Noc vestica

1. Uvod u ‘Noć veštica’

Noć veštica se slavi u mnogim zemljama, naročito u zemljama kao što su Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija. Ta proslava ima sva obeležja negativnih energija. Policija i vatrogasci su shvatili da moraju da budu u pripravnosti zbog naglog porasta ponašanja štetnog po društvo koje prati ovaj dan. Odrasli upozoravaju svoju decu da na ovaj dan izbegavaju neprijatna mesta, ali oni nisu svesni, da iza maskiranja u zabavne i šaljive kostime, deluju mračne nevidljive sile.

Baš kao što su mesta bogosluženja ispunjena pozitivnim nebeskim silama, tako elementi ove tradicije aktivno doprinose pojačavanju aktivnosti negativnih energija, najviše duhova.

U noći kada se proslavlja Noć veštica, odrasli i deca se oblače nalik na bića iz podzemlja (duhova, zloduha, zombija, veštica, goblina), pale svetiljke i uživaju u spektakularnim vatrometima. Kuće su dekorisane plamtećim bundevama zastrašujućeg lica. Neke od najpopularnijih dekoracija za dvorišta su fenjeri-bundeve, strašila, veštice, narandžasto-purpurne lampice, uverljive imitacije kostura, pauka, bundeva, mumija, vampira i drugih spodoba. Druge morbidne dekoracije su nadgrobne ploče od stiropora i ukrasi sa grotesknim likovima.

U ovom članku, znanjem dobijenim istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci, objašnjavamo duhovno-štetna dejstva ove proslave i njihov kratkoročan i dugoročan uticaj na ljude.

2. Duhovni efekat proslave Noći veštica

Na samom početku, upoznajmo se sa osnovnim zakonitostima duhovne nauke koja tvrdi da ‘reč, dodir, oblik, miris, ukus i njihove odgovarajuće energije koegzistiraju’. To znači da je u reči ‘Bog’ prisutna i Božanska energija. Zbog toga se osećamo bolje posle pojanja Božjeg Imena, ili molitve upućene Njemu.

Takođe, gde je prisutno ime ili forma negativnih energija, kao kod Noći veštica, prisutne su i njihove ometajuće energije. Oblici i boje kostima koji se nose u Noći veštica su slične kao kod duhova, tako da se ponašaju kao antene (kanal slične frekvencije) da privuku negativne ometajuće energije poput običnog duha (but).

U stvari, istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci je potvrdilo da su negativne energije smislile Noć veštica sa ciljem akumulacije i širenja crne, negativne energije u društvu. Vrlo često, negativne energije kao što su duhovi, demoni, itd., stavljaju misli u ljudske umove da započnu tradicije koje su pune rađa-tame  kako bi putem njih mogli da utiču na ljude.

Pored privlačenja duhova, Noć veštica ima i negativan uticaj na ljude i okolinu mesta gde se održava.

2.1. Pojačana aktivnost duhova tokom Noći veštica

Na mestima gde se održava Noć veštica, aktivnost duhova poraste za 30%. Zbog njihove pojačane aktivnosti i delovanja negativnih vibracija stvorenih različitim kostimima i dekoracijama, u večeri/noći 31. oktobra, tj. za vreme proslave Noći veštica, rađa-tama u okolini raste do 30%. Ovo je vrlo značajno povećanje i pojačani efekti negativnih energija traju još 4 nedelje. U periodu od narednih 6 meseci dejstva postepeno slabe.

Čak je i za vreme prirodnih pojava poput pomračenja, punog Meseca i mladog Meseca pojačana aktivnost duhova. Međutim, to je usled prirodnih fenomena. U slučaju Noći veštica, ljudi su ti koji dovode do povećanja aktivnosti duhova.

2.2 Povećan rizik zaposedanja od običnog duha

Molimo vas pročitajte članak , Šta znači biti pod uticajem negativnih energija i biti ‘zaposednut duhom’ (demonska zaposednutost)?”

U tabeli koja sledi prikazujemo uticaj na individualnom nivou kod 3 vrste ljudi – odrasli aktivni učesnici proslave, deca aktivni učesnici proslave i oni koji ne učestvuju aktivno u proslavi.

 U februaru 2014. godine smo uradili novo suptilno očitavanje efekta Noći veštica i otkrili da se od 2007. godine njegov štetni uticaj na suptilnom nivou značajno povećao. U sledećoj tabeli smo naveli revidirane vrednosti efekta Noći veštica.

Uticaj Noći veštica u 2014. u odnosu na Odrasli koji aktivno učestvuju u  proslavi Deca koja učestvuju u proslav Ljudi koji ne učestvuju aktivno
Povećanje rađa-tame 30% 30% 20%
Povećanje verovatnoće  zaposedanja 50% 50% 30%
Vreme trajanja štetnog uticaja 10 nedelja
10 nedelja
4 nedelje

Izvor: SSRF istraživanje zasnovano na znanju o duhovnoj dimenziji, februar 2014. godine

Sledeći razlozi utiču na povećanje negativnih efekata.

  1. Ukupno povećanje nivoa rađa-tame ili duhovne nečistoće u okruženju od 2007. godine. (To znači da je 2007. godina bila više sattvik u poređenju sa 2014. godinom.)
  2. Društvo je pokazalo povećanu želju da učestvuje u takvim negativnim proslavama, što svedoči o povećanju rađa-tame u društvu. Time se povećava rizik od zaposedanja negativnim energijama.

Pročitajte članak ‘Koliko je ljudske populacije pod uticajem duhova, ili zaposednuto njima?’

Postoji pravilo da slično privlači slično. Ljudi koji vole kostime sa demonskim motivima (u kojima prevladava tama) u pravilu su i sami tama prevladavajuće osobe. Veća je verovatnoća da će takve osobe potpasti pod uticaj ili postati zaposednute negativnim energijama. Negativne energije koje na njih utiču daju im misli da učestvuju u takvim aktivnostima.

U SSRF-u postoje tragaoci koji mogu videti suptilnu dimenziju, kao što mi vidimo fizičku. Njena Svetost Joja Vale crta suptilne negativne vibracije koje se šire iz prosečne osobe kada nosi maske i kostime sa motivima demona.

SRP-Halloween-demon-like

Najvažnije u svemu je napomenuti da mi privlačimo puno ometajućih vibracija i potpadamo pod njihov uticaj. Kada demonski entitet zaposedne osobu, ona ne samo što privlači negativnu energiju, već je i odašilje u okruženje.

SRP-Halloween-costum-like

2.3 Vrste duhova koji imaju koristi od proslave Noći veštica

Vrsta duha koja će najčešće iskoristiti proslavu je obični duh.

2.4 Nošenje odeće crne boje i kostima u Noći veštica

Za  vreme proslave se najčešće nosi crna boja. Budući da je crna boja tamasik po prirodi, ona ima sposobnost maksimalnog privlačenja i prenošenja negativnih i ometajućih frekvencija u okolinu, čak do 70%. To znači da crna boja može privući 70% svih mogućih negativnih vibracija (uključujući duhove) koje se mogu naći u okolini.

Takođe pročitajte  članak ‘Koju boju odeće je najbolje nositi na sahrani?’ i ” Kako boje na nas utiču duhovno”.

I deca se oblače u kostime čarobnjaka, vampira, veštica, duhova, kostura kojima dominira tama i koji privlače stvarne negativne energije koje predstavljaju.

2.5 Dekoracija za Noć veštica

Dekoracija Opis
Ulazna vrata Ulazna vrata su dekorisana crnim vencima koji na sebi imaju znake podzemnog sveta.
Kuća Kuće su dekorisane veštačkim paukovim mrežama, paucima, duhovima, pogrebnim spomenicima, skeletima, itd. koji su svi tamasik .
Lampe za Noć veštica Bundeve su izrezane u obliku ružnih lica i onda služe kao lampe, tako da se kroz njih šire talasi tama komponente svuda uokolo.
Komentar urednika: Jesenja polja puna zrelih bundeva i suncokreta su primer obilja Majke Prirode. Izrezivanjem bundeva u obliku ružnih lica za vreme Noći veštica za tako jeziv obred koji poziva negativne energije da slobodno dođu, je čin o kome svi ljudi treba da ozbiljno razmisle.

2.6 Uobičajena hrana za Noć veštica

Za vreme Noći veštica je uobičajeno služiti kolače i druge vrste hrane u obliku nadgrobnih ploča, zaposednutih kuća, odsečenih ruku, itd. U skladu sa duhovnim pravilima objašnjenim gore, oblik predmeta i u njemu odgovarajuća energija koegzistiraju. (ovo je pravilo još primenljivije na čvrste predmete).  Ovako pripremljena hrana zbog svog oblika deluje kao provodnik za povećani uticaj negativnih energija, na primer, običnoga duha, za 30%.

2.7 Namera iza obreda iznuđivanja poklona od vrata do vrata

Deca idu od kuće do kuće, od vrata do vrata, iznuđujući poklone uz pretnju da će ukućanima uraditi nešto neprijatno ako odbiju da daju poklone. Zbog ovoga se:

1. U umovima dece usađuju impresije koje su tamasik.

2. Um se navikava da bude ekstrovertan.

3. Šta da učinimo da bismo se zaštitili od štetnih uticaja Noći veštica

  • Prisustvovanjem proslavi Noći veštica značajno povećavamo mogućnost da budemo uznemiravani, ili zaposednuti duhom. Zbog toga je bolje da se držimo podalje od takvih proslava i da upozoravamo druge na njihovo štetno dejstvo. (Možemo i da pošaljemo mejlom ovaj članak svim našim prijateljima i poznanicima.)
  • Da bismo se zaštitili od štetnih rezultata povećanja rađa-tame i pojačane aktivnosti duhova na mestima proslave Noći veštica, nužno je biti potpuno koncentrisan na duhovnu praksu, naročito 1-2 dana pre Noći veštica i najmanje nedelju dana po njenom završetku. Isto tako je važno da se neprestano molimo (sa zahvalnošću) za zaštitu od štetnih uticaja, te da se desi optimalna duhovna praksa.

Pročitajte članak ‘Započnite svoje duhovno putovanje’ jer se primenom duhovne prakse najsigurnije štitimo od lošeg uticaja Noći veštica.