1. Uvod o utjecaju autora na njegove knjige o Duhovnosti

U članku “Proučavanje Duhovnosti” naglasili smo da je bolje proučavati knjige o Duhovnosti koje su pisali Sveci ili Guru-i. U nastavku članka istražujemo ovu temu malo detaljnije. Na raspolaganju nam je mnogo knjiga o Duhovnosti i za osobu koja želi ozbiljno proučavati Duhovnost to predstavlja problem. Svaki autor daje svoje viđenje Duhovnosti, a neka od njih mogu biti čak i međusobno sukobljena. Postoji i rizik da će osoba koja proučava Duhovnost biti privučena tekstovima koji sadrže malo duhovne istine, ali su predstavljeni vrlo lijepo i zvuče smisleno. Koji savjet onda slijediti i primijeniti u praksi? Koja je duhovna vrijednost praćenja najnovijeg bestselera na temu Duhovnosti koji se pojavio u knjižarama, ako ne provjerimo tko je autor? U ovom članku raspravljamo o dobrobiti i rizicima od čitanja knjiga o Duhovnosti ovisno o njihovim autorima i pitanju što čitatelji zaista postižu čitanjem takvih knjiga.

2. Duhovni učinak koji ovisi o autoru

Kada smo provodili duhovno istraživanje na ovu temu, podijelili smo sve autore u četiri osnovne kategorije. To su bile:

2.1 Dobrobit od knjige na razini duhovne energije knjige

Tablice u nastavku dobivene su suptilnim čitanjem koje je proveo Njegova Svetost Dr. Athavale.

Prvi rezultati se odnose na ukupnu učinkovitu duhovnu energiju u knjizi koju smo mjerili uzimajući u obzir:

 • duhovnu energiju u samim riječima,

 • u zvuku riječi i

 • duhovnu energiju koja se stvara zbog učinka koji duhovna razina autora ima na riječi i njihov zvuk.

Ova tablica pokazuje suptilna čitanja koja se općenito odnose na sve knjige ovisno o vrsti autora.

Napomene:

 1. U tablici smo usporedili dvije kategorije autora budući da su slični po učinku na duhovnu dobrobit od knjige:

  • Duhovno prosječan autor knjige na opću temu
  • Duhovno prosječan autor knjige o duhovnosti
 2. Energija u riječima (shabdashakti): Prema duhovnom pravilu „dodir, okus, forma, miris i energija uvijek koegzistiraju“, svaka riječ nosi sa sobom vlastitu duhovnu energiju. Ukupna energija publikacije ovisi o korištenim riječima.

 3. Energija u zvuku (naadshakti): Opet prema već spomenutom duhovnom pravilu, zvuk također nosi vlastitu duhovnu energiju.

2.2 Proces stjecanja znanja potrebnog za pisanje knjiga

Zatim smo krenuli korak dalje. Nasumičnim izborom uzeli smo po jedno izdanje od svakog autora iz svake pojedine kategorije, a sve radi razumijevanja procesa stjecanja znanja i radi spoznaje kako knjiga izgleda promatrana suptilnim vidom. Ipak, rezultati nisu ograničeni na ta tri autora i tri navedene knjige iz naše g uzorka, već govore o svim autorima u svakoj od kategorija.

Napomena:

 1. Važna napomena: Nije obavljeno suptilno čitanje knjige iz ove kategorije jer je istovjetno sljedećem stupcu:„ Duhovno prosječan autor knjige o duhovnosti“. U većini slučajeva kada prosječna osoba, koja je ispod duhovne razine Sveca, piše knjigu o duhovnosti, ona će uvijek biti pod utjecajem nekog entiteta. To bi mogao biti pozitivan entitet niže razine, ili može biti zaposjednuta od strane duha (negativna energija). Koji god entitet bio u pitanju, velika je vjerojatnost da je pod utjecajem negativne energije. Ponekad duhovi mogu dati točnu informaciju, ali je to znanje obavijeno negativnom energijom.

 2. Skoro u svim slučajevima kada lažni Guru piše knjigu o Duhovnosti, on je neizostavno zaposjednut od strane duha više razine (negativna energija ) budući da su on ili ona sredstvo (medij) za masovno pogrešno vođenje tragatelja.

 3. Svetac duhovne razine od 70% sposoban je unijeti 30% Apsolutne Istine u Svoje spise. Svetac na duhovnoj razini od 100% u mogućnosti je unijeti 100% Apsolutne Istine. Stoga to promatramo kao maksimum Apsolutne Istine koju je moguće dobiti i prenijeti u oblik riječi. U konačnici, Apsolutna Istina može biti u potpunosti prenijeta samo ako se ide dublje od samih napisanih riječi.

3. Metodologija istraživanja

Ispred tragateljice Fundacije za istraživanje duhovne znanosti (SSRF), Priyanke Lotlikar stavljene su tri knjige. Ona nije čitala, već je svojim visoko razvijenim šestim čulom, promatrala knjige i njihove različite aspekte u duhovnoj dimenziji. Zahvaljujući Odluci (Sankalp) Njegove Svetosti Dr. Athavale-a, mogla je dobiti informacija od Univerzalnog Uma i Intelekta u obliku dijagrama, suptilnih slika, kao i pisanih formi. Zatim je informacije provjerio i potvrdio Njegova Svetost Dr. Athavale. Kroz suptilno čitanje svake kategorije tragateljica je suptilno promatrala:

a) Učinak knjige, korica i unutrašnjosti na duhovnoj razini i

b) Proces stjecanja znanja kod ovih autora.

Tragateljica također opisuje učinak knjige na duhovnoj razini, na osobu koja ju čita.

4 Učinak čitanja knjige o Duhovnosti koju je napisala duhovno prosječna osoba

4.1 Suptilno čitanje knjige o Duhovnosti koju je napisala duhovno prosječna osoba

Slijedi prikaz suptilnog čitanja Priyanke o tome što je vidjela u duhovnoj dimenziji kada je čitala knjigu napisanu od strane duhovno prosječne osobe.

A subtle drawing of the subtle frequencies emitted by a book on Spirituality by a spiritually average author

4.2 Proces stjecanja znanja i pisanja knjiga o Duhovnosti od strane duhovno prosječne osobe

Slijedi prikaz razloga zbog kojih duhovno prosječna osoba može dobiti misli o pisanju knjige.

Reasons for getting thoughts to write a book

To znači kada duhovno prosječna osoba pokuša napisati knjigu o Duhovnosti, u prosjeku će u 70% slučajeva također doći pod utjecaj negativnih energija, ili nekih slabijih dobrih suptilnih energija.

Maya or great illusion

Kada duhovno prosječna osoba piše knjigu o Duhovnosti, sam autor je izgubljen u Velikoj Iluziji ili Maya-i (Maji). Ima bujnu maštu kojom knjigu i njen zaplet čini interesantnijom. To je razlog zbog kojeg knjiga sadrži tako malo sattvikta-e (satvikte). Na sve takve zapise dominantno su utjecale misli iz Maya-e (Maje), odnosno Velike Iluzije. Pisci misle kako su sve misli koje imaju prilikom pisanja knjige jedan veliki „ne znam“ intelekta.

Budući da autori nemaju jaku osnovu duhovne prakse, njihove perspektive su uglavnom povezane s Maya-om (Majom), a ne s osnovnom duhovnom svrhom života, a to je spoznavanje Boga. Zato im Bog ne pomaže, niti imaju pristup Univerzalnom Umu i Intelektu. Zbog toga što stav autora potječe iz njihovog ega: ‘Ja pišem knjigu, misli su stvorene mojim intelektom’, njihovi zapisi odašilju frekvencije crne energije. Zbog autorovog ega i privrženosti Maya-i (Maji), negativni entiteti, poput matntrika (mantric  – snažni negativni entitet) u duhovnoj dimenziji vrlo lako stječu kontrolu nad njim. Zapisi su preplavljeni iluzornim konceptom o Duhovnosti i čitatelja vode na pogrešan put daleko od urođenog shvaćanja da je spoznavanje Boga pravi smisao života, a ne padanje u zamku Velike Iluzije. Zato u knjigama ovog tipa nedostaje bilo kakvo isticanje uloge duhovne prakse u razgradnji pet čula, uma i intelekta.

Zbog toga se kroz njihove zapise mayavi (majavi) valovi raspršuju u atmosferu. Pored RajaTama (Rađa-Tama) frekvencija, ove knjige odašilju i mayavi, odnosno iluzorne frekvencije, koje privlače prosječne ljude da ih rado čitaju na vlastitu duhovnu štetu.

5 Učinak čitanja knjige o Duhovnosti koju je napisao lažni duhovni vođa

5.1 Suptilno čitanje knjige o Duhovnosti koju je napisao lažni duhovni vođa

 Slijedi ono što je Priyanka vidjela u duhovnoj dimenziji nakon što je obavila suptilno čitanje knjige koju je napisao lažni duhovni vođa.

Subtle drawing of a fake saint book

5.2 Postupak stjecanja znanja i pisanja knjige o Duhovnosti kod lažnog duhovnog vođe

Duhovne razine lažnih vođa kreću se tek oko 50%. Zbog toga oni imaju vrlo ograničeno znanje i malo pravih, neposrednih iskustva o Duhovnosti. Zahvaljujući duhovnoj praksi iz nekog prošlog ili sadašnjeg života, oni su možda dostigli tu duhovnu razinu, no unatoč tome imaju snažnu želju za slavom i bogatstvom. Time se koristi duh više razine koji ih zaposjeda i prenosi svoje natprirodne moći i talente lažnom duhovnom vođi. Duhu više razine lakše je obaviti svoj negativni duhovni zadatak kroz osobu više duhovne razine koja ima ego. Na ovaj način lažni duhovni vođa pridobije prosječnu osobu i stvara mnogo sljedbenika. Duhovno prosječna osoba nije u stanju primijetiti razliku između pravog i lažnog duhovnog vođe.

Zbog oba ova faktora, lažni duhovni vođe imaju visok ego – kao i duhovno prosječne osobe. Zbog svojeg ega, svojih siddhis (natprirodnih moći) i velikog broja sljedbenika, suptilnim duhovima ili mantricima postaje lako ostvariti kontrolu nad njima i djelovati kroz njih. U suštini mantrik (snazni negativni entitet) je taj koji kroz lažnog vođu provodi sve akcije dok je on samo lutka u mantrikovim rukama.

Crni oblak predstavlja utjecaj mantrika (snažne negativne energije) na misli koje dolaze od Boga na razini nemanifestiranog principa. Zbog visokog ega lažnih duhovnih vođa, ili lažnih Svetaca, oni ne dobivaju nikakvu pomoć od Boga. Kako izvor znanja potječe od suptilnog duha (crnog maga), ono je prožeto suptilnom crnom energijom. Dakle, prije nego lažni duhovni vođa ili lažni Svetac počne pisati, oko njega se širi crna energija zbog izvora znanja i stoga jer ga je zaposjeo mantrik. Crna energija djeluje i na onoga tko čita knjige napisane od strane lažnog duhovnog vođe. Na žalost, prosječna osoba nema suptilnu sposobnost da shvati kako je pod utjecajem crne energije. Prosječan čitatelj čita samo na psihološkoj razini, pa ga privlači zabavno pisanje i ponekad ostaje vjeran učenjima iz knjige i bilo kojim budućim knjigama lažnog duhovnog vođe.

Kada je od pet tragatelja zatraženo da posjete i suptilno čitaju autorovu web stranicu, tragatelji su osjećali mučninu, glavobolju i dobili su osjećaj da ne žele gledati autorovu sliku. Također je, na web stranici i proizvodima koji se nude, puno korištena crna boja. U stvari, crna boja je izuzetno taamasik i predstavlja izbor duhovima za prenošenje crne energije.

6 Učinak čitanja knjige o Duhovnosti koju je napisao Svetac

6.1 Suptilno čitanje knjige o Duhovnosti koju je napisao Svetac

Subtle drawing of a saint's book

Universal mind and intellect

Sveci imaju mogućnost pristupa Božanskom znanju iz Univerzalnog Uma i Intelekta na osnovu njihove duhovne prakse (sadhana) i prenose znanje prosječnim ljudima putem knjiga. Sveci nemaju nikakvih svjetovnih koristi, poput slave i zarade novca, od pisanja knjiga na osnovu dobivenog znanja. Također, oni ne očekuju da će Njihova knjiga promijeniti svijet. Oni to rade kao Svoju duhovnu praksu po Božjoj volji i zahvaljujući Njihovoj duhovnoj ljubavi prema čovječanstvu. Na taj način ljudi, koji žele duhovno napredovati, imaju smjernice u svojoj duhovnoj praksi kako bi dostigli krajnji cilj života: spoznaju Boga. Sveci pišu knjige koje se zasnivaju na osnovnoj duhovnoj svrsi životaa to je dovršetak (ispunjenje) sudbine i postizanje spoznaje Boga. To je njihova jedina namjera. Sva dobit od prodaje koristi se kako bi se pomoglo ljudima u duhovnom rastu. Tako se njihove namjere u potpunosti poklapaju s Božjom voljom. U njihovim knjigama se nikada ne govori o tome kako biti uspješan u Velikoj Iluziji (Maji), već naprotiv, kako prebroditi privrženost (vezanosti) prema njoj.

Kao rezultat toga knjige pisane od strane Svetaca su jedino popularne kod tragatelja za Bogom. Nikada ne postaju najbolje prodavane knjige ili uspješnice (bestseleri).

6.2 Proces stjecanja znanja i pisanja knjige o duhovnosti od strane Sveca

Čitatelj ima korist na duhovnoj razini od ovog znanja iz perspektive ostvarivanja njegovog osnovnog duhovnog cilja življenja. Čitanjem knjiga koje su napisali ili sastavili Sveci, također se događaju duhovna iscjeljenja.Kada knjige pišu Sveci, sve što je u njima napisano jesu Njihova vlastita duhovna iskustva iz prve ruke. Budući da pišu temeljem svojih osobnih duhovnih iskustava, dosegli su stanje Blaženstva i Mira, tj. u zapisima je prisutno mnogo nemanifestirane Božanske svjesnosti ili Chaitanya-je (Čaitanije). Stoga, kada oni upotrebljavaju duhovni termin to nije samo intelektualni izraz već nešto što su neposredno iskusili. Takva knjiga odašilje Božansku svjesnost ili Chaitanya-ju (Čaitaniju), a prisutna je i Božja Odluka (Sankalp) zahvaljujući čemu osoba doživljava mir prilikom čitanja. Pravim Svecima nije potreban medij, poput suptilnog bića, kako bi došli do informacije. 

7 Sažetak

 • Kada se pišu knjige o Duhovnosti one su uvijek meta negativnih energija. Autorove misli su stalno pod utjecajem suptilnih energija. Ako autor nema jaku osnovu duhovne prakse, ne može obraniti tok misli od utjecaja negativnih energija. U stvari, on nije niti svjestan da je pod utjecajem negativnih energija.

 • Autori niže duhovne razine zbog svojeg ega i želje za slavom postaju privlačna meta duhova (negativne energije ) koji djeluju kroz njih.

 • Bog ne pomaže autorima koji ne rade duhovnu praksu iz perspektive spoznavanja  Boga. Ne pomažu im niti duhovno napredna bića iz suptilnog svijeta, jer se ona vode Božjom voljom. Dakle, iz duhovne dimenzije, preostaju samo negativne energije koje imaju slobodan teren kod autora niže duhovne razine.

 • Na žalost, čitatelji su oni koji bivaju pogođeni. Knjige napisane od strane osoba niže duhovne razine i lažnih Duhovnih Vođa/Svetaca u stvari vode ljude prema još većoj zarobljenosti svjetovnim vezama (privrženostima) i Maya-i (Maji). Pored toga one također odašilju crnu energiju koja čitateljima uzrokuje dugotrajne probleme.

 • Samo su knjige pisane od strane Gurua i Svetaca dobre za naš duhovni rast. To su jedine knjige koje prolaze test vremena kroz milenije. Preporučuje se pročitati članak Tko je Svetac?  i  Tko je Guru?