1-SERB-trends-and-behaviour-neg-energies-generic

1. Uvod u uticaj negativnih energija na društvo

U kom god dobu da osoba živi, uslovljena je normama i ponašanjem društva. Vaspitanje osobe ostavlja veoma moćan uticaj na to kako ona ili on vidi svet oko sebe. Ono oblikuje um osobe u pogledu onoga što osoba vidi kao prihvatljivo ili neprihvatljivo ponašanje ili normu. Kada osoba krene u školu i kasnije, u adolescenciji, počinje uticaj učitelja i vršnjaka na naše mišljenje. Ukratko, ponašanje, tradicija i norme sa kojima odrastamo, održavaju stanje onakvim kakvo trenutno jeste u našim životima. Ako roditelji nešto čine, prijatelji to čine, a društvo prihvata uopšten način razmišljanja, osoba uglavnom to prihvata kao nešto što je u redu. Generalno se ljudi ne pitaju kakav je uticaj normi. A kamoli duhovnih normi.

toronto-zombie-walk-2012-75-pics-video_1Uzmimo za primer zombi šetnje, društveni događaj koji je počeo u ranim 2000-im i koji je sada postao nešto poput kulta u raznim gradovima širom sveta. Roditelji (zajedno sa decom) paradiraju ulicama sa lažnim mozgovima koji vire iz glava i sa lažnom krvlju koja curi iz usta dece. To je morbidan porodični događaj i današnja deca će odrasti sa mišlju da je ovo primer jednog zabavnog događaja. Tako će učiti i svoju decu jer ne znaju za bolje. Vremenom, ovakve tradicije ojačavaju i prihvataju se kao norme, koliko god duhovno štetne bile.

2. Neadekvatnosti moderne edukacije i ljudska sposobnost da opažaju suptilno

Naši moderni obrazovni sistemi ne uče učenike kako da razumeju uticaj onoga što rade i misle na suptilnom nivou. Kroz istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci SSRF je primetio da se suptilni uticaj takvog ponašanja i takvih praksi može nastaviti tokom vremenskog perioda koji se proteže daleko nakon vremena u kom se ispoljavao samo fizički uticaj. Društvo je u velikoj meri izgubilo sposobnost da stvari i događaje posmatra na vibracionom nivou i kao posledica toga, ljudi jure sledeći talas, trend ili ponašanje, ne preispitujući se da li to može biti duhovno štetno za njih ili njihove porodice. U SSRF-u smo izneli činjenice da negativne energije ili demoni ometaju i zaposedaju ljude iz raznih razloga. Duhovni zakon koji ovde važi je da se “sličan sličnom raduje”. Svaki događaj, praksa, ponašanje ili norma koja emituje negativne ili uznemirujuće suptilne vibracije, će verovatnije privući negativne energije iz suptilne dimenzije. Negativnim energijama je potrebno manje energije da ometaju ili zaposednu osobu koja je usled svog ponašanja ili akcija okružena uznemirujućim vibracijama. Negativne energije često usađuju misli u ljudske umove kako bi ljudi započeli ove negativne trendove i ponašanja, tako da negativne energije to mogu da iskoriste i štetno deluju na društvo.

3. Brz porast negativnih trendova i ponašanja

Poslednjih pedeset godina svedoci smo brzog povećanja trendova i normi koji emituju uznemirujuće vibracije. Kao posledica toga, negativne energije su iskoristile takve trendove i pojačale svoj uticaj na društvo. Negativne nergije često manipulišu ljudskim mislima i ponašanjem kako bi ispunile svoje demonske namere. Poznate ličnosti koje počinju ili odobravaju modne trendove su često meta negativnih energija. To se dešava zbog toga što kada su te osobe pod kontrolom negativnih energija, mogu postati moćni pobornici da takvi negativni trendovi dobiju svetsku pažnju.

U ovoj sekciji SSRF internet stranice, analizirali smo razne negativne trendove koji preovladavaju na polju umetnosti, poslovanja, oblačenja, pića, porodice, nege kose, zdravlja, načina života i društva. Takođe, neke od ovih trendova i ponašanja smo detaljnije analizirali kako bismo čitaocima omogućili razumevanje raznih negativnih aspekata koje svaki od ovih događaja ima.

4. Efekat negativnih trendova i ponašanja

Svaki takav trend i ponašanje nosi sa sobom mnoštvo negativnih uticaja na fizičkom, psihološkom i duhovnom nivou. U sledećoj tabeli prikazali smo glavne aspekte negativnog uticaja. Jačina uticaja će varirati u zavisnosti od trenda.

Vrsta negativnog uticaja Jačina uticaja

Komentar

Povećanje uznemirujućih vibracija u kući Srednja do visoka

Većina ljudi ne može da opaža povećanje uznemirujućih vibracija u prostoru zbog takvih događaja. Osoba može da opaža ove vibracije kada radi redovnu duhovnu praksu. Ipak, to što osoba ne može da opaža negativne vibracije ne znači da one ne utiču i na osobu i na okolinu

Povećanje mogućnosti zaposedanja Osoba: Srednja do visoka Posmatrač: Niska do srednja

Kada je povećan nivo uznemirujuće energije u i oko osobe ili posmatrača, mogućnost ometanja demonskih entiteta se povećava. Kada duh jednom zaposedne osobu, veoma je teško osloboditi se zaposednutosti. To može trajati i nekoliko života sve dok se osoba iskreno ne potrudi da obavlja intenzivnu duhovnu praksu.

Vremenski period u kom može trajati uticaj Osoba: Par minuta do nekoliko života Posmatrač: Par minuta do nekoliko meseci

Upuštanje u ovakve događaje može uticati na osobu veoma dugo. Posebno ako se događaj ponavlja.

Nivo stečenog greha Osoba: 1-50%Posmatrač: 1-10%

Zasluge i gresi osobu drže u krugu rađanja i umiranja. Gresi mogu da izazovu veliku patnju osobi ili u ovom ili u sledećem životu. Posle smrti, suptilno telo te osobe će najverovatnije završiti u nižim regionima Pakla. Što se više događaj ponavlja, više se greha nakuplja. Glavni razlog nakupljanja greha je taj da svi takvi događaji doprinose uvećanju negativnosti u društvu i takođe odvlače osobu/posmatrača od njihove istinske svrhe života, a to je duhovni rast.

Uvećanje ega Osoba: 0.5-5%Posmatrač: 1-3%

Na primer, manekenka koja učestvuje u modnoj reviji može osetiti porast ega zbog pohvala ili laskanja. Iz duhovne perspektive ego je veoma štetan jer pravi jednu od najvećih prepreka u duhovnoj praksi. Najveći ego prosečne osobe je 30%. Da bi se ego smanjio za 5% mogu biti potrebne godine duhovne prakse.

5. Zaključak

Postoji mnogo trendova i ponašanja koji su direktno ili indirektno pod uticajem negativnih energija. Neke od njih smo, kao što je napomenuto ranije, detaljno izanalizirali. Ostale teme smo samo naveli kako bismo vam predočili sliku raznih trendova koji su iz duhovne perspektive štetni.

Razumevanjem da su takvi događaji štetni i za vas i za vaše bližnje, možete promeniti način života kako biste ih eliminisali.

U članku – Rešenja za nepravične radnje koje odvlače ljudski rod od Blaženstva (Boga) – smo dali informacije o tome kako prevazići štetne efekte takvih trendova.