Kako negativne energije utiču na ljude putem misli?

Kako biste bolje razumemeli ovaj članak, preporučujemo vam da pročitate sledeće  članke:

1. Uvod

U prethodnim člancima utvrdili smo da je većina svetske populacije pod uticajem negativnih energija  ili će da oseti  njihov uticaj u godinama koje dolaze. Takođe smo dali savete kako da prepoznate i umanjite efekat negativnih energija na sebe kroz duhovno isceljivanje i duhovnu praksu.

Jedna od prednosti duhovnog isceljivanja i duhovne prakse je to što možemo da shvatimo razliku između misli koje dolaze iz podsvesnog uma i misli koje potiču od negativnih energija. Praktičan način da shvatimo tu razliku je da pratimo da li posle duhovnog isceljeljivanja ove misli nestaju ili da li im se jačina i učestalost smanjuje.

Ipak, u početnoj fazi duhovne prakse biće teško da se jasno proceni razlika. U prilog tome govori i činjenica da kada je uticaj suptilnog entiteta veoma jak, mogu proći meseci, pa čak i godine duhovnog isceljivanja i duhovne prakse pre nego što budemo sigurni odakle potiču te misli.

U ovom članku navešćemo primere različitiih tipova misli koje dolaze od negativnih energija i kako one utiču na ljude. Objasnićemo  kako  te misli različito utiču na ljude i na tragaoce za Istinom. Uz svaki primer dati su i neki od načina duhovnog isceljivanja.

2. Kako negativne energije povećavaju želje u umu

Negativne energije mogu da ometaju osobu tako što joj povećavaju želje u umu, a to se najčešće dešava na sledeći način:

Negativna energija šalje direktnu komandu podsvesnom umu osobe ciljajući na centar za instinkte i centar za želje. Na primer: ,,Sada uzmi alkohol”, ,,Pojedi čokoladu”, ,,Sada pogledaj film”, ,,Slušaj muziku”, ,,Uzmi drogu”, ,,Sada ti treba seks”. Rezultat te komande je da se u osobi javlja jaka želja da radi po instrukciji. Osoba oseća potrebu da se tako i ponaša.

Kada se osoba odupire želji ili kad postoji Božja zaštita, ili kad osoba oseća Božansku svesnost (Čaitaniju) ili Blaženstvo onda negativne energije  povećavaju jačinu želje. Na primer ,,Pojedi kilograme hrane, pojedi svu hranu u kući”, ,,Imaj seks sa 30 žena” itd. (Komande ne moraju zvučati ovako kako su ovde date, ali princip komande i osećaja u umu je isti.)

Autosuggestion

Drugi metod ima za cilj da u umu pogodi centar svega onoga što se osobi dopada ili ne, tako što joj se pošalje sugestija tipa ,,Ja volim čokoladu”, ,,Volim alkohol”, ,,Obožavam meso”. Onda taj centar za dopadanje stvara utisak osobi da tako treba i da se ponaša. Tragalac za Istinom ne mora da ima razvijen centar dopadanja za takve stvari, ali će ipak osećati kao da takav centar postoji u podsvesnom umu. U tom slučaju negativne energije ulažu dodatni trud, jer u umu tragaoca postoji centar za satvik želje koji deluje protiv takvih negativnih nagona.

Impact of desires given by higher level negative energies

3. Kako negativne energije povećavaju negativne misli o samoj osobi, drugima i Duhovnosti

3.1 Negativne misli o sebi

U prethodnom primeru naveli smo način na koji negativne energije utiču na ljude putem negativnih misli tako što izvesnu misao usađuju u um osobe. Po istom principu sugestija ometa intelekt i centar identifikacije i interpretacije.

Negativne misli o sebi koje nam daju negativne energije su na primer: “Ti si loš tragalac. Zaslužuješ da patiš. Jako si loš i ne postoji izlaz iz toga. Jedino rešenje za tebe je da se ubiješ. U stvari, trebalo bi da prekineš duhovnu praksu zbog toga što si loša osoba”. Onda tragalac dobija u umu misli tipa: “Ja sam loš tragalac. Zaslužujem da patim. Nema mi izlaza. Jedino rešenje je da se ubijem. Trebalo bi da prekinem sa duhovnom praksom, jer sam loša osoba”.

Impact of negative thoughts about self given by higher level negative energies

3.2 Negativne misli o drugima

Tipovi misli koje negativne energije usađuju u um o drugima  su, na primer: ,,Ova osoba je veoma negativna”, ,,On ima izražen ego”, ,,To o čemu  sada priča je njegov ego”, ,,Ova osoba nije poštena”, ,,On te mrzi i želi da ti naudi”. Obično su ove misli  potpuno neosnovane. Naglasak je na stvarima koje ne postoje, pa se stvara utisak da vidimo mane i ego tamo gde ih nema. Ali negativna energija je stvorila takvu impresiju i zaposednuta osoba počinje tako da misli o drugima. Na taj način um zaposednute osobe postaje zamagljen.

Impact of negative thoughts about others given by higher level negative energies

3.3 Negativne misli o Duhovnosti

Misli protiv duhovne prakse kao i služenja Apsolutnoj Istini (satsevi) koje negativne energije  usađuju u um su na primer: ,,Duhovna praksa je laž”, ,,Bog ne postoji”, ,,Bog te mrzi”, ,,Guru je lažan i vara te”, ,,Guru / Bog voli druge više nego tebe”, ,,Nepravedno te tretiraju”, ,,Satseva koju radiš nije satseva”, ,,Širenje Duhovnosti je nemoguće”. Takođe šalju intelektualne sumnje da opovrgnu duhovnu nauku, na primer: ,,Meso je dobro jer sadrži gvožđe. Ako ne jedeš meso razbolećeš se. Nauka je to dokazala i duhovna nauka je pogrešna”.

Negativne energije takođe šalju misli kako bi iskrivili smisao duhovne prakse i doveli do tamasik ponašanja, kao na primer: ,,Ništa se strašno neće desiti ako se ne istuširaš ili ne očistiš kuću. To su samo stvari na grubom nivou. Suptilne stvari su mnogo važnije, pa sve to ne moraš ni da radiš”. Ili mogu slati misli da pojačaju neispravnu duhovnu praksu, tipa: ,,Treba samo da sediš i poješ, ne treba da radiš satsevu, jer pojanje se dešava iznutra, a satseva je spolja, na grubom nivou. Ne treba da radiš satsevu jer si je prevazišao. Već osećaš Blaženstvo”.

U ekstremnijim slučajevima iskrivljavanja smisla duhovne prakse negativne energije mogu da šalju i misli koje ubeđuju osobu da je negativno delo u stvari pozitivno, na primer: ,,Treba sam sebe da vodiš i slušaš. Ako slediš druge, nisi povezan sa Bogom, nego sa tom osobom. Svaka osoba treba sebe da vodi.”, ili ,,Droge daju duhovna iskustva i droge su duhovno sredstvo za rast”. Što se tiče širenja Duhovnosti negativne energije isto tako šalju netačne misli o tome kako bi trebalo drugima prenositi Duhovnost. Mogu da daju misli da se satseva i širenje Duhovnosti rade na psihološkom nivou što neminovno vodi u greške. Isto tako, daju misli koje dovode do pogrešne procene radoznale osobe (npr. šalju poruke da je osoba tragalac kada ona to nije, ili suprotno, da osoba nije tragalac, a u stvari jeste).

Impact of negative thoughts about Spirituality given by higher level negative energies

4. Kako negativne energije povećavaju misli ponosa i ega

Kako bi povećali naše misli u vezi sa ponosom i egom negativne energije šalju misli tipa: ,,Ovo si uradio tako dobro”, ,,Svi će to videti”, ,,Čestitaće ti”, ,,Svi te gledaju”, ,,Dobro izgledaš”, ,,Tako si pametan”.

Ovakve misli mogu da se jave u vezi bilo čega, čak i u vezi malih nevažnih radnji. U slučaju tragalaca negativne energije daju sugestije, npr: ,,Najjači si od svih”, ,,Najpametniji si od svih” i ,,Niko na svetu to ne može da uradi bolje od tebe”.

Impact of pride and ego-related thoughts given by higher level negative energies

5. Kako negativne energije usađuju jako loše i agresivne misli (misli da se polomi nešto, da se pretuče neko, misli o ubistvu, silovanju i slično)

Kako bi uticali na ljude da čine jako agresivna dela negativne energije  stvaraju i projektuju viziju dela u umu osobe. Osoba vidi kako se delo već dešava u svom umu i motivisana je da to delo i uradi.

Da upotpune viziju, negativne energije šalju i osećaj zadovoljstva od počinjenog dela, i time stvaraju osobi lažan osećaj zadovoljstva dok zamišlja počinjeno delo.

Impact of aggressive thoughts given by higher level negative energies

6. Ukratko – koraci ka smanjenju uticaja negativnih energija na um

Većini ljudi je nepoznato, ali velika bitka između dobra i zla je počela da se dešava u suptilnim regionima od 1993. godine. Kroz istoriju povremeno suptilne sile zla sakupe dovoljno duhovne energije da pokušaju da uspostave demonsko kraljevstvo u Univerzumu. Jedan od načina kako prave probleme čovečanstvu kroz ovu suptilnu bitku  je da seju misli o nepravičnom ponašanju, što ljude dalje odvaja od želje za duhovnim rastom i pojačava rađa i tama komponente u okruženju.

Većina ljudi nije svesna ove bitke, tako da ne shvata da misli koje imaju mogu da potiču od negativnih entiteta iz duhovne dimenzije. Jedino se redovnom duhovnom praksom stvara sposobnost da se prepoznaju takve pojave, uči se kako da se prevaziđu njihovi negativni efekti i kako da se zaštitimo od uticaja negativnih entiteta iz duhovne dimenzije.