SERB-alternative-medicine-landing

1. Uvod

Ovde upoređujemo maksimalni stepen izlečenja različitih alternativnih terapija. Prvo ćemo objasniti šta pod tim podrazumevamo.

Većina nas, posebno oni među nama koji su neobrazovani u medicini i lečenju, ima veoma površno razumevanje procesa izlečenja. Uglavnom je naše razumevanje procesa ograničeno na ublažavanje simptoma bolesti. Međutim, ublažavanje simptoma bolesti može biti rezultat širokog spektra događaja, počev od običnog zamaskiravanja posledica bolesti do potpunog iskorenjivanja ili procesa bolesti od njenog uzroka na suptilnom nivou

U nastavku teksta objašnjene su različite terapije redosledom po dubini nivoa delovanja i sveobuhvatnosti.

2. Alopatija

allopathy

 

Sposobnost ove terapije je uglavnom ograničena na brzo kontrolisanje simptoma bolesti. Istovremeno to je i jedna od njenih jačih strana. Brzo kontrolisanje simptoma je podsticaj i razlog zašto mnogi ljudi primenjuju ovaj modalitet lečenja uprkos brojnim nedostacima o kojima je bilo reči u ranijim tekstovima.

 

3. Junani (Unani) medicina 

Yunani

 

Ova terapija ima sposobnost da aktivira protok energije u telu. Aktiviranje toka energije poboljšava sposobnost tela u borbi protiv bolesti i prevazilaženju procesa bolesti.

 

 

4. Akupresura

Akupresura

 

Ova terapija deluje tako što razvija postojeće ćelije tela da se izbore protiv bolesti. Četana u energetskom protoku tela je usmerena ka razvijanju ćelija koje se bore protiv bolesti. Četana je oblik Božanske svesnosti (Čaitanije) koja reguliše funkcionisanje tela i uma.

 

5. Mudra

Mudras

Mudra aktivira i usmerava tok energije ka specifičnom organu u telu, tamo gde je to potrebno. Ovako poboljšan energetski protok se zatim bori protiv bolesti u tom organu. Kao dodatak ovome, funkcionalni zaštitni omotač se stvori oko tela koji sprečava širenje bolesti.

 

6. Homeopatija

Homeopathy

 

Homeopatija deluje na dubljem nivou nego prethodno navedene alternativne terapije i daje telu mogućnost da stvori nove ćelije koje bi se prema potrebi borile protiv bolesti.

 

 

7. Ajurveda

Ayurveda

 

Ajurveda ne samo da se bori protiv bolesti na fizičkom i mentalnom nivou već uklanja sve centre negativne energije odgovorne za bolest. Tako da je njena akcija na najsuperiornijem nivou tj. na nivou duhovnog uzroka. Zbog toga su dobrobiti ove terapije najveće među pomenutim alternativnim terapijama.