Age-of-the-Universe.jpg

1. Uvod

U nekima od naših članaka, osvrnuli smo se na starost Univerzuma i njegove četiri Ere Satjajugu, Tretajugu, Dvaparjugu i Kalijugu. Primili smo mnoga pitanja čitalaca o tome kako definišemo Univerzum i kako mirimo gledišta moderne nauke sa gledištem duhovne nauke u vezi starosti Univerzuma. Ovaj članak daje odgovore na ova pitanja jer ćemo objasniti starost Univerzuma prema Božanskom Znanju primljenom kroz istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci.

Napomena uredničkog tima: Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci-SSRF, objavljuje članke koji su po prirodi više praktični kako bi ljudi mogli da uče iz njih i poboljšaju svoj život. Razumevanje Stvaranja uglavnom je teoretsko i ima vrlo malo praktične vrednosti na našem duhovnom putovanju. Shvatite ovaj članak  kao dopunu člancima u kojima se spominje Univerzum. Ovde smo izneli samo nekoliko tačaka u vezi ove teme, kako bismo uklonili bilo kakve nejasnoće vezane za Univerzum u ostalim člancima.

2. Definicija Univerzuma

Hajde prvo da definišemo šta SSRF podrazumeva pod pojmom Univerzum. SSRF definiše Univerzum kao celokupan vidljiv i nevidljiv svet. Znači da uključuje Zemlju zajedno sa Sunčevim sistemom, sva sazvežđa i galaksije koje vidimo na nebu.To je samo delić Univerzuma. Uz to, uključuje i sedam negativnih i sedam pozitivnih suptilnih nivoa postojanja koja su objašnjena u članku: Šta se događa posle smrt?

3. Koliko je star Univerzum

Da bi se razumelo ovo poglavlje moramo poznavati osnovni duhovni zakon Stvaranja. Sve u Univerzumu, uključujući i njega samog, je najpre stvoreno, onda održavano određeni period vremena i konačno uništeno. Stvaranje, održavanje i razgradnja Univerzuma i njegovih elemenata su konstantni procesi koji se događaju od pamtiveka. Putem istraživanja zasnovanih na duhovnoj nauci saznali smo da je celi Univerzum prolazio kroz puno takvih ciklusa u kojima je bio stvaran, održavan i zatim uništavan. Delimična destrukcija Univerzuma  poznata je kao Pralaj i detaljnije je objašnjena u nastavku teksta.

Kada se Univerzum stvori i pre nego što bude uništen (tj. tokom vremena u kojem je održavan), on prolazi kroz mnogo ciklusa. Najmanji od ovih ciklusa (poznat i kao Parjaj), ima 4 Ere. To su Satjajuga, Tretajuga, Dvaparjuga i Kalijuga.

Istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci otkrili smo da je svaka od era u ciklusu trajala određeni broj godina.

Eras-of-time.gif

U sadašnjem ciklusu (Parjaju) nalazimo se okvirno u 5114. godini ere Kalijuge (poznatoj i kao Era razdora). Budući da je sadašnji ciklus (Parjaj) započeo, mi smo prošli kroz malo više od 3,8 miliona godina i još moramo preći 420.000 godina. Na kraju ovog pod ciklusa Kalijuge, doći će do mini-uništenja pre nego što ponovo započne Satjajuga. Mini-uništenje se uglavnom odnosi na  razaranja koja idu u širinu (ekstenzivna)  kao što su ratovi, prirodne katastrofe, gubici života, itd. Nivo destrukcije je delimičan u poređenju sa uništenjem koja je poznata kao Pralaj.

Jedna od ključnih razlika u ovim Erama je nivo čistote (satvikte) u društvu i prosečni duhovni nivo čovečanstva. Sledeći grafikon pokazuje prosečni duhovni nivo čovečanstva u različitim Erama ciklusa.

Spiritual-Level-and-Eras.gif

4. Glavni ciklusi Univerzuma

Slede drugi glavni ciklusi u vremenu kroz koje Univerzum prolazi:

Other-cyles-of-time-of-the-Universe.gif

4.1 Destrukcija ili razgradnja Univerzuma

Slede vrste razgradnje/destrukcije koje se periodično događaju u Univerzumu:

4.1.1 Pralaj (svakih 4.32 milijardi godina)

  • Pralaj se prevodi kao razgradnja Univerzuma.
  • Šta je uništeno? Kada se dogodi Pralaj, nivoi: Zemlja (Buloka – zajedno sa galaksijama itd.), Čistilište (Buvaloka), 7 nivoa Pakla (Patal), i Raj (Svargaloka) bivaju uništeni.
  • Šta preostaje? Viši pozitivni nivoi Mahaloka, Đanaloka, Tapaloka i Satjaloka ostaju neuništeni. Aspekti Boga odgovorni za Stvaranje (Brama), Održavanje (Višnu) i Razgradnju/ razaranje (Maheš) ostaju isti.
  • Kad se ovo događa? Ovo se događa jednom u svakih 4,32 milijarde godina, ili jednom u 1000 ciklusa (Pralaja), ili jednom danu (1 Kalpi) Principa Stvaranja (Brame).
  • Nakon Pralaja, potrebno je 4,32 miliona godina da se kreacija materijalizuje i započne Satjajuga. Mora da prođe određeno vreme da se kreacija materijalizuje.  Posle razgradnje započinje odmah proces kreacije, ali on postaje vidljiv fizičkom oku tek posle 4,32 miliona godina.

4.1.2 Mahapralaj (svakih 432 milijardi godina)

  • Svakih sto dana i noći Principa Stvaranja (432 milijardi godina) nastupa Mahapralaj (grubo prevedeno kao veliko uništenje).

  • U Mahapralaju dolazi do razaranja čitavog Univerzuma tj. 7 pozitivnih i 7 negativnih nivoa Univerzuma. Takođe, dolazi do razaranja aspekta Boga odgovornog za kreaciju (Brama), Održavanje (Višnu) i Razaranje/Uništenje (Maheš).

  • Ostaje samo Vrhovni Bog u neispoljenoj formi.

5. Razlike između gledišta moderne i duhovne nauke

Moderna nauka objašnjava kako je Univerzum nešto stariji od 13 milijardi godina (wikipedia.com). Glavni razlog različitih gledišta moderne nauke i Znanja primljenog kroz istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci, je nedostatak šestog čula (u poređenju sa Svecima), a šesto čulo omogućava razumevanje Principa Stvaranja, Održavanja i Uništavanja Univerzuma.

Pande-Baba-and-Creation-of-Universe.jpg  

6. Ostali delovi o stvaranju Univerzuma i ljudske vrste

Slede još neke zanimljivosti o stvaranju Univerzuma koje smo saznali istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci.

Pitanje: Koliko dugo je trebalo Zemlji da dođe do sadašnjeg stanja kada je naseljena ljudskim bićima?

Odgovor: Kada Univerzum jednom postane vidljiv golim okom, odmah se ispoljava u potpunosti. Pre nego što je Satjajuga započela i Zemlja postala pogodna za život čoveka, nije bilo ljudi.

Pitanje: Kada  su ljudi naselili Zemlju?

Neanderthal-Man.gif

Odgovor: Ljudi su Zemlju naselili na samom početku Satjajuge. Nisu se razvili od primata, ili drugih vrsta kao što je popularan koncept koji prihvata moderna nauka. Na primer, mi se nismo razvili od Homo Neandertalensisa poznatog kao Neandertalac. Neandertalac je zasebna vrsta.

Osnovna razlika između ljudskih bića u Satjajugi i Kalijugi  je razlika u prosečnom duhovnom nivou u odnosu 70% prema 20%. Kako je satvikta u Satjajugi bila veća, brzina razaranja/starenja je bila sporija. Na primer ljudi su u Satjajugi imali dugi životni vek  (u proseku 400 godina), bili su vrlo visoki, itd. Kako god, životni vek ljudi u Kalijugi se smanjio (70-80 godina), a takođe se smanjila i prosečna visina ljudi. Kada god su veće osnovne suptlne komponente rađa i tama, kao sada u Kalijugi, starenje i brzina razaranja se povećavaju.
 

 

Tabela u nastavku daje još nekoliko aspekata o četiri ere.

Aspects-of-the-Eras.gif

Vrste kao što su dinosaurusi postojale su i ranije u različitim ciklusima (Parjaj). Takođe su postojale i u ovom ciklusu do nekih era kao što je Tretajuga, a onda su izumrle. Isto je i sa ljudskim bićima koji su bili visoki rastom. Suptlna tela su se kroz ere reinkarnirala kao ljudska bića iznova i iznova, sve dok duhovnom praksom nisu oslobođene iz ciklusa rađanja i umiranja. Slično tome životinje u Kalijugi su postajale manje, dok su neke vrste izumrle.  Ali u sledećem ciklusu one će ponovo da se pojave.