SERB_Revealing-clothing-in-women

1. Uvod

Seksualnost je česta tema u ženskoj modi današnjice, jer danas ljudi teže sve provokativnijoj i oskudnijoj odeći. Odnos veličine odeće prema telu se drastično smanjio i neke žene danas nose izazovnu odeću koja otkriva njihova tela, ponekad do te mere da su skoro gole.

Stilovi i moda skoro potpuno odbacuju skromnost, jer se skromnost, koja je vrlina, danas smatra zastarelom.

2. Vrste izazovne odeće

“Ono što gledamo utiče na nas.” – Njegova Svetost Dr. Atavle

Neke žene uživaju da nose izazovnu odeću. Postoji čitava lista razloga koji izaziva tu potrebu da se telo pokaže. Izgleda da je njihov fokus na pronalaženju načina kako da odećom koju nose otkriju svoje telo. U sledećoj prezentaciji prikazani su razni tipovi oskudne odeće.


(Napomena urednika: Prikazivanje ovakvih slika nije u skladu sa ciljevima SSRF-a, ali u ovom članku je to prikazano samo zbog podizanja svesti društva.) 

3. Uticaj na druge

Šta se tačno dešava ljudima koji su u blizini provokativno obučene žene?

 • Žene koje su ovako obučene se smatraju promiskuitetnim. Muškarca će privući njeno telo a ne to kakva je ona kao osoba.
 • Muškarci mogu doživeti da žena koja nosi ovakvu odeću pokazuje veći interes za seks.
 • Žene rizikuju da izgube poštovanje nošenjem ovakve odeće jer neki ljudi ocenjuju nivo promiskuiteta prema onome što žena nosi.
“Bog znači Blaženstvo – ovde nema nimalo patnje.” – Njegova Svetost Dr. Atavle
 • Neki ljudi izgled doživljavaju kao vrstu komunikacije. Ljudi mogu da sude o osobi prema onome kako ona izgleda i kako se oblači. Stoga, odeća govori ko je i šta je ta osoba za druge. Kao što prepoznajemo da je osoba vojnik jer nosi vojničku uniformu ili medicinska sestra jer je u belom mantilu, tako i neki muškarci sude o ženama prema tome šta oblače, a izazovna odeća o njima odaje utisak slobodnih žena koje traže pažnju.
 • Generalno, muškarce seksualno uzbuđuje vizuelna stimulacija koju pruža žena u izazovnoj odeći. Ovo povećava seksualnu želju i muškarca i žene.
“Ono što ljudi žele je sreća. Blaženstvo je najuzvišenija sreća. Zavisi šta mi želimo – trajnu sreću, a to je Blaženstvo ili sreću i njenog pratioca tugu? – Njegova Svetost. Dr. Atavle

4. Neki komentari muškaraca o ženama koje nose izazovnu odeću

 • Neki muškarci tvrde da bi više poštovali ženu ako bi imala malo više rezervisan način oblačenja.
 • One žene koje privlače pažnju na svoje fizičke karakteristike drugi doživljavaju kao da imaju drugačiju vrstu uma koji je slab, njima nedostaje samokontrola i moralna odgovornost.
 • Neki muškarci se žale da nema intrige, jer nije ostalo ništa da se otkriva i ništa o čemu može da se mašta. Ovo ponekad dovodi do smanjenja seksualne želje kod ovih muškaraca.
"Pravo Blaženstvo se doživljava kroz uzdržanost." – Njegova Svetost. Dr. Atavle
 • Na bazičnom nivou, muškarci lako razdvajaju seksualni interes od predanosti vezi i ponašaju se u skladu sa ponašanjem same žene.
 • Ako se njihove partnerke oblače tako da flertuju sa drugim muškarcima, muškarci se osećaju izmanipulisano u vezi i osećaju da nisu ispoštovani.

5. Uticaj na osobu koja nosi ovakvu garderobu

5.1 Fizička opasnost izazovnog oblačenja

“To je kao da ostavimo nešto dragoceno na ulici i odemo. A onda, kada ga neko ukrade mi se naljutimo.” – Njegova Svetost Dr. Atavle

Prema novom istraživanju trećina Britanaca, na primer, veruje da je žena koja koketira delimično ili potpuno kriva za silovanje. Više od četvrtine takođe veruje da je žena bar delimično kriva za silovanje ako nosi seksi ili izazovnu odeću. – Izvor: Daily mail, UK

“Kada je nešto postavljeno u izlogu radnje, osoba želi to da ima. Sada je to dostupno i na ulicama.” – Njegova Svetost Dr. Atavle

Svaka dva minuta, neki Amerikanac je seksualno uznemiravan. Svake godine u proseku 237,868 osoba postanu žrtve seksualnog uznemiravanja (od 12 godina ili starije). 44% žrtava imaju ispod 18 godina, 80% imaju ispod 30,a broj silovanja se proteklih godina uvećao za 25%. – Izvor: RAINN, USA

revealing-womens-clothes-sweden-150x150U Evropi je u Švedskoj najveći broj silovanja, UN prijavljuje 69 slučajeva silovanja na 100,000 stanovnika u 2011. U svom izveštaju 2010. organizacija Amnesti je napisala: “Prema zvaničnim kriminalnim statistikama u Švedskoj se tokom poslednjih 20 godina broj prijavljenih silovanja uvećao četiri puta.” – Izvor: International Business Times

 

“U šta god pogledamo, to ostavlja utisak na nas. Ako vidimo mesto Bogosluženja, imaćemo dobre ili pobožne misli. Ali ako vidimo nešto negativno, onda će naš um biti pod negativnim uticajem. To kako se ponašamo u javnosti utiče i na nas i na druge.– Njegova Svetost Dr. Atavle

women-protest

Neke žene misle da način njihovog oblačenja nema uticaja na privlačenje pažnje onih mušakaraca koji su po prirodi tamasik. Ipak, u realnosti, za ženu je opasno da nosi izazovnu odeću. Molimo vas da pogledate sledeću tabelu.

Mesto gde se žena nalazi

Šansa da žena bude silovana ako je u izazovnoj odeći

Na ulici u gradu

30%

Sama u prirodi

50%

u sobi nasamo sa muškarcem

70%

5.2 Na psihološkom nivou

“Žene koje se oblače tako, rade to da bi zadobile pažnju. Ne shvataju da, kada neko pokaže telo, najduže će imati pažnju 10-15 godina, a zatim će da ostari i biće manje privlačan. Ako neko napiše nešto dobro (nivo uma), ljudima to može biti zanimljivo 40-50 godina. Ako neko obavi veoma važno istraživanje ili nešto otkrije (intelektualni nivo), ljudi ga mogu pamtiti vekovima. Što je viši duhovni nivo, manja je želja za pažnjom. Ali iako duhovno uzvišeni ne žele pažnju, ljudi ih pamte hiljadama godina.” – Njegova Svetost Dr. Atavle
 • Žena se ljuti što je drugi doživljavaju kao objekat. (Kada se društvo fokusira na “sliku tela”, onda se telo više ne doživljava kao subjekat ili biće, već kao objekat)
 • Može da se uvredi ako je drugi dožive kao slobodnu ili nemoralnu.
 • Ona želi pažnju ali dobija pogrešnu vrstu pažnje.
“Osoba može izgledati dobro i može to pokazivati, ali pošto osoba ostari, niko je više neće gledati. Onda dolazi depresija. Previše pažnje se posvećuje telu koje će neminovno ostariti i uništiti se. Nasuprot ovome, kada duhovno uzvišena osoba stari i kasnije umre, ljudi je se i dalje sećaju.” – Njegova Svetost Dr. Atavle
 • Njeno samopoštovanje dolazi iz njene spoljašnje, a ne unutrašnje lepote.
 • Iako spolja može izgledati privlačno, iznutra oseća prazninu.
 • Njen proces razmišljanja se razvija usled sebičnih motiva i nezrelosti.
 • Ove žene mogu da razviju strah jer osećaju da mogu biti seksualno zlostavljane.
 • Devojke koje ne izgledaju dobro osećaju se loše, jer ne mogu da pokažu svoje telo u izazovnoj odeći i stoga padaju u depresiju.
“Ljudi koji su sebični, razmišljaju samo o sebi, svojim potrebama ili željama i centar njihove pažnje je “ja”. Nasuprot ovome, tragaoci za Bogom imaju Boga za centar svoje pažnje i zbog toga dobijaju zaštitu od Boga. Zbog toga treba da radimo redovnu duhovnu praksu prema 6 osnovnih principa duhovne prakse, kako bismo duhovno napredovali i prirodno se pomerili od sebičnosti i drugih praksi koje su duhovno štetne za nas i društvo.” – Njegova Svetost Dr. Atavle

5.3. Na duhovnom nivou

 • Svest žene o telu raste, a u Duhovnosti je zapravo očekivano suprotno, jer se teži smanjenju “svesti o telu” kako bi osetila više Blaženstva
 • Zbog načina njenog oblačenja, Majavi (iluzorna) energija je okružuje i privlači crnu (negativnu) energiju
 • Negativne energije ponekad povećavaju seksualne misli i osećaje do te granice da postaju opsesivne.
 • Neke negativne energije sa neispunjenim seksualnim žudnjama mogu pokušati da je na suptilnom nivou seksualno zlostavljaju. (nema lnik)
 • Negativne energije mogu da nadvladaju čoveka koga žena pomalo privlači, da ga zaposednu i iskoriste njegovo telo kako bi osetili seksualno zadovoljstvo sa njom, ili još gore, da je seksualno zlostavljaju na fizičkom nivou.
 • Ona privlači negativne energije koje zatim koriste njeno telo da odvuku muškarca od viših i smislenih razmišljanja – time dovode do smanjenja procesa razmišljanja, a ako i to prođe nezapaženo može da dovede do izopačenosti, što dalje vodi u duhovni pad.
Kao ljudi koje je stvorio Bog trebalo bi da se zapitamo “ Da li bi Bog želeo da se Njegova deca ovako ponašaju?” Sve što god nas vodi ka Bogu je dobro, a šta god nas odvlači od Boga nije dobro. – Njegova Svetost Dr. Atavle
 • Nošenje izazovne odeće povećeva  rađa-tamu u osobi koja je nosi i u njenoj okolini.
 • Ego žene koja nosi izazovnu odeću može porasti zbog mnogo pažnje koju polaže na sebe.
Uticaj negativnih energija na

Uticaj negativnih energija u %

Trajanje (posle)

Ego se povećeva za %

Napravljeni greh u %

Ženu koja nosi izazovnu odeću

5

5 sati

2

5*

Gledaoce

1

1sat

Prepreka u duhovnoj praksi

* Ovo je samo za jedan incident. Ako žena nastavi da nosi ovakvu odeću, greh se akumulira.

6. Zaključak

 • Savetujemo uzdržavanje od nošenja izazovne odeće.
 • Negativne energije su privučene ka ženi koja nosi izazovnu odeću i štetno utiču na nju i na okolinu.
 • Da bi se moglo razdvojiti ispravno od pogrešnog kao i to da li nešto ili neko emituje prijatne ili uznemirujuće vibracije, neophodna je duhovna praksa. Kada osoba obavlja duhovnu praksu prema 6 osnovnih principa, može da odabere način života bez uticaja negativnih energija i da vodi satvik (pozitivan) život.