Pun i mlad mesec - uticaj 

 1. Uvod

Tokom proteklih decenija objavljena su mnoga naučna istraživanja koja govore u prilog uticaju Meseca na ljudsko ponašanje i protiv njega. Istraživanja su analizirala pojačanu aktivnost uma, povećane posete opštim ili psihijatrijskim medicinskim ustanovama i žalbe ljudi na učestalije fizičke i psihičke probleme.

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) istražila je uticaj Meseca na ljudsko ponašanje upotrebom istraživačkih metoda zasnovanih na duhovnoj nauci. Odgovor duhovnog istraživanja koje smo sproveli da bismo utvrdili uticaj Meseca na ljudsko ponašanje je bio potvrdan – Mesec ima uticaja na ljude. U nastavku su prikazani različiti aspekti kako Mesec utiče na naš život.

2. Uticaj Meseca na suptilnom (nevidljivom) nivou

Svi objekti, uključujući zvezde, planete i satelite, zajedno sa svojim materijalnim (vidljivim) karakteristikama emituju suptilne (nevidljive) frekvencije. Te fizičke karakteristike i suptilne frekvencije utiču na nas u različitim stepenima na fizičkom i suptilnom nivou.

Frekvencije koje emituje Mesec utiču na frekvencije našeg mentalnog tela tj. na ljudski um. Pod ’umom’ mislimo na naše misli, emocije i želje. Um se sastoji od svesnog i podsvesnog uma. U podsvesnom umu imamo utisnute mnoge impresije koje određuju našu osnovnu prirodu i posebnost. Mi međutim nismo svesni misli i impresija u našem podsvesnom umu. Ove impresije su skupljane tokom mnogobrojnih prošlih života.

Ove impresije u našem umu su katalizator za sve naše misli i radnje koje proizlaze iz njih. Impresije i naše misli emituju sopstvene suptilne frekvencije.

Pročitajte članak ’Kako impresije u našem umu utiču na naše ponašanje’.

uticaj punog i mladog meseca - um prosecnog coveka

Mesečeve frekvencije su malo suptilnije (neopipljivije) od suptilnih frekvencija naših misli, ali su manje suptilne nego frekvencije impresija u našem podsvesnom umu. Mesečeve frekvencije mogu da utiču na frekvencije misli iz podsvesnih impresija da isplivaju u svesni um. Kada su u svesnom umu, mi ih postajemo svesni. Prema tome, osoba će biti pod uticajem dominantne impresije u svom podsvesnom umu. Objasnićemo ovo detaljnije u sledećem delu.

Mesec na sličan način utiče i na um životinja. Obzirom da se podsvesni um životinja sastoji od impresija koje se odnose samo na osnovne žudnje kao što su glad, parenje, spavanje itd., pojačane misli se odnose samo na ove osnovne instinkte.

3. Uticaj Meseca zasnovan na osvetljenju ili fazama Meseca

U fazi mladog Meseca, neosvetljenoj fazi, tamna strana Meseca je okrenuta prema Zemlji. Tama emituje rađa-tama preovlađujuće frekvencije. Tada se prema Zemlji emituje više suptilnih rađa-tama frekvencija nego kada je osvetljena strana okrenuta prema Zemlji.

Molimo da pročitate članak “Satva, rađa i tama koji govori o tri osnovne suptilne komponente stvaranja.

Nasuprot tome, kod punog Meseca je smanjen uticaj rađa-tama frekvencija zbog povećanog osvetljenja. Kod punog Meseca, obzirom da su Mesečeve frekvencije pojačane, primećena je pojačana aktivnost uma, kao što je objašnjeno u tački broj 2. Zavisno od tipa impresija koje su aktivirane u podsvesnom umu, pojačana aktivnost može da varira od pojačanih misli bez nekog reda do pojačane mentalne aktivnosti sa specifičnim mislima.

Na primer: Pisac fokusiran na pisanje knjige imaće pojačanu aktivnost misli koje se odnose na knjigu i kreativnost u pisanju. Ovaj tip misli pojavljivaće se iz njegovog centra za talenat. Možda će da otkrije da može više da piše na dan punog Meseca.

Za većinu ljudi misli su bez nekog reda. Ako osoba ima više dominantnih ličnih mana  kao što su ljutnja, pohlepa, itd. tada i te misli mogu da izbiju na površinu i da budu dominantne misli u ovom periodu. Npr. alkoholičar će imati više misli o potrebi za alkoholom na taj dan.

Takođe, moguće je probuditi misli o Duhovnosti koje neaktivne leže u podsvesti uma duhovne osobe i to tako što će iskoristiti pojačanu aktivnost uma i povećati duhovnu praksu na dan punog Meseca.

4. Uticaj Meseca zasnovan na gravitacionom privlačenju

Kada je Mesec pun i kada je mlad, gravitacione privlačne sile Meseca i Sunca su združene. Mesec svojom gravitacionom snagom utiče na Zemlju i drugim danima, ali ne toliko snažno kao na dan punog i na dan mladog Meseca.

Pretpostavimo da moramo da duboko udahnemo. Količina vazduha koju udahnemo kroz usta je tri puta veća nego kod normalnog udaha. Ovo možemo da uporedimo sa Mesecom i njegovim uticajem na Zemlju. Par dana za vreme punog i mladog Meseca celi Mesec vuče Zemlju i utiče na nju, kao pri ranije navedenom primeru, kao da uzima duboki udah. Otkrili smo da je od Zemlje ka Mesecu privučena kružna atmosfera tri puta veća od Meseca.

pun i mlad mesec - uticaj meseceve gravitacione sile

U danima punog  i mladog Meseca, Apsolutni kosmički elementi na Zemlji kao što su Apsolutna Zemlja, Apsolutna Voda i Apsolutni Vazduh su privučeni ka Mesecu. Ovo stvara vrstu  pojasa sa visokim pritiskom.

U ovom procesu na fizičkom nivou, kada je voda privučena prema Mesecu, gasoviti elementi vode (vodena para) uzdignu se iznad vode i uđu u suptilni  pojas sa visokim pritiskom. Obzirom da je dominantna forma negativnih energija gasovita, one su takođe uvučene u suptilni pojas. Ovde se one udružuju i  uvećavaju snagu međusobno. Dakle, tokom ovih dana pojačano vrše uticaj na čovečanstvo. Rezultat toga je da  uticaj duhova na čovečanstvo na fizičkom i  mentalnom  nivou mogu biti  čak tri puta jači.

U SSRF-u širom sveta uočen je pojačan uticaj  negativnih energija i suptilni negativni pritisak u dane punog i mladog Meseca. Počinje dva dana pre i završava se dva dana posle punog i mladog Meseca.

5. Pun i mlad Mesec – posledice njihovog povećang uticaja

U dane mladog Meseca, period negativne energije u kojima preovlađuju rađa i tama, ljudi koji se bave okultnim obredima kao i ljudi u kojima preovlađuju rađa i tama, pod jakim su uticajem Meseca i tada dobijaju crnu energiju za svoje rađa-tama aktivnosti. Obzirom da je taj dan povoljan za negativne aktivnosti, smatra se da je nepovoljan za pozitivne aktivnosti. Mesečeva rađa-tama utiče na um, pa je učestalost događaja sa rađa-tama tendencijom kao što su bežanje, samoubistvo ili zaposednutost duhovima najveća na dan mladog Meseca. Pošto je noću inače prirodno pročišćavanje elementom Apsolutne kosmičke Vatre preko Sunca odsutno, noć mladog Meseca je zlatna prilika za duhove da prouzrokuju ometanja ljudima.

Na dan punog Meseca, obzirom da je osvetljena strana Meseca okrenuta prema Zemlji, u poređenju sa ostalim noćima, emituje se minimalna količina suptilne rađa-tame. Takođe, minimalna rađa-tama energija je dostupna duhovima, pretežno rađa-tama ljudima i onima koji se bave okultnim obredima. Međutim, negativne energije  koriste gravitacionu privlačnu snagu punog Meseca i uzrokuju povećane smetnje.

Duhovno istraživanje je dalje otkrilo da postoje neke fine razlike između uticaja mladog i punog Meseca na čoveka. Smetnje su više prisutne na dan mladog, nego na dan punog Meseca. Štetan uticaj punog Meseca više deluje na fizičko telo, dok su smetnje koje prouzrokuje mlad Mesec više usmerene na um. Uticaj punog Meseca je više vidljiv, dok je uticaj mladog Meseca nevidljiviji (suptilniji). Obzirom da uticaj mladog Meseca nije toliko uočljiv, mnogo je opasniji jer osoba nije svesna uticaja, pa ne preduzima potrebne korake da ga prevaziđe.

Uticaj mladog Meseca je mnogo manje uočljiv i njegov negativan uticaj je puno veći. Razlog tome je u činjenici da je na dan mladog Meseca uticaj više suptilne prirode, dok je kod uticaja punog Meseca čovek svestan povećanih misli.

Tragaoci koji rade puno duhovne prakse prema šest osnovnih principa duhovne prakse su pretežno satvik prirode. Rezultat toga je da su te osobe osetljivije na promene rađa-tame u okolini za razliku od prosečne osobe koja je i sama pretežno rađa-tama. Prednost tragalaca za Bogom je u tome što imaju više znanja kako da dođu do Božje zaštite od negativnih energija. Pročitajte članak ’U kojoj meri duhovni nivo pruža zaštitni omotač protiv duhova (negativnih energija)?

6.  Zašto sva navedena istraživanja ne mogu da pronađu dokaz uticaja Meseca na ljudsko ponašanje?

Neka ranija medicinska/psihološka istraživanja su dokumentovala uticaj Meseca na ljudsko ponašanje. Istraživanja sprovedena proteklih godina nisu povezala te uticaje. Razlog je što u poslednjih deset godina postoji povećan uticaj celokupnih rađa-tama elemenata u svetu. Povećanje rađa-tama elemenata pre svega stvaraju duhovi (negativne energije).

Pročitajte članak ’Dobro i zlo – večna borba’.

Ovo sveukupno povećanje rađa-tama elemenata ima širok uticaj na sva dešavanja u svetu. Problemi obuhvataju porast mentalnih problema pojedinaca, porast porodičnih razmirica, terorizma i prirodnih katastrofa. Kao rezultat  ukupnog povećanja poremećenih ponašanja u toku meseca, dodatni uticaj mladog i punog Meseca koji je u velikoj meri u tome prisutan, prolazi neprimećeno u statističkim izveštajima.

7. Šta možemo da učinimo da se zaštitimo od svakog štetnog uticaja?

Obzirom da su štetni uticaji mladog i punog Meseca duhovne prirode, samo duhovne mere i duhovna praksa mogu nam pomoći da se zaštitimo.

Gledano iz svetovnog ugla, u ove dane je najbolje da izbegavamo donošenje važnih odluka ili kupoprodaje, obzirom da duhovi mogu da utiču  na nas kroz ove situacije. Povećajte kvalitativno i kvantitativno duhovnu praksu 2 dana pre i 2 dana posle mladog i punog Meseca. Takođe je bitno pojati Božje ime prema religiji rođenja i pojalicu za duhovnu zaštitu Šri Gurudev Data.

U fazi ‘nestajanja’ Meseca, tj. u periodu između punog i mladog Meseca, kad se veličina Meseca drastično smanjuje, osnovne suptilne rađa-tama frekvencije koje Mesec emituje će progresivno rasti. To je zbog toga što tamna strana Meseca progresivno raste. Dakle, da bismo se zaštitili od nepovoljnih uticaja povećane rađa-tame, važno je da pojačamo duhovnu praksu u ovom periodu.

U fazi rasta Meseca, trebalo bi da pokušamo da ulažemo stalan povećani trud koji smo ulagali i u prethodnih 14 dana, tako da bismo mogli ponovo da obnovimo naš trud i pojačamo duhovnu praksu kod sledeće faze nestajanja Meseca.