SERB-alternative-medicine-landing

1. Uvod

U ovom članku upoređujemo različite alternativne terapije na nivou njihove stvarne funkcije. Pod funkcijom mislimo na ono što zapravo terapija radi da osobu oslobodi bolesti.

Kao i u svim člancima ove serije, obradili smo i izložili različite alternativne terapije u rastućem nizu, u kome svaka sledeća terapija funkcioniše na sve dubljem nivou. Na početku ovog spektra imamo alopatiju koja funkcioniše tako što uništava ometajuće vibracije bolesti u fizičkom telu na fizičkom nivou. Zatim u sredini spektra imamo terapiju kao što je mudra koja suptilnije ometajuće vibracije, kao što su suptilne ometajuće vibracije crne energije duhova (negativnih energija), izbacuje iz tela. Na kraju ovog spektra imamo ajurvedu koja generiše Božansku svesnost (Čaitaniju) u prostoru između organa i ćelija.

2. Alopatija

allopathy

 

Sve bolesti ili poremećaji u telu stvaraju ometajuće vibracije na različitim nivoima u telu. Ova alternativna terapija funkcioniše tako što uništava ometajuće vibracije bolesti u fizičkom telu i na fizičkom nivou. Kako alopatija funkcioniše samo na nivou fizičkog tela, ona je najinferiornija od svih terapija.

 

3. Junani (Unani) medicina

Yunani

 

Junani medicina funkcioniše tako što se suprostavlja ometajućim vibracijama u energetskom protoku unutar tela. Dakle njena funkcija je ograničena na nivo energetskog protoka unutar tela. Međutim, možemo videti da je njena akcija dublja u odnosu na alopatiju. Otuda je njen efekat dublji i sveobuhvatniji.

 

4. Akupresura

Akupresura

Bilo koja bolest pravi otpor protoku energije unutar tela. Terapija akupresure funkcioniše po principu aktiviranja ćetne u energetskom toku, koja se onda bori protiv otpora kojeg bolest napravi u protoku energije (ćetna je aspekt Božanske svesnosti koji reguliše funkcionisanje tela i uma). Kada se protok energije vrati u normalu, telo postaje bolje opremljeno za borbu sa bolešću. Ovde vidimo da je bolest prevaziđena na dubljem nivou nego što je to kod alopatije i Junani medicine.

 

5. Mudra

Mudras

 

Mudra funkcioniše tako što izbaci materijalizovane ometajuće vibracije iz obolelih delova u spoljnu atmosferu. Uklanjanjem ometajućih vibracija, lečenje se ubrzava. Međutim, mana ove alternativne terapije je što se ove vibracije ne uništavaju i mogu ponovo ući u istu osobu ili uticati na drugu.

 

6. Homeopatija

Homeopathy

 

Homeopatija funkcioniše tako što generiše ćetnu u samim telesnim ćelijama. Tako ova terapija deluje na dubljem nivou nego prethodno pomenute terapije.

 

 

7. Ajurveda

Ayurveda

Ajurveda funkcioniše po principu stvaranja Božanske svesnosti u prostorima samih ćelija. To izaziva momentalni raspad suptilne crne energije duhova. Kako deluje na nivou prostora koji su suptilniji od samih ćelija i to putem generisanja Božanske svesnosti, funkcija ove terapije je najsuptilnija i najsveobuhvatnija od svih prethodno navedenih alternativnih terapija.