Božanske čestice

Siže: U ovom članku se obrađuju teme: kada i zašto su Božanske čestice počele da se pojavljuju ​​na telu Njegove Svetosti Dr. Atavlea, kako su se Božanske čestice pojavile na drugim mestima zbog namere Njegove Svetosti Dr. Atavlea, obim njihovog širenja, njihov efekat i objašnjenje duhovne nauke o njihovoj pojavi i značaju za čovečanstvo.

Kako biste saznali o jedinstvenosti hemijskog sastava Božanskih čestica, molimo vas da pogledate rezultate laboratorijskih istraživanja Baba centar za atomska istraživanja (BARC) na Indijskom institutu tehnologije (ITT), Mumbai.

da biste bolje razumeli ovaj članak savetujemo vam da pročitate sledeće članke:

1. Uvod

Od svog početka, nauka je u potrazi za odgovorima o poreklu Univerzuma. U poslednjih nekoliko decenija fizičari obavljaju svoja istraživanja u podzemnim laboratorijima, gde koriste složene naučne instrumente za proučavanje osnovnih sastojaka materije. Nedavnim istraživanjem u CERN istraživačkom institutu, naučnici su pokušali da uz pomoć akceleratora čestica potvrde osnovnu teoriju fizike o poreklu mase putem pronađene Higsove čestice.

Sa druge strane, od samog početka Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) je posvećena  sistematskom istraživanju duhovne dimenzije. Obzirom da u duhovnom istraživanju ne postoje ograničenja, SSRF je istraživao uzroke događaja, ne samo u fizičkom svetu koji nas okružuje, nego i u drugim regionima  postojanja poput raja, viših regiona raja, pakla i drugih još suptilnijih aspekata Univerzuma.

Spontana pojava upadljivo sjajnih, svetlucavih čestica u istraživačkom centru SSRF-a, 5. jula 2012. godine, koja se poklopila sa navodnim otkrićem Higsovog bozona (popularno nazivanog “Božja čestica“) probudili su našu radoznalost. Prikupljajući i proučavajući čestice pronađene u SSRF-u, naučili smo o njihovim posebnim karakteristikama i značenju, i to iznosimo u ovom članku.

2. Pojava Božanskih čestica

Prva sjajna čestica pojavila se na koži Njegove Svetosti Dr. Atavlea.

Gđica Kalijani Gangan, koja je bila prisutna se priseća:

“5. jula 2012. godine, u 19.30 časova sam ušla u sobu Njegove Svetosti Dr. Atavlea i On  mi je rekao: “Ne mogu da se okupam jer mi je vitalna energija jako niska”. Radila sam satsevu i razmišljala o Njegovim rečima. U tom trenutku mi je pokazao zlatnu česticu na ruci i rekao: “Ovakve čestice padaju sa moje ruke svaki dan.”

Posmatrajući jednu česticu uočila sam njen izuzetan sjaj. Dok sam je gledala osećala sam Blaženstvo, videla sam čak i zrake kako isijavaju iz nje. Posle nekog vremena On je rekao: “Moramo da prikupimo ove čestice”.

Kada je kasnije protrljao ruke iznad dnevnika, nekoliko čestica je palo na dnevnik. Bile su blistave i sjajne poput zvezda. “

 

Divine-particles-PP-hand

Sledećeg dana, sjajne čestice su se pojavile na telima pojedinih tragalaca za Istinom koji borave u istraživačkom centru SSRF-a u ašramu u Ramnatiju, Goa (Indija), zatim na stolicama i stolovima tragalaca koji obavljaju satsevu u pojedinim odeljenjima centra, i na krevetima i na podu u sobama tragalaca.

Narednih dana takve blistave čestice videli su brojni tragaoci u svojim domovima i na mestima gde se obavlja Satseva na teritoriji cele Indije, kao i na nekoliko mesta širom sveta.

3. Objašnjenja zasnovana na duhovnoj nauci u vezi materijalizovanja Božanskih čestica

Tragaoci sa razvijenim šestim čulom analizirali su te sjajne čestice i otkrili da šire Božansku snagu sa pozitivnom energijom.
Božanske čestice su potrebne:

  • Za zaštitu fizičkih tela tragalaca za Istinom dok obavljaju misiju širenja Duhovnosti .
  • Da tragaocima pruže energiju i Božanski princip u ispoljenom obliku.

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) koristi šesto čulo ili ESP mnogih tragalaca kako bi se dobio uvid u suptilni svet, a crteži zasnovani na duhovnom znanju su jedan od metoda koji se koristi u ovom istraživanju. Gđa Joja Vale, Srpkinja koja živi u Francuskoj je jedna od takvih tragalaca sa razvijenim šestim čulom.

U nastavku je prikazan crtež Božanskih čestica, koju je na osnovu znanja suptilne dimenzije nacrtala gđa Joja Vale.

 

Divine-particles-drawing

Ovaj crtež pomaže da se razume kako čestice privlače Božanski princip. One takođe stvaraju i emituju prsten Blaženstva (Ananda). Privlače takođe i nematerijalizovanu Božansku svesnost tako da šire i aktiviraju Božansku svesnost u  u okolinu.

4. Značenje i funkcija različitih boja Božanskih čestica

Putem daljeg istraživanja smo  ustanovili da sve Božanske čestice ne izgledaju isto, boje Božanskih čestica su uglavnom zlatne i srebrne, zatim nekoliko crvenih, ružičastih, narandžastih, plavih, itd. Posle pažljivog proučavanja, shvatili smo da svaka od boja Božanskih čestica ima određeno značenje. U nastavku navodimo neke od njih.

Kratko rečeno, razne boje ukazuju na mnogobrojnost aspekata Božije  misije.

5. Izvor Božanskih čestica

5.1 Koža Njegove Svetosti Dr. Atavlea

Božanske čestice su se prvo pojavile na koži Njegove Svetosti Dr. Atavlea.

Istraživanja duhovnog značaja Sveca, zauzima posebno mesto u istraživanju koje sprovodi SSRF. Materijalizovanje Božanskih čestica dodatno potvrđuje važnost Sveca i Paratpar Gurua (Sveca na duhovnom nivou iznad 90%) kao što je Njegova Svetost Dr. Atavle.

Duhovni razvoj i Božanske osobine Njegove Svetosti Dr. Atavlea dovode do Božanskih promena na Njemu. Takve promene su počele od 2010. godine i vidljive su na Njegovom telu, koži, kosi i noktima. Na primer, na Njegovom telu su se pojavili Božanski znaci poput znaka ‘Om‘, lotosovog cveta  itd.

Njegova koža je poprimila žućkastu nijansu, Njegovi nokti su postali žuti zbog Božanske svesnosti (Čaitanije) u njima, itd.

Sada se iz Njegove kože pojavljuju Božanske čestice.

5.2 Pojava Božanskih čestica u blizini osobe na višem duhovnom nivou i na mestima gde ima više Božanske svesnosti (Čaitanije)

Božanske čestice su pronađene na stvarima i odeći Sveca, tragalaca na duhovnom nivou od 60% i više i tragaoca koji imaju duhovnu emociju i/ili intenzivnu želju za spoznajom Boga. Takođe su se pojavile na nekim časopisima o Duhovnosti i na Svetim tekstovima.

Božanske čestice pronađene su na mnogim mestima gde žive tragaoci za Istinom, ili mestima gde se obavlja satseva, u prostorijama gde se obavlja meditacija, u hramovima i na mestima gde borave, ili su boravili Sveci. Neke čestice su pronađene ispred, ili na samim slikama Božanstva.

Divine-particles-dust

Božanske čestice takođe su pronađene na licu i kosi dece tragalaca za Istinom koji su rođeni na Zemlji, a iz viših su regiona Raja kao što je Mahalok. Budući da su ta deca jako mala i imaju vrlo malo impresija u podsvesnom umu u odnosu na odrasle, u njima više preovlađuje satva komponenta.

Prema tome, Božanske čestice se pojavljuju ili lebde na mestima gde postoji viši nivo satva komponente.

5.3. Pojava Božanskih čestica prema potrebi

U nekim slučajevima, Božanske čestice se pojavljuju prema potrebi. Na primer:

  • Mogu da se pojave na telima tragalaca za Istinom koji se, i pored  toga što imaju jaka ometanja negativnih energija, veoma trude u svojoj duhovnoj praksi. Zbog uticaja Božanske energije koju emituju čestice, smanjuju im se ometanja od negativnih energija.
  • Mogu da se pojave na telima članova porodice  tragaoca za Istinom koji se protive njihovoj duhovnoj praksi. U tom slučaju čestice se pojavljuju da bi se smanjio otpor članova porodice prema duhovnoj praksi tragaoca za Istinom u toj porodici.

5.4 Božanske čestice formirane stvrdnjavanjem Božanske svesnosti (Čaitanije)

Jednog dana Njegova Svetost Dr. Atavle je prema prioritetu složio 9 tekstova i 5 časopisa jedan preko drugog da bi ih pročitao. Sledećeg jutra kada je podigao prvi časopis sa vrha i ugledao je zlatne čestice na njegovoj površini. Kada je proverio sledeći časopis pronašao je još 15-20 Božanskih čestica i na tom časopisu. Zatim je pažljivo proverio sve časopise i pronašao blistave čestice na površini svakog časopisa i teksta. To znači da Božanske čestice mogu da se formiraju i na mestima koja su nečim prekrivena. Zaključak je da se Božanske čestice nastaju ne samo u atmosferi i onda padaju naniže, nego nastaju i stvrdnjavanjem Božanske svesnosti (Čaitanije)  na mestima koja su bila i prekrivena nekim predmetom.

Divine-particles-folder

Božanski princip u obliku Božanskih čestica se prvo ispoljio kroz Njegovu Svetost Dr. Atavlea i tragaoci su to shvatili zato što Svetac na tako visokom duhovnom nivou kao Dr. Atavle provodi Božanski princip samim svojim postojanjem. Jednom kada tragaoci dožive takvo duhovno iskustvo, mogu da ga dožive ponovo bilo gde.

6. Posebne karakteristike Božanskih čestica i promene u njima

Tokom našeg istraživanja zapazili smo određene promene koje se vremenom dešavaju sa Božanskim česticama. U nastavku predstavljamo neke od promena koje smo zapazili zajedno sa pojašnjenjima koja su dobijena  istraživanjima zasnovanim na duhovnoj nauci.

Pitanje: Zašto su se Božanske čestice na koži Njegove Svetosti Dr. Atavlea drugi dan smanjile u broju i veličini?

Prvog dana kada su se zlatne čestice pojavile na telu Njegove Svetosti Dr. Atavlea, svetlost iz njih se ispoljila odnosno pojavila se u vidljivom obliku. Ispoljeni oblik potvrđuje da je završen zadatak zbog kojeg su se zlatne čestice pojavile. Onda su se pojavile veće Božanske čestice, koje su isijavale više svetla. Sledećeg dana njihova svetlost je prešla u neispoljeno (nevidljivo) stanje. Postale su manje i emitovale su manje svetla jer više ne postoji potreba da vrše taj zadatak. Kada su zlatne čestice skinute zajedno s površinskim delom kože Njegove Svetosti Dr. Atavlea, njihovo svetlo je brzo nestalo u prostoru. Zato su svetlost i broj zlatnih čestica opali. Sve se to događa samo prema Božjoj volji i po potrebi.

Pitanje: Šta se dogodilo sa Božanskim česticama koje su skinute zajedno s površinskim delom  kože Njegove Svetosti Dr. Atavlea?

Divine-particles-dispersingKada se zlatne čestice koje su se pojavile na koži skinu zajedno s površinskim slojem kože i ako je svetlost u njima u aktivnom stanju, Zemlja (tlo) ih privuče, i tu se skupljaju. Blistavi Apsolutni princip vatre (Teđ) stvara omotač na Zemlji (tlu) koji pročišćava zemljište i mesta na kojima se obavlja neka duhovna aktivnost.

Kada je blistavost zlatnih čestica na koži pretežno neispoljena (nevidljiva), tada svetlost pročišćava atmosferu i razgrađuje se u njoj. Na taj način Apsolutni princip vatre pročišćava i duhovne zadatke koje treba da izvrši u današnje vreme na našoj planeti.

Prema Božanskom planu i potrebi kretanje zlatnih čestica (na dole i na gore) je unapred određeno kada izvrše određeni zadatak. Kada se Božanske čestice odvoje od površinskog dela kože duhovno uzvišene osobe, one deluju jedino radi dobrobiti ljudi. U stvari, šta god nastane na telu duhovno uzvišene osobe blagotvorno deluje na ljudski rod.

7. Zaključak – duhovni značaj Božanskih čestica

Pojava Božanskih čestica je jedinstven i u duhovnom smislu istorijski događaj u sadašnjoj eri.

Obzirom da će posle 2012. godine započeti bitka između dobra i zla, Bog osnažuje tragaoce za Istinom Božanskom snagom u savršenom obliku vidljivih blistavih Božanskih čestica kroz Sveca najvišeg nivoa, Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Tokom tog procesa najviše će da se pojave  zlatne, plave i bele čestice da doprinesu dobrobiti kolektivne duhovne prakse u procesu širenja Duhovnosti.

Vreme u kome živimo je vrlo značajno, jer će bitka između dobra i zla da se oseti u celom Univerzumu. Ali, ovo razdoblje je i najpogodnije za duhovni rast. Duhovna praksa u skladu sa šest osnovnih principa je siguran put da se poveća satva komponenta u samom sebi i dobije veća zaštita od Boga.

Citat Njegove Svetosti Dr. Atavlea kojim poriče bilo kakve zasluge za ovaj jedinstven događaj: “Njegova Svetost Nijanešvar je rekao: “To se dogodilo zbog mene, ali ja to nisam učinio. ”Ove reči sam sad razumeo sada još dublje zbog pojave čestice Božanske svesnosti (Čaitanije). Iako  Božanske čestice mogu da se vide svuda po SSRF Centru za istraživanja zasnovanih na duhovnoj nauci u materijalnom, vidljivom obliku zbog mene, ja ih nisam stvorio.” – Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle.

Srodni blogovi: