Uticaji prirode i okruženja

Research

 • Duhovno istraživanje tla – prvi deo

  Sažetak Postoje mnogi faktori koji doprinose proceni zemljišta. Ipak, prilikom kupovine zemljišta, uključivanja u razvoj nekretnina ili jednostavno posećivanja mesta za posao ili zadovoljstvo, retko se razmišlja o suptilnim efektima zemlje i uticaju koji može imati na osobu. Tim na Maharši univerzitetu za Duhovnost ima 37 godina iskustva u duhovnom istraživanju. Ovo istraživanje je sprovedeno … Continue reading Duhovno istraživanje tla – prvi deo

 • Duhovno istraživanje tla – drugi deo

  Samo zato što stvari izgledaju lepo, čisto i uredno na fizičkom nivou, ne znači i da je duhovno sve dobro. Proučavanje zemljišta je otkrilo da neka od najatraktivnijih mesta na Zemlji zapravo emituju najviše negativnih vibracija. U suštini, vibracije sa kopna i vodenih tokova zavise od toga kako se oni koriste i za koje svrhe se koriste. Prema tome, oni mogu biti raj ili pakao u smislu duhovnih vibracija. Ovo je nezavisno od toga koliko je zemlja vredna sa materijalističkog stanovišta.

 • Koliko je bezbedna mineralna voda ili flaširana voda

  Koliko je bezbedna mineralna voda ili flaširana voda Sadržaj1. Uvod u studiju flaširane vode iz duhovne perspektive2. Suptilna očitavanja mineralne/flaširane vode3. Kako voda postaje duhovno čistija4. Kada se voda čuva u pozitivnom okruženju, postaje pozitivna5. Uzorci pijaće vode i vode iz kupatila sa aerodroma6. Suptilni uticaj pijaće vode koja ima pozitivne i negativne vibracije7. Zaključak … Continue reading Koliko je bezbedna mineralna voda ili flaširana voda

 • Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

  Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava Sadržaj1. Uvod u proučavanje vode iz duhovne perspektive2. Eksperiment proučavanja i analize vode iz duhovne perspektive2.1 Pozadina i svrha studije o vodi2.2 Metodologija korišćena za proučavanje vode2.3 Univerzalni Termo Skener korišćen za testiranje i analizu vodenih uzoraka2.4 Važnost šestog čula u duhovnom istraživanju3. O uzorcima korišćenim u … Continue reading Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

 • Pun i mlad mesec – duhovni uticaj

  Uticaj meseca (pun mesec i mlad) na ljude može biti i na duhovnom nivou, pored fizičkog i psihološkog uticaja. Saznajte više o tome u ovom članku…

 • Pomračenje sunca i meseca

  Pomračenje meseca i sunca ima ima uticaj na na nivou van domašaja naše svesti, protivno onome što kaže i što zna moderna nauka.

Suggested Research

 • Duhovno istraživanje tla – prvi deo

  Sažetak Postoje mnogi faktori koji doprinose proceni zemljišta. Ipak, prilikom kupovine zemljišta, uključivanja u razvoj nekretnina ili jednostavno posećivanja mesta za posao ili zadovoljstvo, retko se razmišlja o suptilnim efektima zemlje i uticaju koji može imati na osobu. Tim na Maharši univerzitetu za Duhovnost ima 37 godina iskustva u duhovnom istraživanju. Ovo istraživanje je sprovedeno … Continue reading Duhovno istraživanje tla – prvi deo

 • Duhovno istraživanje tla – drugi deo

  Samo zato što stvari izgledaju lepo, čisto i uredno na fizičkom nivou, ne znači i da je duhovno sve dobro. Proučavanje zemljišta je otkrilo da neka od najatraktivnijih mesta na Zemlji zapravo emituju najviše negativnih vibracija. U suštini, vibracije sa kopna i vodenih tokova zavise od toga kako se oni koriste i za koje svrhe se koriste. Prema tome, oni mogu biti raj ili pakao u smislu duhovnih vibracija. Ovo je nezavisno od toga koliko je zemlja vredna sa materijalističkog stanovišta.

 • Koliko je bezbedna mineralna voda ili flaširana voda

  Koliko je bezbedna mineralna voda ili flaširana voda Sadržaj1. Uvod u studiju flaširane vode iz duhovne perspektive2. Suptilna očitavanja mineralne/flaširane vode3. Kako voda postaje duhovno čistija4. Kada se voda čuva u pozitivnom okruženju, postaje pozitivna5. Uzorci pijaće vode i vode iz kupatila sa aerodroma6. Suptilni uticaj pijaće vode koja ima pozitivne i negativne vibracije7. Zaključak … Continue reading Koliko je bezbedna mineralna voda ili flaširana voda

 • Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

  Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava Sadržaj1. Uvod u proučavanje vode iz duhovne perspektive2. Eksperiment proučavanja i analize vode iz duhovne perspektive2.1 Pozadina i svrha studije o vodi2.2 Metodologija korišćena za proučavanje vode2.3 Univerzalni Termo Skener korišćen za testiranje i analizu vodenih uzoraka2.4 Važnost šestog čula u duhovnom istraživanju3. O uzorcima korišćenim u … Continue reading Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

 • Pun i mlad mesec – duhovni uticaj

  Uticaj meseca (pun mesec i mlad) na ljude može biti i na duhovnom nivou, pored fizičkog i psihološkog uticaja. Saznajte više o tome u ovom članku…

 • Pomračenje sunca i meseca

  Pomračenje meseca i sunca ima ima uticaj na na nivou van domašaja naše svesti, protivno onome što kaže i što zna moderna nauka.

Spiritual experience

 • Duhovno istraživanje tla – prvi deo

  Sažetak Postoje mnogi faktori koji doprinose proceni zemljišta. Ipak, prilikom kupovine zemljišta, uključivanja u razvoj nekretnina ili jednostavno posećivanja mesta za posao ili zadovoljstvo, retko se razmišlja o suptilnim efektima zemlje i uticaju koji može imati na osobu. Tim na Maharši univerzitetu za Duhovnost ima 37 godina iskustva u duhovnom istraživanju. Ovo istraživanje je sprovedeno … Continue reading Duhovno istraživanje tla – prvi deo

 • Duhovno istraživanje tla – drugi deo

  Samo zato što stvari izgledaju lepo, čisto i uredno na fizičkom nivou, ne znači i da je duhovno sve dobro. Proučavanje zemljišta je otkrilo da neka od najatraktivnijih mesta na Zemlji zapravo emituju najviše negativnih vibracija. U suštini, vibracije sa kopna i vodenih tokova zavise od toga kako se oni koriste i za koje svrhe se koriste. Prema tome, oni mogu biti raj ili pakao u smislu duhovnih vibracija. Ovo je nezavisno od toga koliko je zemlja vredna sa materijalističkog stanovišta.

 • Koliko je bezbedna mineralna voda ili flaširana voda

  Koliko je bezbedna mineralna voda ili flaširana voda Sadržaj1. Uvod u studiju flaširane vode iz duhovne perspektive2. Suptilna očitavanja mineralne/flaširane vode3. Kako voda postaje duhovno čistija4. Kada se voda čuva u pozitivnom okruženju, postaje pozitivna5. Uzorci pijaće vode i vode iz kupatila sa aerodroma6. Suptilni uticaj pijaće vode koja ima pozitivne i negativne vibracije7. Zaključak … Continue reading Koliko je bezbedna mineralna voda ili flaširana voda

 • Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

  Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava Sadržaj1. Uvod u proučavanje vode iz duhovne perspektive2. Eksperiment proučavanja i analize vode iz duhovne perspektive2.1 Pozadina i svrha studije o vodi2.2 Metodologija korišćena za proučavanje vode2.3 Univerzalni Termo Skener korišćen za testiranje i analizu vodenih uzoraka2.4 Važnost šestog čula u duhovnom istraživanju3. O uzorcima korišćenim u … Continue reading Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

 • Pun i mlad mesec – duhovni uticaj

  Uticaj meseca (pun mesec i mlad) na ljude može biti i na duhovnom nivou, pored fizičkog i psihološkog uticaja. Saznajte više o tome u ovom članku…

 • Pomračenje sunca i meseca

  Pomračenje meseca i sunca ima ima uticaj na na nivou van domašaja naše svesti, protivno onome što kaže i što zna moderna nauka.

Case Studies

 • Duhovno istraživanje tla – prvi deo

  Sažetak Postoje mnogi faktori koji doprinose proceni zemljišta. Ipak, prilikom kupovine zemljišta, uključivanja u razvoj nekretnina ili jednostavno posećivanja mesta za posao ili zadovoljstvo, retko se razmišlja o suptilnim efektima zemlje i uticaju koji može imati na osobu. Tim na Maharši univerzitetu za Duhovnost ima 37 godina iskustva u duhovnom istraživanju. Ovo istraživanje je sprovedeno … Continue reading Duhovno istraživanje tla – prvi deo

 • Duhovno istraživanje tla – drugi deo

  Samo zato što stvari izgledaju lepo, čisto i uredno na fizičkom nivou, ne znači i da je duhovno sve dobro. Proučavanje zemljišta je otkrilo da neka od najatraktivnijih mesta na Zemlji zapravo emituju najviše negativnih vibracija. U suštini, vibracije sa kopna i vodenih tokova zavise od toga kako se oni koriste i za koje svrhe se koriste. Prema tome, oni mogu biti raj ili pakao u smislu duhovnih vibracija. Ovo je nezavisno od toga koliko je zemlja vredna sa materijalističkog stanovišta.

 • Koliko je bezbedna mineralna voda ili flaširana voda

  Koliko je bezbedna mineralna voda ili flaširana voda Sadržaj1. Uvod u studiju flaširane vode iz duhovne perspektive2. Suptilna očitavanja mineralne/flaširane vode3. Kako voda postaje duhovno čistija4. Kada se voda čuva u pozitivnom okruženju, postaje pozitivna5. Uzorci pijaće vode i vode iz kupatila sa aerodroma6. Suptilni uticaj pijaće vode koja ima pozitivne i negativne vibracije7. Zaključak … Continue reading Koliko je bezbedna mineralna voda ili flaširana voda

 • Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

  Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava Sadržaj1. Uvod u proučavanje vode iz duhovne perspektive2. Eksperiment proučavanja i analize vode iz duhovne perspektive2.1 Pozadina i svrha studije o vodi2.2 Metodologija korišćena za proučavanje vode2.3 Univerzalni Termo Skener korišćen za testiranje i analizu vodenih uzoraka2.4 Važnost šestog čula u duhovnom istraživanju3. O uzorcima korišćenim u … Continue reading Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

 • Pun i mlad mesec – duhovni uticaj

  Uticaj meseca (pun mesec i mlad) na ljude može biti i na duhovnom nivou, pored fizičkog i psihološkog uticaja. Saznajte više o tome u ovom članku…

 • Pomračenje sunca i meseca

  Pomračenje meseca i sunca ima ima uticaj na na nivou van domašaja naše svesti, protivno onome što kaže i što zna moderna nauka.

 • Duhovno istraživanje tla – prvi deo

  Sažetak Postoje mnogi faktori koji doprinose proceni zemljišta. Ipak, prilikom kupovine zemljišta, uključivanja u razvoj nekretnina ili jednostavno posećivanja mesta za posao ili zadovoljstvo, retko se razmišlja o suptilnim efektima zemlje i uticaju koji može imati na osobu. Tim na Maharši univerzitetu za Duhovnost ima 37 godina iskustva u duhovnom istraživanju. Ovo istraživanje je sprovedeno … Continue reading Duhovno istraživanje tla – prvi deo

 • Duhovno istraživanje tla – drugi deo

  Samo zato što stvari izgledaju lepo, čisto i uredno na fizičkom nivou, ne znači i da je duhovno sve dobro. Proučavanje zemljišta je otkrilo da neka od najatraktivnijih mesta na Zemlji zapravo emituju najviše negativnih vibracija. U suštini, vibracije sa kopna i vodenih tokova zavise od toga kako se oni koriste i za koje svrhe se koriste. Prema tome, oni mogu biti raj ili pakao u smislu duhovnih vibracija. Ovo je nezavisno od toga koliko je zemlja vredna sa materijalističkog stanovišta.

 • Koliko je bezbedna mineralna voda ili flaširana voda

  Koliko je bezbedna mineralna voda ili flaširana voda Sadržaj1. Uvod u studiju flaširane vode iz duhovne perspektive2. Suptilna očitavanja mineralne/flaširane vode3. Kako voda postaje duhovno čistija4. Kada se voda čuva u pozitivnom okruženju, postaje pozitivna5. Uzorci pijaće vode i vode iz kupatila sa aerodroma6. Suptilni uticaj pijaće vode koja ima pozitivne i negativne vibracije7. Zaključak … Continue reading Koliko je bezbedna mineralna voda ili flaširana voda

 • Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

  Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava Sadržaj1. Uvod u proučavanje vode iz duhovne perspektive2. Eksperiment proučavanja i analize vode iz duhovne perspektive2.1 Pozadina i svrha studije o vodi2.2 Metodologija korišćena za proučavanje vode2.3 Univerzalni Termo Skener korišćen za testiranje i analizu vodenih uzoraka2.4 Važnost šestog čula u duhovnom istraživanju3. O uzorcima korišćenim u … Continue reading Studija i analiza vode i njenih suptilnih svojstava

 • Pun i mlad mesec – duhovni uticaj

  Uticaj meseca (pun mesec i mlad) na ljude može biti i na duhovnom nivou, pored fizičkog i psihološkog uticaja. Saznajte više o tome u ovom članku…

 • Pomračenje sunca i meseca

  Pomračenje meseca i sunca ima ima uticaj na na nivou van domašaja naše svesti, protivno onome što kaže i što zna moderna nauka.