Alternativna medicina - duhovni ugao

Donedavno se u zapadnoj medicini gledalo na alopatiju kao na primarnu terapiju bilo koje bolesti. Danas je u porastu trend korišćenja različitih grana alternativne medicine kao što su akupresura, homeopatija, ajurveda, junani medicina, itd. Međutim, do danas nije postojalo istraživanje koje bi jasno uporedilo grane alternativne medicine.

Mi smo sproveli uporedno istraživanje nekoliko terapija da bismo svojim čitaocima pokazali kako one deluju i na kojem nivou alternativna medicina utiče na izlečenje.

Ove informacije su zapravo Božansko Znanje koje su primili tragaoci Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci SSRF-a, sa visoko razvijenim šestim čulom ili nadčulnim opažanjem. Tačnost ovog znanja proverio je Njegova Svetost Dr. Atavle.

Alternativna medicina – kratak opis različitih grana.

Uporedno istraživanje grana alternativne medicine u odnosu na: