo slučaj spontanog gorenja prouzrokovanog negativnim energijama, čak i ako je izgorela površina manja, iz nje se emituje više crne energije.

Međutim, isto kao što olujni oblak ima srebrni rub i SSRF tragaoci su pod vođstvom Njegove Svetosti Dr. Atavlea iskoristile ove negativne natprirodne događaje da iznedre nešto pozitivno.

 • Odlučnost i vera tragalaca se pojačala: Tragaoci koji su bili pogođeni suptilnim ometanjima su koristili svoju duhovnu praksu i mere duhovnog isceljivanja da prevaziđu njihove štetne efekte. To je samo povećalo njihovu veru u duhovnu praksu, usklađenu sa šest osnovnih principa duhovne prakse.
 • Savladane su tehnike duhovnog isceljivanja: Tragaoci su naučili mnoge nove tehnike duhovnog isceljivanja. Nastavićemo da ih prezentujemo u našoj sekciji o duhovnom isceljivanju.
 • Proučavanje ovih fenomena: SSRF je dobio priliku da prouči ovu negativnu i tamnu stranu duhovne dimenzije.

2.5 Zašto su ova suptilna ometanja usmerena na Njegovu Svetost Dr. Atavlea?

Kao što smo pomenuli, većina ometanja negativnih energija visokog nivoa je bila usmerena protiv Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Kada snažna negativna energija utiče na fotografiju, nije ometana fotografija, već osoba na njoj. Na primer, ako je oštećena slika Njegove Svetosti Dr. Atavlea, i On lično će osetiti ometanje. Ovo se događa u skladu sa duhovnim principom da reč (ime nečega), dodir, oblik, ukus, miris i energija povezana sa time koegzistiraju. Ovaj princip se koristi i u negativnom smislu u crnoj magiji korišćenjem slike osobe na koju se baca magija.

Ometanja Njegove Svetosti Dr. Atavlea su izvedena sa namerom da zaustave Njegovu misiju i specifično izvedeni:

 • da Ga ubiju
 • da smanje Njegovu vitalnu energiju (Prana-šakti) i da se prouzrokuju velike fizičke neprijatnosti.

Kako Sveci višeg nivoa imaju veoma mali ego, njihovi um i intelekt ne mogu biti pogođeni. Međutim, kako su još uvek živi, ometanja može biti usmereno na fizičko telo i na vitalnu energiju. Pročitajte članak – Od čega se ljudska bića sastoje?

Sledeća tabela donosi perspektivu o intenzitetu suptilnih ometanja koje je doživeo Njegova Svetost Dr. Atavle i sposobnosti da podnese ovakva ometanja u poređenju sa duhovno prosečnom osobom.

Sledeća tabela pripremljena je na osnovu istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci i predstavlja prosečne vrednosti vitalne energije Njegove Svetosti Dr. Atavlea tokom prošle dekade.

Fusnote:

 1. Nivo vitalne energije prosečne osobe je 100%.
 2. Duhovno razvijene osobe generalno imaju više vitalne energije. U slučaju Njegove Svetosti Dr. Atavlea, veći deo Njegove vitalne energije (koja je bila 140% pre 2000. godine) je bio usmeren na fizičke i suptilne mere za širenje Duhovnosti.
 3. Kada se vitalna energija smanji na 30% nastupa smrt. U trenutku kada je rađeno ovo očitavanje zasnovano na znanju o duhovnoj dimenziji, 10. februara 2010. godine, nivo vitalne energije Njegove Svetosti Dr. Atavlea je bio 34%.

2.6 Posledice ovih suptilnih ometanja na nivou društva

Negativne energije su posvećene tome da muče i destabilizuju društvo. Sa druge strane, Sveci i Njihove slike su skladišta Božanske svesnosti (Čaitanijana Zemlji i oni pomažu da se poveća nivo satvikte na svetu. To je posebno slučaj kod Svetaca kao što je Njegova Svetost Dr. Atavle koji je uključen u duhovnu praksu širenja Duhovnosti. I slike Božanstava koje su naslikane prema uputstvima Svetaca emituju veće količine Božanske svesnosti. To je zato što Sveci mogu da pristupe Univerzalnom Umu i Intelektu i mogu da vode umetnike u definisanju finih nijansi i detalja u izgledu Božanstva koji konačno rezultiraju time da slika poseduje veću količinu principa određenog Božanstva. Ove slike Božanstava sadrže veće količine Božanske svesnosti na Zemlji nego slike koje su naslikali obični umetnici.

Posledično, ometajući slike Božanstava i Svetaca, snažne negativne energije efikasno smanjuju duhovnu dobrobit koju bi tragaoci i celo društvo imali od slika. Tako snažne negativne energije pokušavaju da spreče dalje širenje Božanske svesnosti.

Ako je ometanju izložena jedna slika, sličan efekat je postignut na istoj vrsti slike u domovima drugih tragalaca. Ovaj efekat na slične slike je međutim zanemarljiv u poređenju sa slikom koja je bila izložena ometanju.

2.7 Da li prosečna osoba ima problema zbog ovakvih suptilnih ometanja?

Ova vrsta suptilnih ometanja od negativnih energija višeg nivoa je veoma retko usmerena na prosečne osobe. U veoma retkim slučajevima negativne energije mogu pokušati da utiču na prosečnu osobu iz hira, da bi je uplašile. Verovatnoća da se ovo dogodi je sledeća

 • Za osobe koje rade individualnu duhovnu praksu – 1 u 100,000
 • Osobe koje rade duhovnu praksu širenja Duhovnosti – 1 u 1000
 • U skladu sa faktorom vremena – svet se nalazi u periodu sumraka i smene razdoblja (era) i u sred je suptilne bitke.

Iako postoji vrlo mala šansa da se ovaj fenomen dogodi običnom čoveku, dobro je znati nešto o njemu. To je slično principu koji stoji iza naše radoznalosti o tome kakva je površina Meseca ili Marsa iako je veoma mala šansa da će ih čovek zaista posetiti.

3. Kako razlikovati deformitete koje su napravile negativne energije od onih koje je napravio čovek?

Moguće je razlikovati događaje koji su se dogodili zbog delovanja negativnih energija od onih koji su prouzrokovani poznatim hemijskim reakcijama ili fizičkim sredstvima na sledeći način:

 • Nema spoljnjeg uticaja: Događaji / fenomeni se događaju bez ikakvog spoljnjeg uticaja ili racionalnog objašnjenja
 • Brzina pojavljivanja: Glavna karakteristika događaja ili fenomena koji prouzrokuju negativne energije je brzina ili iznenadnost njegove pojave bez ikakvog spoljnjeg stimulansa
 • Promene na predmetima: deformiteti na predmetima kao što su rupe, vremenom spontano menjaju oblik ili veličinu, bez spoljnjeg uzroka kao što su recimo nošenje odeće ili cepanje
 • Mehanizam koji stoji iza događaja: Način na koji duh višeg nivoa nešto čini je veoma različit od normalne hemijske reakcije. Na primer, da bi negativne energije napravile rupu, one mogu sipati suptilnu kiselinu koja progoreva materijal kao što je tkanina. Ovo se, međutim, može opaziti samo očitavanjem pomoću razvijenog šestog čula.

Prve tri među nabrojanim tačkama mogu se identifikovati pomoću intelekta. Zadnja tačka se, međutim, može spoznati samo putem šestog čula.

4. Koliko traje efekat ovih ometanja?

Efekat natprirodnih pojava i fenomena koje na predmetima stvaraju negativne energije može ostati zauvek, ali će dužina trajanja ovih ometanja uglavnom zavisiti od snage negativne energije koja ih je stvorila. U nekim slučajevima primena duhovnih mera može smanjiti ili poništiti efekat ovih ometanja. U drugim slučajevima, svaka dalja upotreba predmeta može prouzrokovati jaka ometanja zbog čega se dalja upotreba ne preporučuje. Tada je najbolje taj predmet potopiti u more.

5. Šta možemo učiniti da se zaštitimo?

U slučaju da se dogodi negativni natprirodni događaj sa ciljem da naškodi nekoj osobi, najbolji odgovor te osobe je da radi redovnu duhovnu praksu koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse. To su ometanja koja su sprovedena duhovnim sredstvima kao što su crna magija, zaposednutost itd.

Molimo vas pročitajte naše članke o Duhovnom isceljivanju i Duhovnoj praksi.