Poklanjanje i primanje poklona

1. Uvod – duhovna perspektiva o davanju i primanju poklona

Davanje i primanje poklona je nešto što svi radimo bez obzira na kulturu iz koje potičemo. Iako smo davali i primali poklone celog života, nismo možda bili u potpunosti svesni da sa duhovnog stanovišta pri tome utičemo na račun uzimanja i davanja. U ovom članku, objašnjavamo brojne aspekte poklanjanja i primanja poklona iz duhovne perspektive.

2. Šta se dešava na duhovnom nivou kada poklanjamo ili primamo poklon?

Čin poklanjanja pomaže da mislimo na druge. Kada mislimo na druge i stavljamo ih ispred nas samih smanjujemo misli o sebi i na taj način se smanjuje i Ego. To se dešava posebno ako je čin urađen bez očekivanja. Isto tako, kada primimo poklon sa ogromnom zahvalnošću, bez obzira da li nam se sviđa ili ne, smanjujemo misli o sebi i na taj način se smanjuje i ego. To je duhovna dobit poklanjanja i primanja.

Kako god, po zakonu Karme (Karma je akcija koja stvara sudbinu), kada dajemo ili primamo poklon:

 • Mi stvaramo ili izmirujemo račun uzimanja-davanja sa drugom osobom.
 • Mi stičemo zasluge ili stvaramo grehe zavisno od vrste poklona koji dajemo i namere koja leži iza toga.
2

Duhovni zakon Karme je objašnjen u članku Sudbina i karma – zakon karme.

Stvaranje računa uzimanja-davanja, bilo pozitivnog ili negativnog tj. bilo zasluga ili grehova drži nas u krugu rađanja i umiranja. Drugim rečima, ako je neko sakupio zasluge davanjem poklona, on mora da primi istu količinu sreće u ovom ili u sledećem životu od te iste osobe. Sve dok ne izmirimo svoj sakupljeni račun ne možemo da  se izbavimo iz kruga rađanja i umiranja i ostvarimo istinsku svrhu života.

2.1 Da li je moguće da izbegnemo stvaranje računa uzimanja-davanja ili zasluga-grehova prilikom davanja i primanja poklona?

Da, moguće je da izbegnemo stvaranje računa uzimanja-davanja ili račun zasluga-grehova kada razmenjujemo poklone.

 • Božji princip nalazi se unutar svih nas. Poznat je kao duša. Kada smo udubljeni u ovaj odnos i aktivno osećamo Boga unutar sebe, onda svaka aktivnost učinjena u tom stanju ne uvećava račun uzimanja-davanja ili zasluga-grehova.
 • Ako je pojanje Božjeg Imena neprekidno i po kvalitetu na najvišem nivou, onda nema stvaranja računa ili zasluga/grehova, bez obzira na aktivnost koju obavljamo.
 • Kada dajemo ili primamo poklon sa duhovnom emocijom da Bog u meni daje ili prima poklon od Boga u onom ko nam daje ili kome dajemo poklon.
 • Kada razmenjujemo poklone bez očekivanja.

Međutim, na praktičnom nivou je gotovo svima veoma teško da sve vreme razmišljamo o tome šta smo predhodno naveli. Kao rezultat toga, u skoro svim slučajevima kada dajemo ili primamo poklon, račun uzimanja-davanja se ili stvara ili izmiruje.

3. Koju vrstu poklona treba da odaberemo?

Ipak zbog društvenih obaveza moramo da dajemo poklone, iako znamo da tako stvaramo račun uzimanja-davanja i stičemo zasluge ili pravimo grehove. Iz duhovne perspektive, prilikom biranja poklona treba da imamo na umu sledeće stvari:

 • Poklon koji doprinosi znanju: Pokloni koji doprinose znanju o Duhovnosti i duhovnoj praksi su najvredniji pokloni koje možemo pokloniti onima koje volimo (važno je da je znanje u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse). Sledeći dijagram pokazuje vrednost ovih vrsta poklona u poređenju sa ostalim.

 

Vrsta dara Vrednost u vremenskom trajanju za primaoca
 Cveće Nekoliko sati
Hrana (čokolade, kolači, itd.) Nekoliko dana
Odeća Nekoliko meseci
Elektronske stvari Nekoliko godina
Nakit Mnogo godina
Knjige koje sadrže duhovno znanje Ovaj i naredni životi
 • Pokloni koji su satvik i i oni koji to nisu: Uvek je bolje da se poklonisatvik poklon. To je zato što takav poklon pomaže osobi na duhovnom nivou, da poveća svoju satvik komponentu (komponente čistote i znanja). Satvik pokloni su knjige o Duhovnosti, sredstva za duhovno isceljivanje kao što su: SSRF mirišljavi štapići, brojanice za molitvu napravljene od satvik materijala, diskovi sa snimkom pojanja Božjeg imena. Satvik pokloni generalno povećavaju introspektivnu prirodu kod čoveka, koja je neophodna za duhovni rast. Pokloni u kojima preovladava rađa-tama (preovladava akcija-strast ili inercija-neznanje) generalno povećavaju čovekovu usredsređenost na spoljašnji svet i udaljavaju ga od razmišljanja o duhovnom rastu.

Čak i uvijanje i dekoracija poklona mogu da povećaju satvik ili tamasik prirodu poklona. Na primer:

 • U odnosu na boju papira za uvijanje:

  • Žuta, bela i plava su više satvik
  • Crvena, roze i braon su rađasik 
  • Zelena je rađa-tama
  • Crna i siva su tamasik
 • U odnosu na sastav korišćenog papira, prirodni sastojci papira bi bili satvik.

 • U odnosu na ukrase, na slici koja sledi smo prikazali dve vrste ukrasa koji se koriste za poklone. Gledajte u svaku od njih po jedan minut i vidite kako se osećate. Za koji ukras osećate da je više satvik? Odgovor je dat na kraju ovog članka.

3

Molimo vas da pogledate članak – Tri osnovne suptilne komponente i naš životni stil.

4. Šta utiče na visinu računa uzimanja-davanja?

Glavni aspekt koji određuje račun uzimanja-davanja između osobe koja daje poklon i one koja ga prima je proporcionalan delu imetka koji osoba daje u obliku poklona.

Sledeći dijagram opisuje kako odnos vrednosti onoga šta poklanjamo u odnosu na ukupan imetak koji imamo, određuje visinu računa uzimanja-davanja.

4

Zbog toga što većina nas nema razvijeno šesto čulo, nikada ne znamo da li stvaramo račun uzimanja-davanja ili ga izmirujemo. Iz tog razloga moramo više da obratimo pažnju na zasluge i grehe. Zasluge ili grehovi koje stičemo zavise od dva glavna aspekta:

U zavisnosti od vrste poklona, bez obzira da li je satvik, rađasik ili tamasik, osoba koja poklanja stiče zaslugu ili stvara greh. To se događa nezavisno od toga da li je račun uzimanja-davanja stvoren ili izmiren davanjem poklona.

 1. Namera sa kojom poklanjamo:

  Kada je namera pri poklanjanju vezana za duhovni rast druge osobe onda nema stvaranja računa uzimanja-davanja. Primer ove vrste poklona bi bila knjiga o Duhovnosti, koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne praksei koja direktno doprinosi duhovnom rastu. Svaka druga namera prouzrokovala bi da se stvori ili izmiri račun uzimanja-davanja. Ovde nema sticanja ni zasluge ni greha, nego će posledica biti da osoba poklanjanjem takvih poklona raste duhovno .

 2. Vrsta datog poklona:

Satvik pokloni (preovladava čistota i znanje) kao što je satvik slika Božanstva, koji ne doprinose nužno duhovnom rastu doprinose sticanju zasluga. To je zato što za razliku od duhovnih knjiga, slika Božanstva ne može da usmeri osobu na duhovni put i da joj pomogne da preduzme korake u daljem duhovnom razvoju. Na relativnoj skali to bi bilo +30.

Rađasik pokloni (kada preovladava akcija i strast) kao što su odeća, parfemi, romani, elektronske igre, i sl. dovode do stvaranja grehova. Na relativnoj skali to bi stvorilo greh od -10.

Tamasik pokloni (preovladava inercija i neznanje) kao što su alkohol, disk sa hevi metal muzikom, i sl. dovode do stvaranja greha. Na relativnoj skali bi to bilo stvanje greha od -30.

Pogledajte članak – Zakon karme (računa uzimanja i davanja).

5. Koji je najvredniji poklon?

Najvredniji poklon koji osoba može da dobije je dar od Boga. Ovo je poklon života kojim osoba dobija šansu da obavlja duhovnu praksu (u skladu sa šest osnovnih principa) i tako dobija pristup Božjoj milosti.

Iz ugla tragaoca, najvredniji poklon je milost Gurua (Duhovnog učitelja), koji ga vodi putem do spoznaje Boga što je osnovna svrha života.

 

Odgovor na suptilni eksperiment: Dekoracija A je više satvik od Dekoracije B.