Spontane promene zbog delovanja pozitivne duhovne energije

1. Uvod u ispoljavanje i materijalizaciju pozitivne duhovne energije

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) od 2000. godine sprovodi brojna istraživanja na predmetima na kojima se dešavaju promene zbog duhovnih pojava ili gde se spontano materijalizuju negativne energije. Međutim, posle 2009. godine bili smo svedoci slučajeva emitovanja posebne suptilne vibracije na živim i neživim predmetima, različite prirode. Posle sprovedenog  istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci, zaključili smo da su te promene nastale zbog pozitivne duhovne energije. Od tih promena, najočiglednije su one koje smo najlakše dokumentovali kao što je promena boje. To je čista suprotnost spontanim promenama koje smo dokumentovali ranije, koje su bila prouzrokovane od negativnih energija sa višeg nivoa, što smo objasnili u našem odeljku o zastrašujućim natprirodnim pojavama i u galerijama slika o takvim slučajevima.

U ovom članku pružamo osnovne informacije o fenomenu spontanih ispoljavanja pozitivnih duhovnih energija. Takođe smo objavili galeriju slika ovih predmeta kako bismo demonstrirali različite načine pojavljivanja tih fenomena, i tako  vam omogućili da prepoznate eventualne duhovne pojave oko vas.

2. Važnost istraživanja spontanih promena ili Božanske materijalizacije

U svakoj religiji, relikvije Svetaca ili predmeta koji simbolizuju Božanstva, posebno se poštuju. Svaka neobjašnjiva pojava na takvim predmetima stvara veliko interesovanje i obično se takve vesti objavljuju širom sveta. Proučavajući takve duhovne fenomene kroz razvijeno šesto čulo, u mogućnosti smo da bolje razumemo razloge tih promena.

Takođe smo u mogućnosti da razlikujemo vrstu Božanskog kvaliteta koji se ispolji  ili materijalizuje. Takvi predmeti, osim što nam pružaju dokaz o postojanju pozitivne energije, takođe nam pokazuju da baš kao što postoje negativne energije koje stvaraju razne probleme u životu, postoje i pozitivne suptilne energije koje nam pomažu.

3. Zašto se spontane pozitivne promene događaju dugi niz godina posle promena nastalih zbog negativnih energija?

Spomenuli smo kako se slučajevi spontanih promena usled negativnih energija pojavljuju od 2000. godine. Međutim, slučajevi promena prouzrokovanih pozitivnim energijama počeli su da se događaju oko 2009. godine. Zašto je to tako?

U našem članku Borba dobra protiv zla i Armagedon i treći svetski rat, objašnjene su velike suptilne bitke koje se odvijaju u razdoblju od 1999 – 2022. godine. U prvom delu ovog razdoblja došlo je do velikog porasta ometanja od negativnih energija. Kako su suptilna ometanja prešla određeni prag, pozitivne suptilne energije su polako počele da pomažu tragaocima za Bogom. To je rezultiralo povećanjem broja slučajeva spontanih promena i materijalizacije zbog uticaja pozitivne duhovne energije.

4. Zašto se pozitivna duhovna energija ispolji ili materijalizuje?

Pozitivna duhovna energija se može ispoljiti ili materijalizovati na razne načine kao što je božanski miris ili božanski zvuk. Međutim, najlakše može da se prepozna po promeni boje. Pozitivna duhovna energija pretežno se ispolji ili materijalizuje na predmetima čiste duhovne prirode.

Svetac je sveta osoba koja je duhovno čista. Zbog te duhovne čistote, njihovo fizičko telo je idealan medij za prepoznavanje pozitivne duhovne energije. Predmeti koje koriste Sveci su više satvik  zato što se  satvikta  (duhovna čistota) prenosi sa Sveca na predmete.

Neke stvari koje su prikazane na  fotografijama u galeriji slika deo su tela Sveca, kao što su kosa i nokti Njegove Svetosti Dr. Đajant Atavlea. Zatim predmeti koje su koristili Sveci, na primer Njegova obuća. Zatim ostali predmeti koji se koriste za širenje Duhovnosti, kao što su  plastične kesice koje se koriste za deljenje Prasada – Svetog sakramenta poklonicima/ sledbenicima.

Kod slika Božanstava i Svetaca, ispoljavanje pozitivne energije se ponekad događa zbog Bhava  – duhovne emocije tragalaca koji obožavaju Božanstvo ili Boga.

5. Spontana promena boje na predmetima i njihovo značenje

U slučajevima gde su se spontane promene dogodile zbog pozitivne duhovne energije u obliku boje, ustanovili smo da postoji određeni spektar boja u kojima se događaju promene. Zapažene boje su: roza, crvena, žuta, bela i plava. Istražili smo fenomen uz pomoć tragaoca sa razvijenim šestim čulom i njihova čitanja je proverio Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle. Otkrili smo da svaka boja predstavlja ispoljavanje određenog Božanskog kvaliteta. U  tablici je naveden popis boja i njihovi odgovarajući Božanski kvaliteti viđeni kroz istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci.

Jedan od bazičnih principa u duhovnoj nauci navodi: „reč, dodir, oblik, ukus, miris i njihove energije zajedno deluju“. Božanski kvalitet je oblik pozitivne energije. Dakle, ova promena boje je ispoljavanje određene vrste pozitivne energije koja odgovara Božanskom kvalitetu.

6. Dobrobiti od predmeta koji ispoljavaju pozitivnu duhovnu energiju

Ovi predmeti (pa čak i njihove fotografije) deluju kao veliki izvor pozitivne duhovne energije. Prosečnoj osobi je teško da ostvari dobrobiti od pozitivne duhovne energije na suptilnom nivou. Međutim, ostvariti dobrobit od fizički ispoljenog oblika suptilne energije je relativno lako. Kroz ove predmete i njihove fotografije, tragaoci primaju pozitivnu energiju koja im pomaže u duhovnoj praksi. Ovi predmeti mogu da se koriste kao sredstvo duhovnog isceljivanja, ukoliko su prisutna duhovna ometanja zbog negativnih energija.

7. Osetite delovanje pozitivne duhovne energije na sebi

Duhovnost je nauka o iskustvu. Upravo zbog toga, pogledajte kakva duhovna iskustva imate dok posmatrate ovu fotogaleriju predmeta na kojima se pojavila promena usled pozitivne energije. Preporučujemo da pročitate članak „Testirajte svoje često čulo“, kako biste naučili kako da iskusite svoju suptilnu dimenziju i počnete da je više uvažavate. Slobodno nam pošaljite svoje primedbe i iskustva preko ikone Upišite komentar.

8. Pogledajte galeriju