Alternativna medicina

1. Uvod

U ovom članku uporedićemo različite alternativne terapije na nivou njihovih ograničenja. U ranijim člancima iz ove serije upoređivali smo ih u odnosu na različite činioce (parametre) njihovih mogućnosti. Razumevanje njihovih ograničenja daće nam bolji uvid u to kada i koju alternativnu terapiju da odaberemo. Ne ograničavamo naše istraživanje ograničenja samo na sposobnost alternativne terapije da leči ili ne. Istražićemo specifične tačke ograničenja radi dobrobiti naših čitalaca.

2. Alopatija

Allopathy

Ograničenje alopatskog tretmana je u tome što se smanjuje otpornost našeg tela i zato se posle terapije javlja iscrpljenost. Razlog zašto se to događa objašnjen je u sledećem članku iz ove serije koji opisuje rizike povezane sa svakom od alternativnih terapija.

 

3. Junani medicina

Yunani (Unani)

Videli smo da na efekat ove terapije deluje mentalno stanje pacijenta. Obzirom da je većina ljudi pod uticajem svojih emocija, procenat izlečenja Junani terapijom je mali.

4. Akupresura

Acupressure

Efikasnost terapije akupresurom, pored drugih faktora, u velikoj meri zavisi od veštine terapeuta da tačno odredi akupresurnu tačku. Akupresurne tačke nisu fizičke (anatomske) oznake. Za njihovo pronalaženje potrebna je veština, iskustvo i do određene mere intuitivne sposobnosti terapeuta. Zbog toga postoje ograničenja u isceljivanju bolesti, jer je teško naći specifične akupresurne tačke.

5. Mudre

Mudra

U ranijem članku iz ove serije u kojem smo upoređivali efekat terapije, videli smo da Mudra terapija povećava snagu u ćelijama u telu osobe, tako što one odbace suptilnu crnu energiju iz obolelog dela tela. Ta suptilna, crna energija izbačena iz zahvaćenog dela tela je napunjena frekvencijama te osobe. Duhovi iz okolne atmosfere mogu da iskoriste ovu suptilnu crnu energiju kao medijum da utiču na osobu, ili da je zaposednu. Zbog toga je mogućnost uticaja duhova kroz ovu terapiju povećana.

6. Homeopatija

Homeopathy

U ranijem članku iz ove serije, kod upoređivanja različitih alternativnih terapija na nivou njihove funkcije, videli smo da homeopatija deluje tako što sakuplja Ćetnu u ćelijama u telu. Ćetna je aspekt Božanske svesnosti (Čaitanije) koji upravlja funkcionisanjem tela i uma. Čak i ako je Ćetna sakupljena u ćelijama, postoji nestabilnost u dejstvu ove alternativne terapije, zavisno od nestalnosti u mislima pacijenta. Međutim, pošto ova alternativna terapija deluje na suptilno telo, uticaj misli nije toliko veliki kao na primer u slučaju Junani medicine. Ograničenje se svodi na mogućnost umanjenja Ćetne ako dolazi do čestog ispoljavanja emocija.

7. Ajurveda

Ayurveda

Videli smo da ova alternativna terapija deluje na najvišem nivou tako što sakuplja Božansku svesnost (Čaitanije) u ćelijskim prostorima. Međutim, budući da Ajurveda funkcioniše na duhovnom nivou, njeno funkcionisanje zavisi od duhovne emocije (bhava) pacijenta. Oni koji ne razumeju sveobuhvatnost Ajurvede, nedostaje im duhovna emocija za nju i zbog toga imaju manje koristi. Jedan od razloga zašto mnogi ljudi ne dožive potpuno izlečenje od ove odlične alternativne terapije je njihovo ograničenje u doživljavanju duhovne emocije prema ovoj terapiji. Drugo ograničenje se odnosi na to da će sakupljanje Božanske svesnosti biti manje ako je pacijent pod uticajem duha. Istraživanje Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF-a) je pokazalo da je 90% svetske populacije pod uticajem duhova u nekom periodu života. To je jedan od razloga zašto mnogi ljudi ne ostvare brzo, ili potpuno izlečenje sa Ajurvedom. Pored toga, obzirom da je većina ljudi rađa-tama, oni dolaze do bržih rezultata kada koriste alopatiju, ali taj učinak i kraće traje.