Bodi pirsing – efekti pirsinga nosa, uha i drugih delova tela

1. Pirsing (bušenje kože) tela – uvod

Pirsing tela (bušenje kože na različitim delovima tela) je danas za mnoge ljude uobičajena praksa i možemo ga jednako videti na deci, muškarcima i ženama. Postoje različiti kulturni, religijski ili individualni razlozi zbog kojih se osoba odluči za pirsing. Najčešće se pirsing radi iz estetskih razloga, ali ono što ne shvatamo je da ovaj čin može proizvesti štetne efekte ako se uradi na neodgovarajućim mestima. Međutim, ako se pirsing uradi na odgovarajućoj akupresurnoj tački, možemo iskusiti pozitivne duhovne efekte.

U SSRF-u smo sproveli duhovno istraživanje da saznamo šta se dešava na duhovnom nivou kada osoba probuši uho ili nos u poređenju sa drugim delovima tela.

2. Duhovni efekti bušenja uha i nosa

Naše duhovno istraživanje je pokazalo da bušenje ušnih resica, kao i leve strane nosa donosi duhovnu dobrobit.

Zbog pritiska na odgovarajuće tačke uha ili nosa javlja se terapijski efekat akupresure. Time se ometajuća energija prisutna u tom delu tela smanjuje.

3. Mesta na telu na kojima je pirsing duhovno štetan

Mesta na telu na kojima je štetno imati pirsing su obrve, usta, jezik i drugi delovi lica ili tela. Sledeći crtež zasnovan na duhovnom znanju ilustruje efekte pirsinga na takvim mestima.

3.1 Suptilna slika pirsinga na obrvi

Donji crtež zasnovan na duhovnom znanju je nacrtala gđa Joja Vale, tragateljka SSRF-a uz pomoć razvijenog šestog čula.

Joja ima sposobnost da vidi suptilni svet i crta suptilne crteže kao deo svoje duhovne prakse (sadne) i služenja Bogu (satseva). Tačnost crteža potom proverava Njegova Svetost dr Atavle.

Sledeći crtež pokazuje efekte pirsinga na obrvi.

 

Eyebrow piercing and its spiritual effect

Iz suptilne slike možemo razumeti sledeće:

  • Pirsing na obrvi povećava ego osobe tako što povećava svest o telu. U osobi se aktivira i iz nje emituje energija ega u vidu prstenova.
  • Iz osobe koja nosi pirsing se emituje energija koja privlači i stvara iluziju zbog koje se drugi osećaju pozitivno dok posmatraju tu osobu .
  • Mesto koje je probušeno privlači ometajuću energiju koja stvara suptilni omotač oko osobe koja nosi pirsing.
  • Isti efekat se javlja ako imamo pirsing na jeziku, ustima ili na drugom delu tela.

4. Kao zaključak – pirsing tela iz duhovnog ugla

Posle sprovođenja ovog istraživanja možemo doneti nekoliko zaključaka:

  • Ako imamo pirsing na odgovarajućem mestu kao što su leva strana nosa ili uho, možemo ostvariti mnoge zdravstvene i duhovne dobrobiti i dobiti zaštitu od uticaja negativnih energija.

  • Bušenje kože na mestima kao što su obrva, usta ili jezik ne donosi nikakve duhovne dobrobiti i povećava ometanja (neprijatnost) osobi koja nosi pirsing.

Važno je da shvatimo efekte raznih aktivnosti koje činimo u svakodnevnom životu. Kad se potrudimo da sledimo prakse koje nam omogućavaju da upijamo satvik vibracije, ostvarujemo duhovnu dobrobit i dobijamo suptilnu zaštitu od uticaja ometajućih energija u okolini.