Šta se događa posle smrti osobe zbog čega joj je potrebna pomoć?

Čovek ima dva tela – fizičko telo (štuladehu) i suptilno telo (lingadehu). Uz to, ima i vitalnu energiju (pranšakti) koja povezuje ova dva tela. Molimo vas da obratite pažnju na sledeći dijagram.

What are we comprised of?

Napomena: Da bi bolje razumeli ovaj članak, preporučujemo da  pročitate članak  ‘Gde odlazimo posle smrti?’.

Kada osoba umre, vitalna energija se oslobađa u Univerzum. Fizičko telo ostaje na Zemlji, dok suptilno telo putuje u suptilne regione što zavisi od njegovih zasluga i grehova i od duhovnog nivoa. Suptilno telo postaje teško usled grehova i velikog ega i zato ostaje u nižim suptilnim regionima postojanja kao što je Čistilište. Ako su gresi intenzivni onda suptilno telo odlazi u Pakao.

Sa druge strane, suptilno telo postaje lakše usled dobrih dela (zasluga) i intenziteta duhovne prakse. Što je viši duhovni nivo, suptilno telo je lakše i brže napreduje kroz suptilne regione posle smrti

Posle smrti, oni koji nisu obavljali intenzivnu duhovnu praksu, ostaju u Čistilištu. Suptilno telo tragalaca odmah prolazi kroz region Čistilišta zbog lakoće suptilnog tela kao rezultat duhovne prakse i odlazi u više suptilne regione postojanja kao što je Raj (Svargalok).

Uglavnom, suptilno telo bez moći koju stiče duhovnom praksom ostaje u suptilnom regionu Čistilišta i mora da prođe kroz razne neprijatnosti. Ono ne dobija zamajac da ide dalje posle smrti (gati), jer mu nedostaje duhovna energija i čistota (kada preovladava satva) i iz tog razloga ostaje u teškoj atmosferi suptilnog regiona Čistilišta.

Ovim suptlinim telima je potrebna duhovna pomoć da bi nastavili put. Oni tada mogu da se obrate jedino svojim potomcima da bi ovi sada nešto učinili za njih. Obzirom da su potomci naslednici svojih predaka, sada su i duhovno obavezni da pruže potrebnu pomoć suptilnim telima svojih predaka. No potomci u mnogim slučajevima ne znaju za običaje i obrede koje je potrebno da na ispravan način i prema Duhovnoj nauci urade za svoje pretke, kako bi im pomogli u životu posle smrti. Zato se preminuli preci ne oslobađaju iz regiona Čistilišta i ometaju na razne načine svoje potomke (kao što je spomenuto u ranijem članku), sa ciljem da im privuku pažnju na sebe da bi dobili pomoć koja im je potrebna. Kada potomak u regionu Zemlje oseti ova ometanja i vidi da nema izgleda da će ometanja proći, počinje da traži alternativna rešenja da ometanja prestanu.