SSRF predavanja i radionice

 

Naziv predavanja Datum Grad Država Pojedinosti
Približavamo li se trećem svjetskom ratu? 06.06.2018. Zagreb Hrvatska Prijava
Približavamo li se trećem svjetskom ratu? 20.06.2018 Rijeka Hrvatska Prijava