Što podrazumijevamo pod crtežima zasnovanim na duhovnom znanju?

Uvod: Crteži zasnovani na duhovnom znanju važan su alat u duhovnom istraživanju. Oni imaju jednaku važnost kao rendgenski snimci u medicini. Pružaju autentičan uvid u suptilni svijet za sve koji ga sami ne mogu vidjeti i osjetiti. SSRF je putem dara šestog čula ili sposobnosti suptilnog opažanja mnogih svojih tragatelja dobila uvid u suptilni svijet i zabilježila ih za dobrobit čovječanstva. Suptilno opažanje poslužilo je kao dijagnostičko sredstvo za razumijevanje duhovnih čimbenika koji su uzrok raznih poteškoća u životu. Putem šestog čula omogućeno je razumijevanje kako različita sredstava za duhovno iscjeljivanje koja je uveo SSRF, utječu na suptilni svijet. U ovom članku predstaviti ćemo detaljnu studiju o crtežima zasnovanim na duhovnom znanju.

1. Što su crteži zasnovani na duhovnom znanju?

Neki tragatelji Fundacije za istraživanja duhovne znanosti (SSRF) imaju vrlo razvijeno šesto čulo. Ekstrasenzorna percepcija (ESP), sposobnost opažanja duhovne dimenzije, psihička sposobnost, vidovitost, predosjećaj, intuicija su sinonimi za šesto čulo. Pomoću šestog čula oni mogu vidjeti suptilni svijet i ono što ne mogu obični ljudi. Ovisno o razvijenosti šestog čula, tragatelji mogu vidjeti suptilni svijet do određene razine i do određenih detalja. Također su u stanju premostiti barijeru vremena i prostora. Crteži suptilne dimenzije koje oni crtaju mogu biti o događajima iz prošlosti i od bilo kuda u svijetu, iako sami tragatelji nisu nikada posjetili niti su poznavali ljude ili detalje njihove prošlosti. Crteži i ilustracije onoga što su ovi tragatelji spoznali u suptilnoj dimenziji nazivamo crtežima zasnovanim na duhovnom znanju. Formiraju se prvo olovkom u obliku grubih skica, onako kako ih tragatelji vide uz pomoć šestog čula (ESP). Zatim se skica obrađuje kompjuterskim programima za obradu slika u crteže za objavljivanje.

2. Tko može crtati crteže zasnovane na duhovnom znanju?

Ljudi s ovakvim sposobnostima poznati su kao umjetnici suptilnog svijeta ili umjetnici vidovnjaci. Uopće, osoba na 40% ili višeg duhovne razine sa razvijenim šestim čulom, a naročito čulom suptilnog vida, može sagledati suptilnu dimenziju. Ovi ljudi mogu zapravo vidjeti nevidljivi suptilni svijet, baš kao što mi vidimo fizički. Neki od njih su talentirani umjetnici i mogu naslikati i točno predstaviti ono što vide u suptilnom svijetu.

Točnost crteža raste sa:

 • Povećanjem duhovne razine
 • Motivacijom osobe koja posjeduje šesto čulo
 • Blagoslovom duhovno napredne osobe
 • Ako se tumačenje suptilnog čitanja obavlja kao vid duhovne prakse sa ciljem prikupljanja informacija o suptilnoj dimenziji za dobrobit čovječanstva.

3. O objavljenim crtežima duhova zasnovanim na duhovnom znanju u SSRF-u

U sljedećoj tablici prikazano je nekoliko detalja o crtežima duhova (negativnih energija) zasnovanim na duhovnom znanju objavljenim na web stranici SSRF-a. Opisana su dva scenarija:

 • Idealan scenarij U idealnoj situaciji, tragatelj više duhovne razine crta slike duhova niže razine, na primjer iz razine Čistilišta i prve i druge ravni Pakla (Patal). U tom slučaju, najveća moguća preciznost crteža potrebna u vremenu u kojem živimo, uz minimalnu opasnost da tragatelja u tom procesu ometa duh.

 • Stvaran scenarij Trenutno, tragatelji SSRF-a koji posjeduju moć suptilnog opažanja crtaju ilustracije o duhovima (mantike) više razine iz pete-sedme ravni Pakla. Zbog toga se suočavaju sa mnogim ometanjima

Fusnote: (za brojeve obojene crveno)

 1. Prošli smo kroz tri ere Univerzuma i sada se nalazimo u četvrtoj i posljednjoj eri, poznatoj kao era razdora (Kaliyug – Kalijuga), u kojoj je većina ljudi na 20% duhovne razine. Zbog smanjenja sposobnosti suptilnog opažanja, točnost onih koji mogu opaziti pozitivne energije i Božanstva, u sadašnjoj eri je najviše 30%. Štoviše, ljudi danas zbog nedostatka duhovne razine, ne mogu imati korist promatrajući suptilnu sliku čak i kad bi ona zračila više od 30% Istine. Na primjer, ako bi Božanstvo i bilo predstavljeno s većom točnošću od 30%, mi ne možemo podnijeti energiju/Božansku svjesnost (Chaitanija – čaitania) koju bi crtež ili prizor emitirali. Najveći broj komercijalnih slika Božanstava u prosjeku sadrže samo 1-2% energije/Božanske svjesnosti Božanstava. Pod točnošću podrazumijevamo suptilnu sposobnost percepcije svih nijansi Božanstvu ili negativne energije. Čineći to, mi automatski privlačimo ili Božansku svjesnost Božanstva, ili crnu energiju duha.

 2. Ograničili smo točnost prikaza negativnih energija na 8 % kako bi umanjili opasnost od crne energije koja se prenosi putem suptilnih slika. Ovo se naročito odnosi na crteže moćnijih duhova (negativnih energija) iz najviše razine pakla, jer gledajući ih na slici, izloženi smo 8 % njihovoj crnoj energiji. Slika bi emitirala toliko crne energije i negativni učinak drastično bi se odrazio na naše čitatelje. Suptilna slika od 8 % točnosti predstavlja istinsku sličnost u terminima grubih osobina duha, kako bi ga druga osoba koja posjeduje dar suptilne percepcije mogla  prepoznati sa slike kada bi vidjela tog istog duha. Pod 8 % točnosti podrazumijevamo crtež koji je toliko sličan duhu i uhvatio je 8 % njegove duhovne energije. Preostalih 22 % (od najviše mogućih 30 %) moguće je prenijeti kroz oslikavanje svake sjenke, boje i svake nijanse duha. Važno je naglasiti da 8 % nikako nije mali postotak. Ova ocjena data je u odnosu na običnog čovjeka koji nema sposobnosti uvida u suptilni svijet.

 3. 100 % je jednako smrti.

 4. Duhovi koji obitavaju u prve dvije ravni Pakla suptilni su. Kako se spuštamo od prve ravni Pakla niže, oni postaju sve suptilniji. Od pete do sedme razine su najsuptilniji i gotovo prozirni (transparentni) čak i za osobe s vrlo razvijenim šestim čulom. Stoga ih je teško razlikovati i prikazati sa preciznošću. Tragatelji SSRF-a koji imaju visoko razvijeno šesto čulo crtaju ih, jer u sadašnje vrijeme duhovi visoke hijerarhije, iz pete do sedme ravni Pakla, ometaju tragatelje SSRF-a. Glavni razlozi ometanja moćnijih duhova je sprečavanje traganja za stjecanjem znanja i širenja duhovnosti.

 

4. Zaštitni okvir

 

 

Primjetiti ćete zaštitni okvir oko svakog crteža, zasnovanom na duhovnom znanju, koji prikazuje negativne energije, a u nekim slučajevima i oko cijelog članka. Svaka strana okvira sadrži Ime određenog aspekta Boga. Ime je određeno putem naprednog šestog čula. Funkcija zaštitnog okvira je onesposobljavanje bilo kakvih štetnih suptilnih vibracija koje emitiraju slike ili tekst o negativnim energijama. Zahvaljujući tome, naši čitatelji su zaštićeni od suptilnih negativnih vibracija.

Također, boja okvira varira prema Imenu Božanstva ispisanog na okviru. Duhovnim istraživanjem ustanovili smo kako je Božanstvo (aspekt Boga), u duhovnoj dimenziji predstavljeno određenom bojom. Korištenjem jednake boje okvira, povećava se sposobnost privlačenja zaštitne energije Božanstva.

Možete i sami uraditi suptilni eksperiment promatrajući ove zaštitne okvire

5. Što utječe na postotak Istine u crtežima zasnovanim na duhovnom znanju?

Postotak Istine, a s time i ukupno čitanje crteža zasnovanog na duhovnom znanju, povećava se kada su svi detalji vezani za crtež autentično opisani. Na primjer, čak i ako se ne spominje pravo ime osobe čija je suptilna slika nacrtana, smanjuje se Element Istine.

Slijedi kompletna podjela različitih činitelja koji mogu utjecati na točnost ilustracije umjetnika koji crta suptilni svijet (ili vidovite osobe).

 

 

Kao što se može vidjeti iz gornje tablice postoje mnogi činitelji koji mogu umanjiti preciznost crteža utemeljenih na duhovnom znanju.

Često nailazimo na umjetnike (vidovite umjetnike) koji ljudima slikaju duhovne vođe ili anđele iz suptilnih razina. Gotovo u svim slučajevima, ovi crteži su duhovi (negativne energije) koji pružaju lažne slike umjetnicima koji vide suptilni svijet (vidovitim umjetnicima). Kako sami umjetnici nisu duhovno razvijeni niti imaju adekvatno duhovno vodstvo, često su zavedeni duhovima više duhovne snage. Bezazlena osoba koja misli kako ima sliku svog anđela u stvari ima sliku duha iz jedne od ravni Pakla. Kada se crtež nađe u kući osobe, postaje kanal kroz koji duh emitira crnu energiju.

6. Kako provjeravamo crteže zasnovane na duhovnom znanju?

Tragatelji SSRF-a koristili su sljedeće tehnike za provjeru svojih sposobnosti.

 • Tragatelji sa razvijenim šestim čulom (ESP) izvodili su različite eksperimente za koje je postojala mogućnost lake provjere. Na primjer:
  • Prepoznavanje broja stranice u knjizi bez gledanja. Stranica je slučajno odabrana.
  • Prepoznavanje karte slučajno odabrane iz paketa karata za igranje.
  • Opisivanje pojedinosti kuće nepoznate osobe.
  • Opisivanje života osobe gledanjem u njen pogrebni pepeo nakon kremiranja.
 • U 90% odgovora na oko 300 takvih pitanja, provjerom je potvrđena točnost. Kako su odgovori koje smo mogli provjeriti bili točni, počeli smo vjerovati u odgovore koje nije bilo moguće provjeriti.
 • Pokazalo se kako je znanje o različitim temama, koje su dobili različiti tragatelji identično, iako su znanje dobili nezavisno jedni od drugih. Na primjer, utvrđeno je da su detalji o tome ‘Što se točno događa u suptilnoj dimenziji kada se zaposjednuta osoba iscjeljuje duhovnim metodama‘, identični, iako su ih doživjeli potpuno različiti tragatelji.
 • Pored svega navedenog, Njegova Svetost Dr. Athavale provjerava sve odgovore tragatelja putem visoko razvijenog šestog čula (ESP).

7. Posebne karakteristike crteža zasnovanih na duhovnom znanju koje su crtali tragatelji SSRF-a

Većina umjetnika (vidoviti umjetnici) suptilnim vidom opažaju figure u crno-bijeloj boji. U većini slučaja, sposobni su zapaziti samo najgrublji dio suptilne dimenzije. Na primjer, kako izgleda duh iz ravni Čistilišta. Suptilna sposobnost opažanja suptilnijih duhova iz viših ravni Pakla, izvan je njihove mogućnosti. Tragatelji SSRF-a nadareni su sposobnošću sagledavanja suptilne dimenzije do najsitnijih detalja i u boji. Tragatelji SSRF-a također su u mogućnosti vidjeti detalje poput onih kojoj ravni pripada duh, što radi u tom trenutku, zašto to radi, po čijim naredbama radi, koji je mehanizam djelovanja iza onoga što radi i sl.

 • Jedna od tragateljica SSRF-a, Anuradha Vadekar, opisala je simptome koje je pretrpjela njoj nepoznata osoba. Kada je ta osoba intervjuirana simptomi su se podudarili u točnosti od 80%. Psihoterapeut bi potrošio više sati proučavajući činjenice i povijest osobe kako bi razotkrio detalje koje je Anurada otkrila samo svojim šestim čulom.
 • Drugi tragatelj SSRF-a, Yoya Vallee, prvo sagledava pojedinačnu suptilnu sliku, npr. prvo oči, zatim udove i slično, a onda ih sve poreda i sastavi u kompletnu sliku.

U suptilnoj dimenziji, nije sve onako kako izgleda. Na primjer, ako umjetnik, koji vidi suptilni svijet, misli kako dobiva viziju duha, velika je mogućnost i da mu se prikazuje duh koji mu daje lažnu sliku. U suptilnoj dimenziji, jednog duha kontrolira duh višeg reda. Sasvim je uobičajeno da postoji više razina kontrole. Kako bi mogao uspješno pronaći mantrika iz sedme ravni Pakla odgovornog za djelovanje duha niže razine, tragatelj treba imati šesto čulo (ESP) najviše razine.

Molimo Vas pogledajte članak: “Razine sposobnosti opažanja paranormalne aktivnosti našim šestim čulom“.