Vrste satsanga

1. Uvod

U našem članku ,,Što je satsang“, objašnjeno je da je satsang boravak u društvu Istine. U društvu Istine možemo biti kroz različite medije. U nastavku su navedene različite vrste satsanga.

2. Satsang s Bogom

Osoba koja ne radi nikakvu duhovnu praksu sjeća se Boga i s Njim razgovara samo kad joj je teško. Osoba koja je na duhovnom putu ne razgovara s Bogom samo kad joj je teško, već sa Njime dijeli svaki dijelić svog života. Ona dijeli s Bogom sve svoje greške i najintimnije misli. Poslje nekog vremena tragatelj shvaća da počinje dobivati odgovore iznutra. Kako tragatelj  napreduje u duhovnoj praksi on želi sve više biti povezan sa Bogom. Razgovor sa Bogom je jednak satsangu sa Njim i ovo je najviša forma satsanga.

3. Satsang sa Svecima , Guruom i naprednijim tragateljima

Za brz duhovni napredak, trebali bismo  redovito biti na satsangu naprednijih tragatelja ili duhovnog vodiča. Pored dobrobiti satsanga, dobivamo i priliku da ispravimo ono što radimo, poboljšamo duhovnu praksu i dobijemo savjet za prevladavanje prepreka.

Satsang bi trebalo isplanirati unaprijed tako da vrijeme provedeno sa naprednijim tragateljma bude iskorišteno na pravi način, kako bi se postigli određeni ciljevi. Na primjer, prije pozivanja ili posjete naprednom tragatelju, treba napraviti plan o danu i vremenu poziva ili posjete. Trebali bismo zabilježiti duhovna iskustva, prepreke, pitanja i napredak u u duhovnoj praksi kako bi o njima mogli s njim razgovarati.

Važno je zabilježiti učenja i osnovne principe koje smo naučili iz razgovora ili promatranjem naprednijih tragatelja, a zatim ih spustiti u praksu. Primjeri specifičnih događaja ili razgovor pomažu  bolje objasniti neki princip, ali naglasak treba biti na tome da zaista razumijemo taj osnovni princip. Na primjer, ako napredni tragatelj navede primjer kako telefon treba biti čist i kako ga treba držati u ispravnom položaju, onda bi trebali vježbati osnovni princip čistoće i savršenosti kao dio svoje duhovne prakse. Također trebamo razumjeti da isti princip treba primjeniti na svemu, a ne samo na telefonu. Zatim trebamo napraviti plan kako savjete koje smo dobili spustimo u praksu s obzirom da je znanje bez prakse beskorisno.

Svaki put kada smo na satsangu naprednih tragatelja trebamo zabilježiti iskustva. Na primjer, je li se pojanje poboljšalo kvantitativno ili kvalitativno, je li se riješila neka nedoumica koju smo imali, a da se o njoj zapravo nije razgovaralo, je li se neka fizička nelagoda, kao bol u leđima, smanjila ili nestala bez tretmana, jesmo li se poslije razgovora sa naprednijim tragateljima osjećali dobro, loše, ili nismo ništa osjećali? Kako je cilj duhovne prakse dostizanje Blaženstva, ovaj doživljaj bi se postepeno trebao  povećati na satsangu. Ako se ovo ne događa, onda trebamo  analizirati što to radimo nepravilno i potrudimo se da se to više ne ponavlja. Također, ukoliko se osoba dobro osjećala, onda bi trebalo analizirati što je ispravno napravila i da se usredotoči na to u budućnosti.

4. Satsang s drugim tragateljima

Tipovi satsangaSatsang sa drugim tragateljima može se odvijati uživo ili se može održati preko interneta ili preko telefona. SSRF drži redovite satsange na engleskom i mnogim drugim europskim jezicima za tragatelje širom svijeta. Ovi satsanzi se vode preko ‘Skype’ veze. Na njima se razgovara o duhovnim temama i razjašnjavaju se nedoumice oko duhovne prakse.

Razgovori o Duhovnosti sa bliskim tragateljima, preko telefona ili uživo, također su vrsta satsanga.

Ovi satsanzi se dalje mogu podijeliti ovisno od teme o kojoj se razgovara na:

  • Informativne satsange – daju se informacije o Duhovnosti i raspravlja se o njima

  • Savjetodavni satsanzi – na ovim satsanzima se daju savjeti o individualnoj duhovnoj praksi i širenju Duhovnosti

  • Bhav satsanzi – za povećanje duhovne emocije sudionika

5. Čitanje Svetih tekstova koje su napisali Sveci

Ovo je vrsta satsanga u kojoj čitatelj ima dobrobit od Božanske svjesnosti iz riječi koje su zapisane u knjizi. To se događa zbog toga što je autor knjige Svetac ili duhovno uzvišena duša čija se odluka ispoljava kroz Njegove zapisane riječi. Neki tragatelji SSRF-a su opisali duhovna iskustva da se samo zbog držanja knjige koju je napisao Svetac ili je bio u njenoj blizini, na njima događalo duhovno iscjeljivanje.

6. Druge vrste satsanga

  • Prisustvovanje duhovnim predavanjima

  • Posjete religijskim mjestima kao što su crkve, hramovi, grobnice Svetaca, itd.

  • Boravak u mjestima hodočašća

  • Slušanje ili pjevanje bogoljubnih pjesama, svetih himni

7. Zaključak

Sada kada znamo razne izvore kroz koje možemo biti u društvu Istine i znamo njegovu važnost za naš duhovni rast, možemo težiti tome da tijekom dana stalno budemo u satsangu i uživamo u njegovim dobrobitima.