Zašto treba nositi nakit?

1. Zašto treba nositi nakit – Uvod

Mnogi ljudi iz različitih kultura svakodnevno nose nakit, a neki nakit ima i poseban značaj ako se recimo prenosi sa generacije na generaciju u nekoj porodici. Iako nam je prva misao da su žene te koje nose nakit, vrlo često i muškarci nose prstenje i narukvice. Kad pogledamo unazad kroz istoriju, vidimo da su ljudi iz različitih civilizacija nosili razne vrste nakita napravljenog od različitih metala i dragog kamenja. Bili smo radoznali da saznamo zašto ljudi nose nakit i da li ga nose iz nekih drugih razloga koji nisu samo estetske prirode.

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) je sprovela istraživanje koje je pokazalo da možemo imati duhovne dobrobiti od nošenja nakita. Ove dobrobiti odnose se na mogućnost da upijemo Božansku svesnost (Čaitaniju), smanjimo crnu negativnu energiju u telu, da se zaštitimo od uticaja negativnih energija  i da iskusimo duhovno isceljivanje akupresurom.

2. Crteži o duhovnom uticaju nošenja nakita zasnovani na znanju o duhovnoj dimenziji

Sledeće crteže zasnovane na duhovnom znanju nacrtali su tragaoci SSRF-a pomoću razvijenog šestog čula.

Tragaoci SSRF-a iz Odeljenja za znanje o duhovnoj dimenziji imaju sposobnost da vide suptilni svet i crtaju crteže zasnovane na duhovnom znanju kao deo svoje duhovne prakse (sadne) i služenja Apsolutnoj Istini (satseva). Tačnost crteža zatim potvrđuje Njegova Svetost Dr. Atavle.

Crteži pokazuju efekte nošenja različitih vrsta nakita uključujući zlatno prstenje, naušnice, zlatne lančiće, bakarne narukvice i narukvice prijateljstva.

2.1 Crtež zasnovan na duhovnom znanju o nošenju zlatnog prstena na domalom prstu

Subtle picture of wearing a gold ring on the finger

Iz ovog crteža zasnovanog na duhovnom znanju možemo zaključiti sledeće:

 • Nošenje zlatnog prstena na domalom prstu privlači i aktivira Božansku svesnost koja potom zrači iz prstena. U zlatnom prstenu se takođe aktivira, a potom iz njega i emituje i Božanska energija (Šakti).
 • Božanska svesnost u prstenu pritiska prst i tako deluje akupresurno. Ovo otklanja prepreke koje dolaze od crne energije i prst prima Božansku svesnost.
 • Najkorisnije je prsten nositi na domalom prstu, a ako to nije moguće onda na srednjem prstu. Da bi ostvarile duhovnu dobrobit žene treba da nose prstenje na levoj ruci dok muškarci treba da ga nose na desnoj ruci.

 

2.2 Crtež o nošenju naušnica zasnovan na duhovnom znanju

Subtle picture of wearing earrings

Iz ovog crteža zasnovanog na duhovnom znanju možemo zaključiti sledeće:

 • Nošenje satvik naušnica privlači Božanski princip koji se zatim emituje iz naušnica.
 • Naušnice privlače tok Blaženstva i čestice Blaženstva zrače iz naušnica.
 • Privučena je Božanska svesnost koja se širi celim telom i okolinom.

 

2.3 Crtež zasnovan na duhovnom znanju o nošenju zlatnog lančića

Subtle picture of wearing a gold chain

Iz crteža zasnovanog na duhovnom znanju možemo da  zaključimo sledeće:

 • Nošenje zlatnog lančića oko vrata privlači talase principa Apsolutne Vatre (Teđa) obogaćene Božanskom svesnošću i emituje ih u okolinu.
 • U okruženju osobe koja nosi zlatni lančić uništene su čestice rađa-tame
 • Kod osobe se razvija borbeni duh zbog principa Apsolutne Vatre. Borbeni duh je važan kvalitet tragaoca koji mu pomaže da održi duhovnu praksu i da se bori protiv negativnih energija

 

2.4 Crtež zasnovan na duhovnom znanju o nošenju bakarne narukvice

Subtle picture of wearing a copper bracelet

Iz ovog crteža zasnovanog na duhovnom znanju možemo da  zaključimo sledeće:

 • Bakarna narukvica je privukla, aktivirala i iz sebe emitovala Božansku svesnost. Oko ruke se takođe stvorio zaštitni prsten Božanske svesnosti.
 • Bakarna narukvica je privukla, aktivirala i iz sebe emitovala princip Božanstva Sunca.
 • Aktivirana je i Energija Blagoslova koja je potom emitovana iz ruke.

 

2.5 Crtež zasnovan na duhovnom znanju o nošenju narukvice prijateljstva

Subtle picture of wearing a friendship bracelet

Iz ovog crteža zasnovanog na duhovnom znanju možemo da  zaključimo sledeće:

 • Nošenjem narukvice prijateljstva se stvaraju i aktiviraju spiralni prsteni emocija. Čestice emocija se takođe emituju u okruženje.
 • Oko ruke se emituje energija privlačenja kao i energija iluzija. Energija iluzija stvara kod osobe koja nosi ili gleda u narukvicu prijatno osećanje iako su vibracije koje iz nje izlaze negativne.
 • U telo osobe koja nosi narukvicu i u okruženje se emituju čestice crne energije.

3. Značaj materijala od koga je napravljen nakit

3.1 Vrsta korišćenog metala

Vrsta metala koja se koristi za izradu nakita je značajan faktor u određivanju količine duhovne dobrobiti koju može da dobije osoba koja nosi nakit. Sledeća tabela prikazuje procenat Božanske svesnosti koji se nalazi u svakoj od vrsta metala. Najviše satvik materijal je zlato, a odmah posle njega srebro.

The proportion of Divine Consciousness in gold, silver, copper, and other metals

Prema duhovnoj nauci, nakit koji se nosi iznad struka treba da bude zlatan da nas zaštiti od snažnijih negativnih energija. Zlato osnažuje princip Apsolutne Vatre koji omogućava čakrama iznad struka da apsorbuju pozitivne energije.

Nakit koji se nosi ispod struka treba da bude srebrn da nas zaštiti od energija nižeg nivoa (duhova, demona itd). Srebro ima sposobnost upijanja rađa-preovlađujućih talasa žudnje.

3.2 Vrste dragog kamenja

Drago kamenje kao što su dijamanti, rubini, safiri, smaragdi, kao i korali koji se ugrađuju u nakit, imaju na nas duhovno pozitivan efekat. Suptilni zraci koji dolaze sa Sunca, Meseca i drugih planeta se reflektuju u ovom dragom kamenju u zavisnosti od principa koje privlače.

Sledeća tabela objašnjava dobrobiti u odnosu na svaki dragi kamen.

Vrsta dragog kamena Efekat na osobu
Rubin Pruža zaštitu i energiju fizičkom telu (štuladeha)
Dijamant Pročišćava fizičko i mentalno telo (manodeha). Povezan je sa principom Apsolutne Vatre.
Koral Rasplamsava Božansku svesnost u telu u formi vitalne energije (pran-šakti). Povećava entuzijazam osobe da obavlja različite aktivnosti.
Biser Omogućava osobi da bude opreznija i veselije prirode zahvaljujući kontinuiranom aktiviranju Božanske svesnosti u telu. Povezan je sa principom Apsolutne Vode (Apatatva).
Smaragd Održava konzistentnost u neispoljenom  principu Božanske energije.

Kada nakit sadrži satvik metale ili drago kamenje, on privlači božansko uz pomoć pet Kosmičkih principa (Pančatatva). Maksimalna dobrobit od nošenja nakita se ostvaruje kada osoba koja nosi nakit ima duhovnu emociju (bhav) prema njemu.

4. Efekat dizajna nakita

Kada pogledamo u katalog nakita zapanjujuće je koliko ima različitih vrsta dizajna, oblika i modela. Obično nakit biramo u zavisnosti od toga šta nam se dopadne na estetskom nivou, ali iz duhovnog ugla treba da imamo na umu i druge faktore.

Dizajn nakita može biti satvik ili tamasik. Satvik dizajn emituje pozitivnu energiju i donosi osećanje Blaženstva. Obično je takav nakit obao ili ima oblik suze. Tamasik dizajn emituje negativne vibracije. Ove negativne vibracije mogu imati štetan efekat na zdravlje osobe time što utiču na čakre u telu.

Na sledećoj slici je primer zlatnog lanca sa satvik dizajnom i drugog sa tamasik dizajnom:

Satvik dizajn nakita

Tamasik dizajn nakita

Sattvik design of jewellery

Tamasik design of jewellery

Iz ovih primera možemo videti značaj izbora nakita na osnovu duhovnih principa, a ne na osnovu estetskog izgleda. Kada biramo nakit treba da pokušamo da osetimo suptilne vibracije koje se iz njega emituju putem suptilnog čitanja. Najbolje je pre suptilnog čitanja nekoliko minuta pojati Božje Ime tako da um bude koncentrisan.

5. Pročišćavanje nakita

Nakit koji nosimo nam pruža efikasnu zaštitu od uticaja negativnih energija. Kada negativne energije pokušaju da nas ometaju sa svojom crnom energijom, one pre direktnog uticaja na nas prvo utiču na nakit koji nosimo. Zbog toga je važno da redovno pročišćavamo nakit koji nosimo da sa njega otklonimo crnu energiju.

Postoje različiti načini na koje možemo da duhovno pročistimo nakit korišćenjem pet Kosmičkih principa.

Princip Apsolutne Vatre: Sveti pepeo (Vibuti) iz SSRF mirišljavih štapića može se naneti na nakit sa svih strana.
Princip Apsolutnog Vazduha (Vajutatva): možete da dunete Sveti pepeo od SSRF mirišljavih štapića na nakit ili ga provucite kroz dim zapaljenih mirišljavih štapića.
Princip Apsolutnog Etra (Akaštatva): Držite nakit neko vreme u praznoj kutiji

6. Zašto treba nositi nakit – duhovni ugao

U ovom članku smo objasnili kako možemo ostvariti duhovnu dobrobit nošenjem nakita koji je napravljen od satvik materijala i koji ima satvik dizajn. Nošenjem satvik nakita upijamo Božansku svesnost koja nam pomaže u duhovnoj praksi tako što nam omogućava neprekidan pristup Božanskoj energiji. Sa povećanjem naše duhovne prakse smanjuje se neophodnost  nošenja nakita jer onda satviktu i duhovnu energiju crpimo iz duhovne prakse.

Različite vrste nakita koje nosimo su povezane sa određenim delovima tela. Svaki deo tela je povezan sa određenom čakrom. Božanska svesnost koja se aktivira oko dela tela na kome se nosi nakit pročišćava i budi čakru povezanu sa tim delom tela. Na primer, ako je probuđena čakra u predelu srca (Anahat ), budi se i duhovna emocija prema Bogu.

Sledeća dobrobit od nošenja nakita je dobrobit od terapije akupresurom. Nakit pritiska tačke na telu koje su i akupresurne tačke. Tako se crna energija otklanja iz tela, a Božanska svesnost slobodno teče. Akupresurna terapija može otkloniti fizičke, psihološke i duhovne probleme.

7. Kao zaključak

 • Nošenje nakita nam omogućava da upijemo Božansku energiju, štiti nas od negativnih energija i vrši duhovno isceljivanje.
 • Nakit koji nosimo treba da bude napravljen od satvik metala i da ima satvik dizajn.
 • Obavljanjem svakodnevne duhovne prakse počinjemo da rastemo duhovno i da sakupljamo satvik vibracije ili duhovnu energiju u sebi. Tada se smanjuje potreba da nosimo nakit da bismo sakupili satviktu.