1. Uvod u dobrobiti satsanga

Satsang je važan aspekt duhovne prakse na duhovnom putu tragatelja za Istinom. To je posebno važno na početku duhovnog puta kada duhovnost još uvijek nije postala sastavni dio našeg života. Za tragatelje koji su iskusniji u duhovnoj praksi, satsang je prilika da služe Boga i druge tragatelje dijeleći svoja duhovna iskustva sa njima i pomažući ostalim tragateljima u njihovoj duhovnoj praksi.

Naveli smo neka duhovna iskustva tragatelja za Istinom o tome kako im je satsang pomogao.

Ubrzo nakon svog vjenčanja preselila sam se u Sjedinjene Američke Države. To je bilo samo mjesec dana od kada sam počela svoju duhovnu praksu pojanja Božjeg Imena. U SAD-u sam nastojala da duhovna praksa postane dio mog svakodnevnog  života, ali nisam baš bila uspješna u tome. Tako da skoro godinu dana nisam obavljala duhovnu praksu. Tek kada sam počela dolaziti na satsange, ponovno sam počela redovito pojati Božje Ime i primjenjivati sve što sam naučila kako bih duhovno napredovala. – S. K., SAD

2. Odgovori na pitanja o duhovnosti

Questions on Spirituality

Kada tragatelj za Istinom proučava duhovnu znanost, susreće se sa novim konceptima života i novim učenjima. Novi koncepti stvaraju pitanja u umu, kao na primjer: ‘Kako praktično primijeniti ovaj duhovni princip?’, ili ‘Kako prevladati prepreke u svojoj duhovnoj praksi?’. Takva pitanja su prirodna za učenike u Duhovnosti i zato je važno da se odgovori na takva pitanja dobiju pravovremeno, kako bi duhovna praksa mogla teći neometano.

Kada satsang vodi tragatelj koji ima želju za širenjem duhovnosti, ljubav ka drugima i duhovnu emociju ka Bogu, onda može lakše pristupiti mislima od Boga i odgovoriti na pitanja o Duhovnosti i duhovnoj praksi na sveobuhvatan način. Uz to, svi prisutni na satsangu imaju priliku naučiti koju perspektivu trebaju usvojiti i primijeniti kada sami dobiju slična pitanja o duhovnosti. Kada se pravovremeno ne dobiju odgovori na pitanja koja izazivaju nedoumice u duhovnosti, to usporava ili skreće duhovnu praksu osobe sa pravog puta .

Tijekom satsanga neki tragatelji se ugodno iznenade kada na satsangu dobiju odgovore na pitanja koja im stoje u umu, iako ih nisu izrekli. Zbog toga što se tragatelj potrudi prisustvovati satsangu, Bog pomaže dajući odgovore na pitanja koja već neko vrijeme postoje u umu tragatelja.

3. Satsang pomaže da napunimo svoje ‘duhovne baterije‘

Prema duhovnoj znanosti, cijeli Univerzum se sastoji od tri osnovne suptilne komponente – Sattve, Raje i Tame. Sattva je suptilna komponenta koja predstavlja duhovnu čistoću i znanje. Raja predstavlja aktivnost i strast, dok Tama predstavlja neznanje i inerciju. Suptilne vibracije koje se emitiraju iz svega što je stvoreno zavise od prevladavajuće osnovne suptilne komponente od koje je nešto sastavljeno.

U današnje vrijeme veća je usredotočenost ljudi na materijalni svijet nego na duhovnost. Kada je u društvu slabija usredotočenost na duhovnost, u okruženju se počinje nagomilavati duhovna nečistoća. Ta pojava se zove duhovno zagađenje i zapravo označava porast komponenti Raja i Tama u društvu i okruženju. Duhovno zagađenje nam smanjuje duhovnu energiju i krajem tjedna imamo osjećaj da su nam „duhovne baterije“ ispražnjene. Zbog toga se osjećamo iscrpljeno i teško nam je čak i razmišljati o duhovnoj praksi. To dovodi do manjka entuzijazma da ustrajemo u duhovnoj praksi.

Kada prisustvujemo satsangu, izloženi smo djelovanju viših razina duhovne pozitivnosti. Okruženje je puno Božanske svjesnosti i suptilna komponenta koja prevladava je Sattva. Ova duhovna pozitivnost može porasti kada je duhovna razina tragatelja koji prisutvuju satsangu veća i kada tragatelji pored stava učenja imaju i duhovnu emociju. Ponekad pozitivne energije i Božanstva svojim suptilnim prisustvom na satsangu daju blagoslov tragateljima.

Nakon napornog radnog tjedna tragatelj je fizički, mentalno i duhovno iscrpljen. Međutim, zahvaljući Božanskoj svjesnosti i sattvikti (satvikta – duhovna čistoća) na satsangu, tragatelj koji prisustvuje satsangu napunit će se duhovnom pozitivnošću i entuzijazmom da nastavi i ustraje u svojoj duhovnoj praksi.

Svi koji sjede oko logorske vatre osjećaju njenu toplinu. Isto tako, duhovna iskustva drugih tragatelja duhovno okrjepljuju sve prisutne na satsangu. Kao što je zrak neophodan da bi vatra mogla gorjeti, satsang je neophodan da nam pruži ohrabrenje da nastavimo sa duhovnom praksom.

Kasno sam došla sa posla i bila sam jako umorna, nisam bila raspoložena da se uključim u SSRF satsang sa drugim tragateljima koji se održavao preko Skype-a, samo sam željela da me svi ostave na miru. Međutim, moj muž je inzistirao da se priključim, te sam nevoljko pristala. Tijekom satsanga su me zamolili da podijelim duhovno iskustvo koje sam imala prije tjedan dana. Dok sam dijelila svoje duhovno iskustvo, probudila mi se duhovna emocija. Oči su mi se ispunile suzama duhovne emocije i zahvalnosti. Poslije toga sam se osjećala tako laganom i izgledalo je kao da je u trenutku nestao sav umor nakupljen tijekom dana – RG, Europa

3.1 Satsanzi preko telefona ili interneta

Online satsang via the InternetPozitivna energija satsanga ne zavisi od toga nalaze li se svi u istom fizičkom prostoru. Čak i kada prisustvujemo satsangu preko telefona ili interneta, možemo osjetiti Božju energiju. Kada tragatelji prisutni na satsangu imaju duhovnu emociju, Božja energija na satsangu je puno veća.Spiritual Science Research Foundation (SSRF) vodi skype satsange preko interneta za tragatelje širom svijeta. Iako se na satsangu preko Interneta okupe tragatelji sa raznih kontinenata, na satsangu mogu doživjeti Božansku svjesnost kao i bliskost i jedinstvo sa drugim prisutnim tragateljima.

Kada sam se priključila na Skype satsang za Sjevernu Ameriku, primijetila sam da ne poznajem nijednog sudionika. U početku sam samo šutjela i slušala ostale. Voditeljica satsanga je bila tako topla i srdačna i njeni pokušaji da dopre do mene i drugih tragatelja su me dirnuli. Kada su drugi sudionici počeli slobodno dijeliti svoje prepreke u duhovnoj praksi, osjetila sam da se mogu poistovjetiti s njima. I ja sam podijelila jedno od svojih iskustava koje sam doživjela kada sam počela sa pojanjem. Kad smo došli do kraja satsanga, osjećala sam da znam svakog sudionika i da nas duhovnost sve povezuje. Bila sam zahvalna što mi je Bog dao ovo iskustvo jer obično nemam takva iskustva u svjetovnom životu. – Christie Leung, Canada

4. Satsang pomaže da ustrajemo na svom duhovnom putu

Spiritual experiencesKada smo ustrajni u duhovnoj praksi, počinjemo dobivati duhovna iskustva. Tragatelji tijekom satsanga dijele svoja duhovna iskustva. Pored dijeljenja duhovnih iskustava, mi shvaćamo i koji je njihov duhovni značaj. Duhovna iskustva su Božji darovi koji nas motiviraju da ustrajemo na ovom putu. Razmišljanje o osobnim duhovnim iskustvima ili slušanje iskustava drugih povećava nam vjeru u duhovnu praksu.

 

Jednog dana sam bila deprimirana jer sam osjećala da moja duhovna praksa ne ide baš dobro, iskreno sam se pomolila Bogu da mi pomogne i bude sa mnom. U tom trenutku sam čula glas kako mi govori: „Ja sam uvijek s tobom.” Onda sam se obratila Bogu: „Želim Te vidjeti.“ On mi je rekao: „Samo pogledaj kroz prozor i odmah ćeš me vidjeti.“ Pogledala sam kroz prozor i čekala, ali nisam ništa vidjela. Onda sam Ga opet pitala isto, a Bog mi je odgovorio da će se polako pojaviti Njegova forma. Onda se odjednom, niotkuda, pojavila dvostruka duga. Tada je Bog rekao da me došao posjetiti u obliku duge. To je probudilo moju duhovnu emociju koja je dugo trajala. Čak i danas kada pomislim na to duhovno iskustvo osjećam se sigurno i spokojno.

Kada sam podijelila to duhovno iskustvo s tragateljima na satsangu u Melbournu, svi smo osjetili kako nam se budi duhovna emocija i svi smo imali osjećaj mira i sigurnosti da Bog sluša naše molitve. – Shweta Clarke, Melbourne, Australia

Da bismo ostvarili duhovni napredak „vjera“ je jedina valuta. Pojasniti ćemo sljedećom analogijom, valuta u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) je dolar, dok je u Europskoj uniji euro. Da bismo kupili nešto u  SAD-u od koristi su nam samo dolari. Isto tako, da bismo duhovno napredovali neophodna je jaka vjera. Obično vjerujemo svom bankovnom računu jer prema potrebi možemo podići novac sa računa. U usporedbi sa tim, kada se radi o duhovnosti i duhovnm napretku  vjera u Boga i duhovnu praksu treba biti puno veća.

5. Razvijanje ekspanzivnosti i ljubavi prema drugima

love for others and expansiveness Na satsangu se razvija osjećaj bliskosti sa drugim tragateljima. Za razliku od svjetovnih odnosa, okosnica međusobnih odnosa tragatelja je duhovni rast. Zbog toga je prisutno manje očekivanja i više pažnje se posvećuje međusobnom pomaganju i učenju. Satsanzi postaju platforma za njegovanje i razvoj ovakvih pozitivnih odnosa. Kasnije se među tragateljima razvija ljubav bez očekivanja poznata i kao Priti na sanskrit jeziku. U fazi poslije ove, osoba je u stanju osjetiti ljubav bez očekivanja prema cijelom čovječanstvu. Sve to započinje u duhovno blagotvornom okruženju satsanga.

Studiram management i obavljam duhovnu praksu prema savjetima SSRF-a protekle tri i pol godine. Vrlo sam sretan jer su mi tjedni satsanzi jako pomogli. Prije nego što sam počeo dolaziti na satsange, bio sam vrlo emotivan i zavidio sam drugim ljudima. Od kada redovito prisustvujem na satsanzima, osjećam želju da dijelim sa drugima njihovu sreću i tugu i želju da pohvalim ljude koji su uspješni u području svojeg djelovanja. Nedavno me je prijatelj pitao kako to da uspijevam misliti na druge kada sam u teškoj situaciji. Tada sam shvatio da sam se tako jako promijenio zahvaljujući duhovnoj praksi i boravku na satsangu. – Tragatelj

 

6. Zaključak

Duhovnost je znanost iskustva. Najbolji način da shvatimo dobrobiti satsanga je da obratimo pažnju na svoju duhovnu praksu i na to kako se osjećamo prije i poslije satsanga. Redovitim prisustvovanjem na satsanzima, postajemo snažniji u svojoj duhovnoj praksi. Postajemo snažniji i u uvjerenju da trebamo spoznati Boga jer je to osnovni duhovni smisao života.

Fundacija za istraživanje duhovne znanosti (Spiritual Science Research Foundation) širom svijeta organizira satsange koje vode tragatelji koji svakodnevno prakticiraju duhovnost. Posjetite našu stranicu ‘Kalendar događaja‘ da biste vidjeli u koje vrijeme se održavaju satsanzi.

Spiritual satsang events