1. Tetovaže – uvod

Za mnoge ljude danas tetovaže imaju lično, simboličko, estetsko, etničko ili kulturno značenje ili su znak njihove individualnosti. Tetovaže su našle svoj put do glavnih modnih trendova i sada su uobičajene kod muškaraca i žena svih starosnih  grupa i porekla.

Dok su se mnogi od nas u nekom trenutku divili nekoj tetovaži ili odlučili da urade jednu za sebe, nismo bili svesni duhovnog uticaja koji  tetovaže imaju. Da bi razumeli šta se dešava kad se nosi tetovaža, SSRF je sproveo duhovno istraživanje o ovoj pojavi.

2. Duhovno istraživanje o tetovažama

Tragateljka sa razvijenom sposobnošću šestog čula, gđa Joja Vale, proučavala je duhovni efekat tetovaža. Crtež koji sledi nacrtala je na osnovu duhovnog znanja. Crtež objašnjava efekte tetovaže koja se nalazi blizu Višuda čakre.

Tačnost crteža zasnovanog na duhovnom znanju je proverio Njegova Svetost Dr Atavle.

Efekti tetovaže su isti bez obzira gde se ona nalazi na telu.

subtle picture of tatoo

Iz duhovne perspektive, tetovaže imaju štetan uticaj na nas. U nastavku navodimo razloge štetnog duhovnog uticaja  tetovaža:

  • Većina ljudi tetovira telo iz mode i zbog toga ono privlači energiju koja zavodi (Mohini šakti). Kao posledica, povećava se emotivnost i vezanost za spoljni svet ili Veliku Iluziju (Maja).
  • Većina  tetovaža nisu satvik . Zato one aktiviraju ometajuću energiju.
  • Tetovaže povećavaju ometajuće energije u okruženju i čine osobu fizički i duhovno nemirnom. Pored toga, omotač ometajuće energije oko tela osobe povećava se za 1,5%.
  • Zbog tetovaže se povećava mogućnost uticaja negativnih energija na telo, um i intelekt osobe koja nosi tetovažu.
  • Tetovaže povećavaju toplotu u telu. Povećanje toplote povećava udeo rađa-tame u telu (hladnoća predstavlja povećanje udela satve).
  • Pokazivanje tetovaže drugima povećava ego.

3. Kao zaključak – praktični saveti o tetovažama iz duhovne perspektive

Ključne tačke koje treba da razumemo iz ove studije o tetovažama su:

  • Iz duhovnog ugla, nošenje tetovaže ne donosi nam nikakvu dobrobit.
  • Tetovaža ostaje na telu trajno i ako osoba ne obavlja duhovnu praksu, povećava se mogućnost uticaja ometajuće energije.
  • Ako neko već ima tetovažu, od njenih štetnih efekata najbolje će da se zaštiti obavljanjem redovne duhovne prakse. Sa duhovnom praksom, ometanja koja osećamo zbog tetovaže se smanjuju.
  • Kako osoba duhovno napreduje uticaj stvari koje se odnose na fizičko telo se znatno smanjuje.