Galerija

Vidljive promene usled delovanja pozitivne i negativne energije

Da biste videli galerije, kliknite na donje slike

1serb-gallery-bottle2serb-gallery-blood-stains

3serb-gallery-mug4serb-gallery-shoes

Značaj fotografija za razumevanje tema iz suptilne dimenzije

Prosečna osoba ne može da opaža pozitivne i ometajuće vibracije iz duhovnog sveta. Na primer, Božanska svesnost (Čaitanija) ne može da se opaža pomoću pet čula, uma ili intelekta. Možemo je osetiti samo pomoću šestog čula. Ono danas nije aktivirano kod prosečne osobe.

Kako prosečna osoba ne može da opaža duhovni svet, teško joj je da shvati značaj Svetaca koji emituju Božansku svesnost.

Međutim, prosečna osoba može osetiti prijatan i neprijatan miris; kao i što može prepoznati prijatnu i neprijatnu boju. Može shvatiti šta je loše, a šta dobro.

Izlaganje prijatnog ili neprijatnog mirisa duhovnog porekla, povezanog sa principom Apsolutne Zemlje (Prutvitatva), ima ograničenja jer ne može biti izloženo na različitim mestima u isto vreme. Međutim, fotografije koje su povezane sa principom Apsolutne Vatre (Teđtatva) ili kopije fotografija se mogu gledati širom sveta u isto vreme. Ova izložba fotografija je pripremljena da bi gledaocima pomogla da shvate ovaj aspekt duhovne dimenzije.