Alternativna medicina

1. Uvod

U ovom članku uporedićemo različite alternativne terapije na nivou efekta svake od terapija. Pod “efektom” podrazumevamo razmere stvarne koristi koju terapija donosi pacijentu. Ovde ne razmatramo efekat samo u smislu toga da se pacijent oseća dobro. Poboljšanje opšteg stanja, ili nestanak simptoma može da bude posledica primene bilo koje od alternativnih terapija zavisno od nivoa stvarnog uzroka bolesti ili poremećaja. Mi razmatramo nivo na kojem terapija ima efekat. Ovo radimo da našim čitaocima pružimo uvid u dubinu maksimalno mogućeg efekta svake od alternativnih terapija.

2. Alopatija

Allopathy

Efekat alopatskog tretmana je u najboljem slučaju ograničen na privremeno otklanjanje bolesti ili simptoma bolesti. U ranijim člancima ove serije videli smo koje mesto zauzima Alopatija u odnosu na različite parametre koje smo razmatrali; kao što je nivo delovanja, funkcionalna energija, mogućnosti i funkcija. To razumevanje će da nam pruži uvid u to zašto je efekat ove alternativne terapije tako ograničen.

3. Junani medicina

Yunani (Unani)

U slučaju Junani medicine, efekat terapije se javlja posle nekog vremena i zavisi od stanja uma pacijenta. Znamo da Junani medicina deluje na fizičkom nivou tj. na nivou protoka energije u telu. Zato ova alternativna terapija nema uticaja na um. Um je suptilniji od nivoa na kojem deluje Junani medicina. Zbog toga na efekat ove alternativne terapije deluje stanje uma pacijenta. Veće oscilacije u umu pacijenta mogu da imaju negativan uticaj na efekat ove alternativne terapije. Ovo može lako da se dogodi u slučaju produžene bolesti, ili kod osoba emotivne prirode.

4. Akupresura

Acupressure

Terapija akupresurom pomaže aktiviranju materijalizovanih energetskih vibracija u organu koji odgovara specifičnoj akupresurnoj tački. Ta aktivirana energija pomaže u borbi protiv bolesti i isceljivanju organa.

 

5. Mudre

Mudra

Kada je deo tela bolestan, na suptilnom duhovnom nivou u njemu se povećava suptilna osnovna tama komponenta. Duhovi koriste ovo stanje i ubacuju svoju suptilnu crnu energiju. To dalje ubrzava proces bolesti i time pomaže duhu da ima još veci uticaj na osobu. Mudre povećavaju snagu obolelih ćelija da odbace ovu suptilnu crnu energiju i tako povećavaju snagu ćelija u telu da se bore na suptilnom nivou. Zbog toga ova alternativna terapija osnažuje osobu na suptilnom duhovnom nivou u borbi protiv bolesti.

6.Homeopatija

Homeopathy

Kada smo u prethodnim člancima poredili različite alternativne terapije na nivou njihove funkcije, videli smo da Homeopatija deluje proizvodeći Četnu u telesnim ćelijama. Četna je aspekat Božanske svesnosti (Čaitanije) koji upravlja funkcijama tela i uma. Ova Četna pomaže ponovnom stvaranju ćelija. Stoga, ova alternativna terapija daje telu mogućnost da prema potrebi stvori dovoljan broj kvalitetnih ćelija sposobnih da se bore protiv bolesti.

 

7. Ajurveda

Ayurveda

U ranijim člancima iz ove serije videli smo da Ajurveda funkcioniše tako što skuplja Božansku svesnost u prostorima unutar ćelija u telu. Kako se ćelije pune Božanskom svesnošću tako raste njihova sposobnost da se bore na duhovnom nivou. Kako je duhovni nivo najsuptilniji, on je i najmoćniji. Tako je i iz ove perspektive, ova alternativna terapija najobuhvatnija.