Definicija alternativnih terapija

 

1. Uvod

U ovom članku objašnjavamo definicije različitih alternativnih terapija koje su bile predmet uporednog ispitivanja opisane u ovoj seriji članaka.

2. Definicija alopatije

Allopathy

Alopatija, ili alopatska medicina se definiše kao tretiranje bolesti korišćenjem konvencionalnih, na dokazima zasnovanih, medicinskih terapija, nasuprot korišćenju alternativnih medicinskih, ili nekonvencionalnih terapija. Ovaj termin je 1842. godine osmislio C.F.S. Haneman da bi pokazao razliku između uobičajene medicinske prakse i homeopatije, sistema terapije koji je on utemeljio.

Izvor: Wikipedia.org

3. Definicija Junani medicine

Yunani (Unani)

Ovo je termin koji označava grčko – arapsku medicinu zasnovanu na učenjima Hipokrita, Galena i Avicene. Bazirana je na četiri telesna soka: sluz (Balgam), krv (Dam), žuta žuč (Safra) i crna žuč (Sauda). Na nju je značajno uticao Islam.

Izvor: Wikipedia.org

4. Definicija akupresure

Akupresura je tehnika u kojoj se radi poboljšanja zdravlja i opšteg stanja na specifične tačke primenjuje fizički pritisak rukom, laktom, ili različitim spravama. Na telu ima oko 1.100 akupresurnih tačaka koje odgovaraju određenim organima i delovima tela. Akupresurne tačke koje se koriste u tretmanu mogu, ali i ne moraju da se nalaze u istom delu odakle potiče i simptom. Primenom pritiska na specifičnu akupresurnu tačku ispravlja se neizbalansiran energetski tok ka određenom organu. U ovoj vrsti terapije ne koriste se lekovi, ili hirurgija.

Izvor: Wikipedia.org

5. Definicija mudre

U ovoj terapiji se koriste različiti položaji prstiju, ili zasebno, ili upereni ka delu tela, ili Kundalini čakri. Specifični položaj prstiju usmerava energiju u telo i van tela. Vrsta usmerene energije zavisi od duhovnog nivoa osobe. Kod osoba nižeg duhovnog nivoa uglavnom se usmerava gruba fizička energija. Kod ljudi višeg duhovnog nivoa usmerava se suptilna energija kao što je Kundalini energija. Ni kod ove terapije se ne koriste lekovi.

Izvor: Spiritual Science Research Foundation

 

6. Definicija homeopatije

Sistem terapije je zasnovan na konceptu da određena bolest može da se leči lekovima (u izuzetno malim dozama) koji bi inače proizveli iste simptome kao i bolest ako bi ih uzimala zdrava osoba.

Izvor: medicinenet.com

 

 

7. Definicija Ajurvede

Ovaj sveobuhvatni sistem medicine, poznat u prastarim medicinskim knjigama koje datiraju od pre 5.000 do 6.000 godina, stavlja jednaki naglasak na telo, um i duh. Cilj je da se povrati prirodna harmonija osobe. Ajurvedski doktor određuje indvidualnu konstituciju, ili sveukupni zdravstveni profil i neravnoteže pacijenta tako što određuje pacijentov metabolički (Doša) telesni tip [Vata (Vetar), Pita (Žuč), ili Kapha (sluz)] pomoću serije pitanja o ličnoj istoriji, pulsu, jeziku, noktima i dr. Pacijentova neravnoteža u kontekstu njegove konstitucije postaje i osnova specifičnog plana terapije napravljenog da pojedinca vrati u harmoniju s njegovom okolinom. Ovaj plan može da sadrži promene u načinu ishrane, vežbe, jogu, meditaciju, masažu, biljne napitke i druga sredstva.

Izvor: Wikipedia.org