Alternativna medicina

1. Uvod u istraživanje alternativnih terapija na nivou funkcionalne energije

Ovde upoređujemo različite alternativne terapije na nivou funkcionalne energije. Prvo ćemo da razjasnimo šta pod tim mislimo.

Sve što se događa u Univerzumu, bilo da je opipljivo ili neopipljivo (suptilno), zahteva neku energiju. U Univerzumu postoje tri vrste energije – Energija apsolutne volje, (Ića-šakti), Energija apsolutne akcije (Krija-šakti) i Energija apsolutnog znanja (Nijan-šakti). Odgovorajuće suptilne energije u nama su Energija satvik uma (Mana-šakti), Energija satvik intelekta (Atma-šakti) i Energija satvik ega (Čit-šakti). Ukratko, želja za svim našim akcijama se napaja Energijom apsolutne volje. Energija apsolutne akcije je neophodna za same akcije. Energija apsolutnog znanja je potrebna za duhovne odnose uzroka i posledice koje stoje iza akcija.

Uzmimo jedan primer da bismo ovo bolje razumeli.

Petar radi za svojim stolom na važnom dokumentu. Odjednom oseti kako želi da prošeta. Izlazi i slučajno sretne starog školskog druga koji baš prolazi njegovom ulicom. Prijatelj mu daje informaciju o njegovom bratu koji živi daleko od njega.

Sada, o gore spomenutom događaju:

  • Želja za šetnjom se napaja Energijom apsolutne volje.

  • Sama akcija šetnje se napaja Energijom apsolutne akcije.

  • Zatim tu je uzročno-posledični odnos.

Razlog koji stoji iza Petrove želje da izađe je naizgled njegova želja da prošeta. Međutim, to je ono što mi razumemo našim intelektom. Na najdubljem, suptilnom tj. duhovnom nivou to može da bude nešto drugo. U ovom slučaju, Petru je bilo suđeno da sretne prijatelja i sazna nešto o svom bratu. Ovaj najdublji nivo je poznat kao duhovni uzročno – posledični odnos. Energija apsolutnog znanja napaja duhovni uzročno – posledični odnos.

 

Energija apsolutne volje je najinferiornija dok je Energija apsolutnog znanja najsuperiornija od te 3 energije. Pogledajmo koja energija napaja koju od alternativnih terapija. Ovo će nam dati ideju o dubini na kojoj deluju. Što je viša energija koja se koristi, to je dublji nivo na kojem deluje i veća korist za pacijenta.

2. Alopatija

Allopathy

 

Ova terapija deluje na nivou Energije apsolutne volje.

3. Junani medicina

Yunani (Unani)

 

Ova terapija takođe deluje na nivou Energije apsolutne volje.

4. Akupresura

Acupressure

 

Ova terapija deluje na nivou Energije apsolutne volje i Energije apsolutne akcije. To znači da pretežno deluje na nivou Energije apsolutne volje a manje na nivou Energije apsolutne akcije. Tako je ovaj nivo delovanja viši nego kod druge dve prethodne terapije.

5. Mudre

Mudra

 

Ova terapija deluje na nivou Energije apsolutne akcije i Energije apsolutne volje. Tako je njeno delovanje pretežno na nivou Energije apsolutne akcije. Time je ova terapija superiornija od terapije Akupresurom.

6. Homeopatija

Homeopathy

 

Ova terapija takođe deluje na nivou Energije apsolutne akcije i Energije apsolutne volje.

7. Ajurveda

Ayurveda

 

Ova terapija deluje na nivou Energije apsolutne akcije. Tako da je njeno delovanje na najsuperiornijem nivou. Zato je korist od ove terapije najveća u poređenju sa  svim ostalim gore pomenutim alternativnim terapijama.