Crtež Njegove Svetosti Dr. Đajant Atavlea zasnovan na duhovnom znanju

Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle je učenik Njegove Svetosti Baktarađa Maharađa. Njegova Svetost Dr. Đajant Atavale je Svetac pod čijim blagoslovom je osnovana Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF). On vodi tim SSRF-a za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci. Istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci koja SSRF objavljuje na ovoj internet stranici pomogla su ljudima širom sveta da razumeju više o duhovnoj dimenziji i njenom uticaju na naš život.

Sledi  prikaz crteža zasnovanog na znanju suptilne dimenzije raznih duhovnih vibracija koje emituje Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle. Crtež zasnovan na znanju suptilne dimenzije je nacrtala gđa Joja Vale, tragalac SSRF-a sa razvijenim šestim čulom. Sliku je proverio Njegova Svetost Dr. Atavle.

 

Sledi objašnjenje raznih duhovnih vibracija koje emituje Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle, a koje su prikazane na crtežu. Crtež zasnovan na znanju suptilne dimenzije je dosta detaljan i složen, pa je potrebno da se sadržaj slike čita po redu koji je označen brojevima, kako bismo shvatili način na koji je umetnica gđa Joja Vale suptilno to videla.

1

Stvaranje prstena Božanskog principa1 na Adnja – čakri odnosno na čakri između obrva

1A

Stvaranje prstena Božanskog principa na Anahata – čakri odnosno u predelu srca

2

Stvaranje i aktiviranje prstena Blaženstva (Ananda)

2A

Stvaranje i aktiviranje prstena Vrhovnog Blaženstva (Paramananda)

2B

Stvaranje prstena Blaženstva (Ananda)

2C

Stvaranje prstena Vrhovnog Blaženstva (Paramananda)

2D

Širenje čestica Blaženstva (Ananda)

3

Aktiviranje prstena neispoljene (nirgun) Božanske svesnosti (Čaitanije)

3A

Širenje čestica neispoljene (nirgun) Božanske svesnosti (Čaitanije)

4

Aktiviranje prstena bezuslovne ljubavi ili ljubavi bez očekivanja (priti)

4A

Širenje prstena bezuslovne ljubavi ili ljubavi bez očekivanja (priti)

4B

Širenje toka bezuslovne ljubavi ili ljubavi bez očekivanja (priti)

4C

Širenje čestica bezuslovne ljubavi ili ljubavi bez očekivanja (priti)

5

Privlačenje toka Guru principa

5A

Stvaranje prstena Guru principa

5B

Širenje toka Guru principa ka tragaocima

5C

Širenje čestica Znanja Guru principa ka tragaocima

5D

Stvaranje i aktiviranje prstena Guru principa

6

Privlačenje toka Guru principa

6A

Aktiviranje prstena Guru principa

7

Privlačenje toka komunikacije sa Bogom

7A

Stvaranje i aktiviranje prstena Božanske komunikacije (žuti prsten je neophodan za dobijanje odgovarajućeg Znanja za dobrobit društva, dok je plavi za Njegovu  individualnu komunikaciju  sa Bogom)

8

Stvaranje prstena Guruove milosti (Gurukrupe)

8A

Širenje toka Guruove milosti (Gurukrupe)

9

Privlačenje toka Božje milosti

10

Aktiviranje prstena odluke (sankalpa)

 

Fusnota:

1.  Upotrebili smo izraz Božanski princip kako bismo predstavili vibracije odnosno energiju koja pripada Bogu