Alternativna medicina 

1. Uvod u uporedne studije alternativnih terapija u odnosu na nivoe njihovog delovanja

Ovde upoređujemo maksimalni mogući nivo efikasnosti svake od terapija. Terapije su poređane po rastućem redu u odnosu na efikasnost nivoa delovanja. Svaka sledeća terapija deluje na svim nivoima koji su prethodno spomenuti, kao i na nivou koji se odnosi specifično na nju. To znači da Alopatija deluje samo na fizičko telo, Junani medicina na fizičko telo, ali i na protok energije kroz fizičko telo i tako dalje. Ajurveda deluje na fizičko telo, suptilno telo kao i na još suptilnijem nivoima tj. na nivou prostora između organa i između ćelija. Što je viši nivo na kome se ostvaruje delovanje to je sveobuhvatnija i efikasnija terapija. Na crtezu ispod, nalazi se grafički prikaz od čega smo sačinjeni kao i kakav je odnos između fizičkog i suptilnog tela.

2. Alopatija

AllopathyOva terapija deluje na nivou fizičkog tela. To znači da:

  • Na preventivnom, ili terapijskom nivou Alopatija je usmerena na uzrok bolesti ograničen na fizičko telo. Prema tome, psihosomatske bolesti čiji je uzrok dublji od nivoa fizičkog tela, npr. u umu, kao kod obolenja srca, ili čira na želucu, ne mogu da budu u potpunosti izlečene Alopatijom.

  • Obzirom da je terapija usmerena na fizičko telo koje je najmaterijalnije (najopipljivije) od svih naših tela, ona ne leči efekte bolesti na suptilnom telu, kao što je na primer um. To je zato što delovanje usmereno na fizičko telo ne može da izleči bolest na telima koja su suptilnija od njega. Međutim, lečenje koje je usmereno na suptilno telo, može da utiče na tela koja su grublja od njega.

3. Junani medicina

Yunani (Unani) Medicine

Ova terapija, pored delovanja na fizičko telo, deluje i na protok energije u fizičkom telu. Energija o kojoj ovde pričamo je fizička ili drugim rečima fizička energija metabolizma u telu. Tako Junani medicina deluje na dubljem nivou nego Alopatija. 

4. Akupresura

Accupressure

Ova terapija je usmerena na Četnu u energetskom toku u fizičkom telu. Četna je onaj aspekt Božanske svesnosti (Čaitanije) koji upravlja funkcijama tela i uma. Pošto Akupresura deluje na nivou iznad fizičke energije, njeno delovanje je još efikasnije od Junani medicine. Međutim, da bi terapiju zaista mogli da sprovedemo na nivou Četne, terapeut mora da bude vrlo vešt, iskusan i da proceduru sprovodi sa najvišom koncentracijom.

 

5. Mudre

Mudra

Ova terapija deluje tako što aktivira protok energije u određenom delu tela, ili grupi organa u zavisnosti na šta je usmerena mudra. Na primer, ako neko ima bolove u stomaku i mudra je usmerena ka bolnoj tački, onda će da se aktivira protok energije u stomaku. Međutim, ako je mudra usmerena na Manipura čakru, onda će da  bude aktiviran protok energije u delu tela povezanom sa ovom čakrom tj. ceo probavni trakt (jednjak, želudac, tanko i debelo crevo) kao i mokraćni kanali (bubrezi, ureteri, bešika). Junani medicina takođe deluje na nivou protoka energije u telu, ali je Mudra terapija delotvornija, jer se isti efekat postiže bez upotrebe bilo kakvih lekova.

6. Homeopatija

Homeopathy

Ova terapija deluje na fizičko telo i protok energije, ali i na suptilno telo.

 

7. Ajurveda

Ayurveda

Ova najstarija terapija deluje na svim gore navedenim nivoima, a pored toga i na još višem i suptilnijem nivou tj. na nivou prostora između organa, odnosno između ćelija.