Riječ satsang dolazi sa Sanskrita (najstariji jezik na svijetu) i u njoj ”Sat” znači Apsolutnu Istinu, tj. Boga, a “sang” označava društvo tragatelja ili Svetaca. Zajedno znači društvo Apsolutne Istine. Na satsangu je cijelo okruženje ispunjeno Božanskom svjesnošću (Chaitanya) koja pomaže u poticanju duhovne prakse prisutnih osoba. Satsang čini grupa duhovno orijentiranih članova koji slično razmišljaju i teže za spoznajom Boga.

Satsang je sljedeći korak u duhovnoj praksi nakon što smo započeli s pojanjem Božjeg Imena. U sadašnjim nepovoljnim vremenima vrlo je teško ustrajati sam u obavljanju duhovne prakse. Stoga nam je potrebna  pomoć drugih tragatelja. Na satsang mnogi tragatelji dolaze zajedno i stvara se povoljno okruženje za doživljaj Božanske prisutnosti.

Kada netko počne redovito pohađati satsang, dobiva mnogo dobrobiti. Slušajući iskustva drugih tijekom satsanga, postajemo motivirani za obavljanje duhovne prakse. Na satsangu dobivamo odgovore na mnoge naše dvojbe, pitanja i poteškoće. Ostanu li takva pitanja neodgovorena, može se pojaviti sumnja koja može biti kočnica za ulaganje truda, a u nekim slučajevima može i u potpunosti zaustaviti našu duhovnu praksu. Prisustvujući satsangu, neki tragatelji su bili ugodno iznenađeni dobivši odgovore na pitanja o kojima su razmišljali, a da ih nisu niti postavili. Ovisno o nečijem trudu u pohađanju satsanga, Bog pomaže tragatelju dajući odgovore na pitanja koja se određeno vrijeme vrte u njezinom ili njegovom umu.


Pretraženi članci

Što je satsang?

Jednostavno rečeno, satsang je boravak u društvu Istine.

Dobrobiti satsanga

Satsang je značajan korak duhovne prakse tragatelja, posebno u početnoj fazi. Na satsangu se stvara čvrsti temelj koji potiče tragatelja na redovito obavljanje duhovne prakse.

Vrste satsanga

Postoji mnogo tipova satsanga, kao npr. satsang s Bogom, satsang sa Svecima, sa Guruom i naprednim tragateljima, satsang s drugim tragateljima, čitanje Svetih tekstova koje su napisali Sveci, pohađanje duhovnih predavanja itd.

Satsang sa Svecima

Satsang sa Svetim društvom Svetaca je najviši oblik satsanga jer su Sveci sami prakticirali Duhovnost i osoba može učiti iz Njihovog ponašanja.

Duhovna radionica SSRF-a dva puta godišnje

Dva puta godišnje SSRF održava duhovnu radionicu u svojem glavnom Centru za duhovna istraživanja u Goi, Indija.

Proučavanje Duhovnosti

Proučavanje Duhovnosti pomaže uvjeriti intelekt i neophodno nam je kao pomoć u razumijevanju razloga za obavljanje duhovne prakse.

Utjecaj autora na knjige o Duhovnosti

Ovisno o duhovnoj razini autora, Istina u knjigama o Duhovnosti se razlikuje i utječe na dobrobit koju će čitatelj imati iz njih.

Pisanje knjiga o Duhovnosti

U članku je prikazan neformalni razgovor sa Njegovom Svetošću Dr. Athavaleom i izdavačkim timom dok su pisani prethodni članci. Dani su različiti pogledi zašto Sveci daju prednost pisanju knjiga o Duhovnosti umjesto o Mayi (Velikoj iluziji).

Knjige o Mayi (Velika Iluzija) i Duhovnosti

U članku raspravljamo o knjigama o Duhovnosti i Mayi, kao i njihovoj vrijednosti za čitatelja, autora knjige i za okruženje.

Istaknuti članci

Satsang je važan aspekt duhovne prakse na duhovnom putu tragatelja.

Društvo Svetaca je najviši oblik satsanga na fizičkoj razini.


Povezani video zapisi i prezentacije

Naučite kako započeti svoje duhovno putovanje uz dnevno obavljanje određene duhovne prakse.

Prezentacija pojašnjava duhovni koncept koga se smatra Svecem u skladu sa znanošću o Duhovnosti.

 

 

Kada započnemo duhovnu praksu važno je imati na umu da je svaki pojedinac drugačiji i ono što vrijedi za jednoga ne mora vrijediti za drugoga.