Alternativna medicina - rizici


1. Uvod

U ovom članku ćemo da razmatramo rizike vezane za Alopatiju ali i za svaku od alternativnih terapija uključenih u ovu studiju. Ovaj članak može da nam da uvid u rizike kojima se izlažemo kada se odlučimo za određenu alternativnu terapiju.

2. Alopatija

Allopathy

Rizik koji donosi Alopatija je to što zdrave ćelije budu uništene zajedno s bolesnim ćelijama. Čak i oni koji su neupućeni u Alopatiju mogu da postanu svesni ovog aspekta, a neki su to iskustvo imali iz prve ruke. Na primer, kad se neko podvrgne hemoterapiji u svrhu borbe protiv raka, dolazi do gubitka kose. Ova  terapija je u stvari usmerena prema bolesnim ćelijama raka. Međutim, zdrave folikule kose takođe se uništavaju zajedno sa bolesnim ćelijama raka.

3. Junani medicina

Yunani (Unani)

 

Setimo se iz prethodnih članaka da ova alternativna terapija deluje na nivou energetskog toka u telu. Ako lečenje nije dobro dozirano, postoji rizik stvaranja neravnoteže pritiska u energetskom toku. Zbog te neravnoteže, postoji mogućnost da se ćelije naglo stežu i šire. Jednom kad se ćelije stegnu ili rašire, one tada mogu da budu oštećene. Ovo remeti proces savladavanja bolesti.

 

4. Akupresura

Acupressure

Ako se u toku Akupresurne terapije, na akupresurne tačke primeni suviše jak pritisak, može doći do aktiviranja bolnih vibracija u tim tačkama. Takođe, ako je terapeut koji obavlja tretman akupresure pod uticajem duhova, postoji mogućnost da duhovi utiču i na osobu koja je u tretmanu. Duhovi mogu da deluju na osobu u tretmanu emitujući suptilnu crnu energiju na nju ili zaposedajući je. Opet, obzirom da se sve ovo događa u suptilnoj dimenziji, neopipljivo je i zato osoba koja je pod tretmanom i ne zna da se tako nešto dogodilo.

 

5. Mudre

Mudra

Videli smo u ranijem članku iz ove serije da Mudre deluju na taj način da izbacuju suptilnu crnu energiju iz obolelog dela tela. Takođe smo videli kako ovo može duhovima da posluži kao sredstvo za uticaj ili zaposedanje osobe. Rizik kod primenjivanja mudri je da ako je neko pod uticajem duhova višeg nivoa, duh koji ga zaposeda može da iskoristi tu istu mudru da pribavi za sebe crnu energiju. Još važnije, obzirom da se taj proces u celini dešava na suptilnom, neopipljivom nivou, velika je mogućnost da osoba bude potpuno nesvesna kontakta sa crnom energijom duhova. Ovaj rizik se u velikoj meri smanjuje ako se duhovni nivo osobe koja koristi mudre progresivno povećava iznad 50%.

6. Homeopatija

Homeopathy

Minimalni

7. Ajurveda

Ayurveda

Minimalni